Huskar

Далекобойни - Carry - Durable - Initiator

Обзор

18 + 1.50
15 + 1.80
21 + 3.20
21 - 26
290
1.1

Inner Fire

В пламенна ярост отблъсква всички близки врагове надалеч от Вас на фиксирано разстояние, като им нанася щети и ги обезоръжава.


Burning Spear

Huskar запалва копията си, нанасяйки щети през време с обикновената си атака. Множество атаки ще добавят допълнителни щети. Всяка атака източва малко от здравето на Huskar. Трае %abilityduration% секунди.


Berserker's Blood

Раните на Huskar подсилват неговата мощ, давайки му увеличена скорост на атака и реген. на здраве спрямо липсващото такова. Реген. на здраве е процент от силата Ви.


Life Break

Huskar извлича от собственото си здраве, за да прекъсне живота на вражеския герой. Нахвърляйки се върху цел в обсега на атака, за да пречупи процент от настоящото здраве на този герой, както и да го забави. Докато Huskar скача, той има имунитет срещу заклинания. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: ОсновноБиография

Излизайки наяве от мъчителната агония на свещения Нотълски свят, Huskar отворил очите си виждайки разточителния свещеник на сенките — Dazzle*, който изпълнявал задълбочено заклинание над него. Против древните ритуали на ордена Дезун, душата на Huskar била спасена от вечността. Но като всички, които се изправяли пред Нотъл, той открил, че бил безвъзвратно променен. Вече неподчинен на прищевките свързани със смъртното му тяло, неговите собствени живителни сили станали източник на изключителна мощ. Всяка пролята капка кръв се възвръщала десетократно със свирепа, изгаряща енергия. Въпреки това тази новооткрита дарба разгневявала Huskar, защото заради спасението му от Нотъл, Dazzle го бил лишил от място измежду боговете. Собствената му свята саможертва била отхвърлена. С времето старейшините на ордена търсели начини да увеличат влиянието си и се съгласили, че Huskar би бил страхотен инструмент в кампанията им. Но превръщайки се в обикновено оръжие за ордена, който го бил лишил от наследственото му право, само разстройвало Huskar още повече. Когато първата жар от военни огньове се появила на хоризонта, той напуснал родния си дом, за да открие нови съюзници. Същевременно с това търсел достойна кауза, заслужаваща отприщването на сила, която само пълната му саможертва би могла предизвика.(*Dazzle — Поразителния)

Статистики

25
15
1
Ниво
2,388
1,400
549
Здраве
962
507
234
Мана
139-144
87-92
42-47
Щети
10
5
1
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
400
Обсег на атака
1400
Скорост на снаряда

Умения

Inner Fire

В пламенна ярост отблъсква всички близки врагове надалеч от Вас на фиксирано разстояние, като им нанася щети и ги обезоръжава.

Нужна мана Нужна мана: 75/100/125/150
Време за изчакване Време за изчакване: 14/13/12/11


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЩЕТИ: 100 / 170 / 240 / 310
РАДИУС: 500
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 1.75 / 2.5 / 3.25 / 4
ОТБЛЪСКВАНЕ ДО: 400

Дори и самата плът на Huskar не може да удържи непрестанното разширяване на жизнената му сила.

Burning Spear

Huskar запалва копията си, нанасяйки щети през време с обикновената си атака. Множество атаки ще добавят допълнителни щети. Всяка атака източва малко от здравето на Huskar. Трае %abilityduration% секунди.

Нужна мана Нужна мана: 0/0/0/0
Време за изчакване Време за изчакване: 0


УМЕНИЕ: автоматично изпълнение, целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
НУЖНО ЗДРАВЕ: 4%

Свещеният воин запалва оръжията си, след като ги бележи със собствената си кръв, причинявайки много по-голяма болка, отколкото самият той изпитва.

Berserker's Blood

Раните на Huskar подсилват неговата мощ, давайки му увеличена скорост на атака и реген. на здраве спрямо липсващото такова. Реген. на здраве е процент от силата Ви.

Нужна мана Нужна мана: 0/0/0/0
Време за изчакване Време за изчакване: 0


УМЕНИЕ: пасивно
щети: 0 / 0 / 0 / 0
МАКС. СКОРОСТ НА АТАКА: 160 / 210 / 260 / 310
ЗДРАВЕ ЗА МАКС. БОНУС: 10%

След като загубил унаследените си права, Huskar получил силата да нанася смъртоносен удар във физическа битка само ако неговата кръв е разлята.

Life Break

Huskar извлича от собственото си здраве, за да прекъсне живота на вражеския герой. Нахвърляйки се върху цел в обсега на атака, за да пречупи процент от настоящото здраве на този герой, както и да го забави. Докато Huskar скача, той има имунитет срещу заклинания. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Нужна мана Нужна мана: 0/0/0
Време за изчакване Време за изчакване: 12


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
НАНЕСЕНИ ЩЕТИ: 32% / 38% / 44%
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 60% / 60% / 60%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 3 / 4 / 5

Без значение от опасността Huskar разчита на себе си в ръкопашните битки, където само той може да оцелее.