Huskar

Afstand - Carry - Durable - Initiator

Overzicht

18 + 1.50
15 + 1.80
21 + 3.20
21 - 26
290
1.1

Inner Fire

Stoot alle nabije vijanden in een vurige woede van je weg, waardoor hen schade wordt toegebracht en ze worden ontwapend.


Burning Spear

Huskar sets his spears aflame, dealing damage over time with his regular attack. Multiple attacks will stack additional damage. Each attack drains some of Huskar's health. Lasts %abilityduration% seconds.


Berserker's Blood

Huskar's injuries feed his power, giving increased attack speed and health regen based on missing health. Health regen is a percentage of your strength.


Life Break

Huskar draws upon his health to break an enemy's life, leaping at a target within attack range to shatter a percentage of that hero's current health, and slowing them. While leaping, Huskar is Spell Immune. DISPEL TYPE: Basic DispelBiografie

Huskar opende zijn ogen nadat hij zich had losgemaakt uit de greep van het heilige Nothl-rijk, waarna hij zag dat de verkwistende schaduwpriester Dazzle een diepe bezwering over hem uitsprak. Tegen het eeuwenoude ritueel van de orde van Dezun in werd Huskars geest gered van de eeuwigheid, maar net zoals iedereen die Nothl tegenkwam bleek hij zelf onherroepelijk veranderd. Een sterfelijk lichaam bepaalde zijn lot niet langer en zijn eigen levensbloed werd een bron van onmeetbare kracht. Elke druppel die viel kwam tien keer zo sterk terug met felle, brandende energie. Maar deze nieuwe gift maakte Huskar woedend, want tijdens zijn redding van de Nothl werd hem een plaats tussen de goden afgewezen door Dazzle. Zijn eigen heilige offer werd hem afgewezen. Na verloop van tijd wilden de ouderen van de stam hun macht uitbreiden en ze waren het er over eens dat Huskar een geweldig hulpmiddel voor dat doel zou zijn. Maar dat hij een wapen werd voor dezelfde stam die hem zijn geboorterecht afnam, maakte hem alleen maar gefrustreerder. Toen de eerste oorlogstekenen verschenen vluchtte hij weg uit zijn voorouderlijke thuis om nieuwe bondgenoten te vinden, op zoek naar een doel dat de kracht waarvoor hij zich opofferde waard was.

Statistieken

25
15
1
Level
2,388
1,400
549
Gezondheid
962
507
234
Mana
139-144
87-92
42-47
Schade
10
5
1
Pantser
 
1800 / 800
Zichtbereik
400
Aanvalsbereik
1400
Projectielsnelheid

Vaardigheden

Inner Fire

Stoot alle nabije vijanden in een vurige woede van je weg, waardoor hen schade wordt toegebracht en ze worden ontwapend.

Manakosten Manakosten: 75/100/125/150
Afkoeltijd Afkoeltijd: 14/13/12/11


VAARDIGHEID: Geen doelwit
SCHADETYPE: Magisch
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Nee
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
SCHADE: 100 / 170 / 240 / 310
STRAAL: 500
DUUR: 1.75 / 2.5 / 3.25 / 4
TERUGSLAGAFSTAND: 400

Not even Huskar's own flesh can contain the unending expansion of his life force.

Burning Spear

Huskar sets his spears aflame, dealing damage over time with his regular attack. Multiple attacks will stack additional damage. Each attack drains some of Huskar's health. Lasts %abilityduration% seconds.

Manakosten Manakosten: 0/0/0/0
Afkoeltijd Afkoeltijd: 0


VAARDIGHEID: Automatisch uitvoeren, Doelwiteenheid
BEÏNVLOEDT: Vijandelijke eenheden
SCHADETYPE: Magisch
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Nee
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
GEZONDHEIDSKOSTEN: 4%

De Sacred Warrior zet zijn wapens in de brand nadat hij ze gemarkeerd heeft met zijn eigen bloed - wat voor meer pijn zorgt dan hij zelf voelt.

Berserker's Blood

Huskar's injuries feed his power, giving increased attack speed and health regen based on missing health. Health regen is a percentage of your strength.

Manakosten Manakosten: 0/0/0/0
Afkoeltijd Afkoeltijd: 0


VAARDIGHEID: Passief
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
MAX. AANVALSSNELHEID: 160 / 210 / 260 / 310
HP VOOR MAX. BONUS: 10%

Na het verliezen van zijn geboorterecht, is Huskar dodelijk in fysieke strijden geworden, wat alleen versterkt wanneer zijn eigen bloed wordt verspild.

Life Break

Huskar draws upon his health to break an enemy's life, leaping at a target within attack range to shatter a percentage of that hero's current health, and slowing them. While leaping, Huskar is Spell Immune. DISPEL TYPE: Basic Dispel

Manakosten Manakosten: 0/0/0
Afkoeltijd Afkoeltijd: 12


VAARDIGHEID: Doelwiteenheid
BEÏNVLOEDT: Vijandelijke eenheden
SCHADETYPE: Magisch
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Ja
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
SCHADE AANGERICHT: 32% / 38% / 44%
BEWEGINGSVERTRAGING: 60% / 60% / 60%
VERTRAGINGSDUUR: 3 / 4 / 5

Het maakt niet uit welk gevaar er is, Huskar gaat meleegevechten aan die alleen hij kan overleven.