Huskar

Na dálku - Carry - Odolní - Iniciátoři

Přehled

18 + 1.50
15 + 1.80
21 + 3.20
21 - 26
290
1.1

Inner Fire

Rozohněný Huskar odhodí všechny okolní nepřátele do fixní vzdálenosti od sebe, udělí jim poškození a také je odzbrojí.


Burning Spear

Huskar zapálí své oštěpy, které pak kromě normálního útoku udělují ještě průběžné poškození ohněm. Ohnivé poškození se při více útocích sčítá. Každý útok ubírá trochu Huskarova zdraví. Trvá %abilityduration% sekund.


Berserker's Blood

Huskarova zranění mu dodávají na síle a chybějící zdraví zvyšuje jeho rychlost útoku a regeneraci zdraví. Hodnota regenerace zdraví je procentem Huskarovy síly.


Life Break

Huskar vyčerpá část svého zdraví a skočí na nepřítele v dosahu svého útoku. Cíli je následně uděleno poškození rovnající se procentu jeho současného zdraví a je zpomalen. Během skoku je Huskar imunní vůči kouzlům. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLOPříběh

Osvobozen od muk posvátné říše Nothl otevřel Huskar své oči a spatřil marnotratného kněze stínu Dazzla, jak nad ním udržuje mocné zaklínadlo. Za pomoci starobylých rituálů Dezunského řádu byla Huskarova duše zachráněna z věčnosti. Ale stejně jako všichni, kdo navštívili Nothl, i on pocítil, že je nezvratně změněn. Jeho životní síla již nadále není otrokem jeho těla. Stala se zdrojem jeho neuvěřitelné moci. Každičká prolitá kapka krve se navrátila s desetkrát hrozivější, spalující energií. Avšak tento nově nalezený dar Huskara rozzuřil, protože záchranou z Nothlu mu Dazzle odepřel místo po boku bohů. Jeho vlastní svatá oběť byla odepřena. Po čase se stařešinové řádu rozhodli rozšířit svůj vliv a shodli se, že právě Huskar by se mohl stát vlivným nástrojem v jejich tažení. Jenže stát se pouhou zbraní pro řád, který mu odepřel jeho právo na zrození, ho rozzuřilo ještě více. S prvními plameny války na obzoru utekl ze svého pradávného domu, aby našel nové spojence. A zároveň hledal záminku hodnou k uvolnění síly, kterou by mohla přinést jeho nejvyšší oběť.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,388
1,400
549
Zdraví
962
507
234
Mana
139-144
87-92
42-47
Poškození
10
5
1
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
400
Dosah útoku
1400
Rychlost střely

Schopnosti

Inner Fire

Rozohněný Huskar odhodí všechny okolní nepřátele do fixní vzdálenosti od sebe, udělí jim poškození a také je odzbrojí.

Spotřeba many Spotřeba many: 75/100/125/150
Cooldown Cooldown: 14/13/12/11


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
POŠKOZENÍ: 100 / 170 / 240 / 310
ROZSAH: 500
TRVÁNÍ: 1.75 / 2.5 / 3.25 / 4
VZDÁLENOST ODHOZENÍ: 400

Dokonce ani Huskarovo vlastní tělo nedokáže udržet jeho neustále se navyšující sílu.

Burning Spear

Huskar zapálí své oštěpy, které pak kromě normálního útoku udělují ještě průběžné poškození ohněm. Ohnivé poškození se při více útocích sčítá. Každý útok ubírá trochu Huskarova zdraví. Trvá %abilityduration% sekund.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Auto. seslání, Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
SPOTŘEBA ZDRAVÍ: 4%

Posvátný válečník označí svou výzbroj vlastní krví a následně ji zapálí, což mu dovolí způsobovat mnohem větší bolest, než jakou sám cítí.

Berserker's Blood

Huskarova zranění mu dodávají na síle a chybějící zdraví zvyšuje jeho rychlost útoku a regeneraci zdraví. Hodnota regenerace zdraví je procentem Huskarovy síly.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
MAX. RYCHLOST ÚTOKU: 160 / 210 / 260 / 310
ZDRAVÍ PRO MAX. BONUS: 10%

Poté, co ztratil práva prvorozeného, nabyl Huskar ve fyzickém boji nevídanou vražednost, která se s proléváním jeho vlastní krve ještě navyšuje.

Life Break

Huskar vyčerpá část svého zdraví a skočí na nepřítele v dosahu svého útoku. Cíli je následně uděleno poškození rovnající se procentu jeho současného zdraví a je zpomalen. Během skoku je Huskar imunní vůči kouzlům. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0
Cooldown Cooldown: 12


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
UDĚLENÉ POŠKOZENÍ: 32% / 38% / 44%
ZPOMALENÍ POHYBU: 60% / 60% / 60%
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 3 / 4 / 5

Ať už jde o sebevětší nebezpečí, Huskar se vrhá do bojů, které dokáže přežít jedině on sám.