Huskar

Na dálku - Carry - Odolní - Iniciátoři

Přehled

18 + 1.50
15 + 1.40
21 + 2.70
19 - 24
290
0.1

Inner Vitality

Odemkne regenerativní síly přátelské jednotky, kdy míra léčení závisí na jejím primárním atributu. Pokud je zdraví cíle pod 35%, bude léčen rychleji. Trvá 16 sekund.


Burning Spear

Huskar zapálí své oštěpy, které pak kromě normálního útoku ještě udělují průběžné poškození ohněm. Ohnivé poškození se při více útocích sčítá. Každý útok ubírá trochu Huskarova zdraví. Trvá 8 sekund.


Berserker's Blood

Huskarova zranění mu dodávají na síle a chybějící zdraví zvyšuje jeho rychlost útoku a odolnost vůči magickému poškození.


Life Break

Huskar vyčerpá část svého zdraví a skočí na nepřítele v dosahu svého útoku. Cíli je následně uděleno poškození rovnající se procentu jeho současného zdraví a je zpomalen. Během skoku je Huskar imunní vůči kouzlům. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.Příběh

Osvobozen od muk posvátné říše Nothl otevřel Huskar své oči a spatřil marnotratného kněze stínu Dazzla, jak nad ním udržuje mocné zaklínadlo. Za pomoci starobylých rituálů Dezunského řádu byla Huskarova duše zachráněna z věčnosti. Ale stejně jako všichni, kdo navštívili Nothl, i on pocítil, že je nezvratně změněn. Jeho životní síla již nadále není otrokem jeho těla. Stala se zdrojem jeho neuvěřitelné moci. Každičká prolitá kapka krve se navrátila s desetkrát hrozivější, spalující energií. Avšak tento nově nalezený dar Huskara rozzuřil, protože záchranou z Nothlu mu Dazzle odepřel místo po boku bohů. Jeho vlastní svatá oběť byla odepřena. Po čase se stařešinové řádu rozhodli rozšířit svůj vliv a shodli se, že právě Huskar by se mohl stát vlivným nástrojem v jejich tažení. Jenže stát se pouhou zbraní pro řád, který mu odepřel jeho právo na zrození, ho rozzuřilo ještě více. S prvními plameny války na obzoru utekl ze svého pradávného domu, aby našel nové spojence. A zároveň hledal záminku hodnou k uvolnění síly, kterou by mohla přinést jeho nejvyšší oběť.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,160
1,267
549
Zdraví
962
507
234
Mana
125-130
78-83
40-45
Poškození
8
3
0
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
400
Dosah útoku
1400
Rychlost střely

Schopnosti

Inner Vitality

Odemkne regenerativní síly přátelské jednotky, kdy míra léčení závisí na jejím primárním atributu. Pokud je zdraví cíle pod 35%, bude léčen rychleji. Trvá 16 sekund.

Spotřeba many Spotřeba many: 140/150/160/170
Cooldown Cooldown: 22/18/14/10


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Spojenečtí hrdinové
REGENERACE ZDRAVÍ: 12
BONUS Z ATRIBUTU: 6% / 8% / 10% / 12%
BONUS PŘI ZRANĚNÍ: 22% / 30% / 38% / 46%

Ačkoli Huskar nenalézá pro magii příliš velké využití, tak mu toto menší očarování, které se naučil od Dazzla a kněží řádu Dezun, přijde při větších zraněních vhod.

Burning Spear

Huskar zapálí své oštěpy, které pak kromě normálního útoku ještě udělují průběžné poškození ohněm. Ohnivé poškození se při více útocích sčítá. Každý útok ubírá trochu Huskarova zdraví. Trvá 8 sekund.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Auto. seslání, Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
ÚBYTEK ZDRAVÍ: 15

Sacred Warrior zapálí svou výzbroj potom, co ji označí svou vlastní krví – což dovoluje způsobovat mnohem větší bolest, než cítí on sám.

Berserker's Blood

Huskarova zranění mu dodávají na síle a chybějící zdraví zvyšuje jeho rychlost útoku a odolnost vůči magickému poškození.


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
MAX. RYCHLOST ÚTOKU: 220 / 260 / 300 / 340
MAX. ODOLNOST VŮČI MAGII: 20% / 30% / 40% / 50%
ZDRAVÍ PRO MAX. BONUS: 10%

Poté, co ztratil právo prvorozenství, získal Huskar ve fyzickém boji takovou vražednost, která se s proléváním jeho vlastní krve ještě více zvyšuje.

Life Break

Huskar vyčerpá část svého zdraví a skočí na nepřítele v dosahu svého útoku. Cíli je následně uděleno poškození rovnající se procentu jeho současného zdraví a je zpomalen. Během skoku je Huskar imunní vůči kouzlům. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0
Cooldown Cooldown: 12


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
UDĚLENÉ POŠKOZENÍ: 34% / 38% / 42%
ZPOMALENÍ POHYBU: 40% / 50% / 60%
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 4 / 5 / 6
UDĚLENÉ POŠKOZENÍ S AGHANIMEM: 65%
COOLDOWN S AGHANIMEM: 4

Ať už jde o sebevětší nebezpečí, Huskar se vrhá do bojů které dokáže přežít jedině on sám.