Grimstroke

Avstånd - Understöd - Bombare - Disabler - Smitare

Överblick

25 + 3.80
18 + 1.90
21 + 2.40
21 - 25
290
2.52

Stroke of Fate

Grimstroke målar en väg av bläck med sin pensel, vilket skadar och saktar ned fiender. Skadan ökar med varje fiende som bläcket träffar.


Phantom's Embrace

Framkallar ett spöke som snabbt rör sig mot en fiende och fäster sig när hon anländer. När spöket har fastnat gör den skada och tystar. Om hon överlever hela varaktigheten, åsamkar hon fienden stor skada och återställer cooldown på Phantom's Embrace. Varje hjälteattack mot spöket räknas som 3 attacker.


Ink Swell

Grimstroke shrouds an allied unit in ink, increasing its movement speed. Enemies in range of the allied unit are damaged with inky tendrils over time. After 3 seconds it triggers, applying damage and stun in an area around the unit in proportion to how long ink tendril was near any hero.


Soulbind

Binds a targeted enemy hero to its nearest allied hero within the bind radius, preventing both from moving away from each other. Any unit-targeted ability that either bound hero receives also gets cast on the other hero. If the bind is broken before the duration expires, the initial target will be bound to its nearest allied hero in the radius.Biografi

Ashkavors folk trängdes runt tempeltorget och var ivriga att bevittna sin nya väktares uppståndelse - att stå nära mannen när han förband deras själar till sin egen. Men när hans sista penseldrag föll mot runstenen, och förbindelsen av en ny Uppstånden hade upprättats, kunde alla - även de som hade stannat hemma - känna att något hade gått väldigt fel.

Han visste orsaken direkt. Ikordropparna som han hade förvärvat för att förstärka sina bläckhorn hade istället förorenat dem, och kraften i den förbindande trollformeln hotade nu att förtära honom. En bläckig korruption rörde sig i en spiral upp från runstenen och längs handtaget på hans pensel, och tog snart över hans händer. Därifrån spred den sig snabbt. När den tog över hans ansikte och mun kunde han inte skrika om han ens försökte.

Under hela sitt liv hade han beräknat på hur man skulle uppnå allt större krafter än vad som hade tillåtits av de gränser som hans lärare presenterade - att gå så långt som att bryta det heliga förbudet genom att förstärka bläcket. Med den Uppstådda förbindelsens källa öppen för honom, kände han en kraft som flödade in i hans själ som han aldrig hade föreställt sig. Han hade uppnått sin största triumf, om han bara kunde överleva den.

Han drog djupt från förbindelsens kraft och tryckte tillbaka mot det korrumperade bläckflödet. Ett stort jämmer fyllde luften - ett kollektivt rop som kom från hans folk. Vissa vinglade på fötterna. De svagaste kollapsade. Många försökte springa. Han drog allt djupare från deras blodsreservoar, men det var inte tillräckligt för att stoppa bläckströmmen.

Det var först när andetaget som var fast i hans lungor började svika honom och bläckmörkret helt hade omslutit honom som han såg en utväg. Förbindelsen som han hade gjort med Ashkavoran-folket, hans folk, var menat att endast dras för att tjäna till deras beskydd... den flödade åt båda håll.

Med sin sista styrka - denna gång ledd av mer än blind motvilja - tryckte han bläckflödet in i själva förbindelsen.

Långsamt kände han hur strömmen föll tillbaka... och hörde hans folks fruktansvärda skrik medan korruptionen i sin tur överväldigade dem. När bläcket äntligen hade gett efter, såg hans nyöppnade ögon en förändrad värld. Det Ashkavoran-folk som han kände var borta. Varenda själ hade förvandlats till skrämmande skepnader av sina forna jag - de bestod inte längre av blod och ben, utan av trögflytande och fördärvat bläck.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,023
1,187
549
Hälsa
1,771
1,017
325
Mana
157-161
99-103
46-50
Skada
12
6
3
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
575
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Stroke of Fate

Grimstroke målar en väg av bläck med sin pensel, vilket skadar och saktar ned fiender. Skadan ökar med varje fiende som bläcket träffar.

Manakostnad Manakostnad: 100/110/120/130
Cooldown Cooldown: 11/9/7/5


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SAKTAR NED: 50% / 60% / 70% / 80%
SAKTAR NED I: 1.5

Den korrumperande kraften i Gimstrokes bläck, som dras från hans fallna folks reservoar, förtär alla fiender som hamnar i dess väg.

Phantom's Embrace

Framkallar ett spöke som snabbt rör sig mot en fiende och fäster sig när hon anländer. När spöket har fastnat gör den skada och tystar. Om hon överlever hela varaktigheten, åsamkar hon fienden stor skada och återställer cooldown på Phantom's Embrace. Varje hjälteattack mot spöket räknas som 3 attacker.

Manakostnad Manakostnad: 110/120/130/140
Cooldown Cooldown: 32/28/24/20


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
LATCH DURATION: 5
PHANTOM DPS: 6 / 14 / 22 / 30
REND DAMAGE: 120 / 200 / 280 / 360

Grimstroke sörjer inte sitt folks undergång. Det är endast för Yaovhi, hon som var honom mest kär, som han känner någon saknad.

Ink Swell

Grimstroke shrouds an allied unit in ink, increasing its movement speed. Enemies in range of the allied unit are damaged with inky tendrils over time. After 3 seconds it triggers, applying damage and stun in an area around the unit in proportion to how long ink tendril was near any hero.

Manakostnad Manakostnad: 120/130/140/150
Cooldown Cooldown: 30/25/20/15


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Allierade enheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
BUFF - VARAKTIGHET: 3
MAXIMAL VARAKTIGHET – BEDÖVNING: 1 / 1.9 / 2.8 / 3.7
INK TENDRILS DPS: 25 / 35 / 45 / 55

Nu när bläckflödet inte längre hotar att överväldiga Grimstroke, är dess kraftrankor aldrig utom räckhåll.

Soulbind

Binds a targeted enemy hero to its nearest allied hero within the bind radius, preventing both from moving away from each other. Any unit-targeted ability that either bound hero receives also gets cast on the other hero. If the bind is broken before the duration expires, the initial target will be bound to its nearest allied hero in the radius.

Manakostnad Manakostnad: 150/200/250
Cooldown Cooldown: 100/75/50


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendehjältar
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 6 / 7 / 8
BIND RADIUS: 550

The Ascended were chosen sons of Ashkavor, granted immense power by the bonds forged between their own souls and those they were charged with protecting. In the years that followed the ruination of his kin, Grimstroke discovered much more sinister applications for the binding rituals...