Invoker

Далекобойни - Carry - Nuker - Disabler - Escape - Pusher

Обзор

15 + 4.60
14 + 1.90
18 + 2.40
29 - 35
280
1.96

Quas

Позволява манипулация на ледените елементи. Всяка Quas инстанция предоставя увеличена регенерация на здраве.


Wex

Позволява манипулация на буреносните елементи. Всяка Wex инстанция предоставя увеличена скорост на атака и движение.


Exort

Позволява манипулация на огнените елементи. Всяка Exort инстанция предоставя увеличени щети на атака.


Invoke

Съчетава характеристиките на елементите, които понастоящем се манипулират, за да създаде ново заклинание, което Invoker да ползва. Времето за изчакване на Invoke е намалено с 0.3 секунди за всяко ниво на кълбо.

Кликнете върху помощния бутон, за да видите списъка с възможните заклинания.


Cold Snap

Invoker изкопчва топлината от някой враг, смразявайки го из основи за дадено времетраене спрямо нивото на Quas. Врагът ще поеме щети и бива замразен за кратко. По-нататъшните поети щети в това състояние отново ще замразят противника, нанасяйки бонус щети. Врагът може да бъде замразяван само толкова често, но времето за изчакване при замразяване спада с повишаването на нивото спада спрямо нивото на Quas.


Ghost Walk

Invoker манипулира леда и електрическите енергии около себе си, ставайки невидим. Дисбалансът в елементите, породен от това, забавя всички врагове наоколо спрямо Quas нивото и забавя Invoker спрямо това на Wex.


Tornado

Отприщва бързодвижещо се торнадо, което помита по пътя със себе си вражеските единици, правейки ги безпомощни във въздуха, малко преди да ги спусне надолу към тяхната гибел. Придвижва се по-надалеч, в зависимост от нивото на Wex. Задържа враговете във въздуха за продължителност според нивото на Quas. Нанася базови щети плюс добавените такива спрямо нивото на Wex. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно


E.M.P.

Invoker натрупва заряд от електромагнитна енергия върху избраното място, която автоматично се детонира след %delay% секунди. Детонацията покрива дадена площ, източвайки мана спрямо нивото на Wex. Нанася щети за всяка точка източена мана. Ако EMP източи мана от вражески герой, Invoker придобива 50% нея.


Alacrity

Invoker изпълва съюзник с огромна вълна от енергия, увеличавайки скоростта му на атака спрямо Wex нивото и щетите въз основа на Exort нивото.


Chaos Meteor

Invoker придърпва горящ метеор от космоса към посоченото място. След като се приземи, метеорът се върти напред, нанасяйки щети непрекъснато, спрямо нивото на Exort и се завърта все по-надалеч, според Wex нивото. Единиците, които са ударени от метеора, също ще се възпламенят за кратко време, получавайки допълнителни щети, базирани на Exort нивото.


Sun Strike

Изпраща катастрофален лъч енергия от слънцето към някакво целево местонахождение, изпепелявайки всички врагове, стоящи под него, когато достигне земята. Нанася щети спрямо нивото на Exort, но щетите се разпределят наравно между ударените врагове.


Forge Spirit

Invoker създава душа въплъщаваща силата на огъня и твърдостта на леда. Щетите и бронята зависят от Exort нивото. А обсегът на атака, здравето и продължителността зависят от Quas нивото. Изгарящата атака на душата е способна да разтопи бронята на вражеските герои.


Ice Wall

Генерира плътна ледена стена директно пред Invoker за времетраене, спрямо нивото на Quas. Излъчваният от нея хаплив мраз силно забавя враговете в близост според нивото на Quas и нанася щети за всяка секунда според това на Exort.


Deafening Blast

Invoker отприщва силна звукова вълна пред себе си, нанасяйки щети на всеки враг по пътя ѝ зависещи от нивото на Exort. Само ударът от вълната е достатъчен да отблъсне вражеските единици за време зависещо от нивото на Quas, след което да ги обезоръжи за време зависещо от нивото на Wex.Биография

В своята най-ранна, а някои дори биха рекли и най-могъщата си форма, магията основно била изкуството на паметта. Тя не изисквала технологии, пръчици или други принадлежности, освен ума на магьосника. Всички ритуални атрибути били просто мнемонични устройства, чието предназначение спомагало практикуващия да си припомни с изобилни подробности специфичната мисловна формула, която отключвала могъществото на дадено заклинание. Най-величествените магове през онези дни били благословените с най-великата памет. Но въпреки това, призоваваните заклинания били изключително сложни. Дори толкова много, че всички практикуващи магьосници били принудени да специализират. Най-посветените можели да се надяват, че приживе биха имали адекватна памет за три заклинания или най-много четири. Обикновените магьосници се задоволявали само с две и не било рядко срещано магът на селото да знае само едно. А понякога дори това изисквало да се консултира с магьоснически книги, като противодействие на забвението в редките случаи, когато се наложи да използва заклинанието. Но сред тези ранно практикуващи имало едно изключение, гений с необятен интелект и изумителна памет, който в последствие станал известен като Invoker*. През ранното си детство, преждевременно развития даровит магьосникът научил не четири, не пет, дори не и седем чародейства. Той можел да владее не по-малко от десет заклинания и ги изпълнявал незабавно. Той научил още много, но ги счел за безполезни. Щом ги приложел веднъж, прочиствал навеки от ума си тях, с цел да освободи място за по-практични чародейства. Едно такова заклинание било Sempiternal Cantrap**. То дарявало дълголетие с такова могъщество, че онези, които го изпълнили през първите дни на света, все още са сред нас (освен ако не са били смачкани до атомно ниво). Повечето от тези почти безсмъртни живели тихо, страхувайки се да признаят своята тайна. Но Invoker не е сред онези, които крият своите дарби. Той е античен, притежава познания надхвърлящи тези на всички останали, а в неговия ум някак си все още има място, така че да се побере необятното чувство за собственото му достойнство… Наред с това са и заклинанията, с които се забавлява, докато здрачът бавно настъпва през последните дни на умиращия свят.

*Invoker — Заклинателят

**Sempiternal Cantrap — Всевечното заклинание

Статистики

25
15
1
Ниво
1,966
1,130
492
Здраве
1,890
1,032
195
Мана
174-180
108-114
44-50
Щети
11
6
2
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
600
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Quas

Позволява манипулация на ледените елементи. Всяка Quas инстанция предоставя увеличена регенерация на здраве.


УМЕНИЕ: няма цел
щети: 0 / 0 / 0 / 0
РЕГЕН. НА ЗДРАВЕ ЗА ИНСТАНЦИЯ: 1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13

Wex

Позволява манипулация на буреносните елементи. Всяка Wex инстанция предоставя увеличена скорост на атака и движение.


УМЕНИЕ: няма цел
щети: 0 / 0 / 0 / 0
СКОРОСТ НА АТАКА ЗА ИНСТАНЦИЯ: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ИНСТАНЦИЯ: 1% / 2% / 3% / 4% / 5% / 6% / 7%

Exort

Позволява манипулация на огнените елементи. Всяка Exort инстанция предоставя увеличени щети на атака.


УМЕНИЕ: няма цел
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЩЕТИ ЗА ИНСТАНЦИЯ: 2 / 6 / 10 / 14 / 18 / 22 / 26

Invoke

Съчетава характеристиките на елементите, които понастоящем се манипулират, за да създаде ново заклинание, което Invoker да ползва. Времето за изчакване на Invoke е намалено с 0.3 секунди за всяко ниво на кълбо.

Кликнете върху помощния бутон, за да видите списъка с възможните заклинания.

Време за изчакване Време за изчакване: 7


УМЕНИЕ: няма цел
щети: 0 / 0 / 0 / 0
МАКС. ЗАКЛИНАНИЯ: 2

И така започва една нова ера на знанието.

Cold Snap

Invoker изкопчва топлината от някой враг, смразявайки го из основи за дадено времетраене спрямо нивото на Quas. Врагът ще поеме щети и бива замразен за кратко. По-нататъшните поети щети в това състояние отново ще замразят противника, нанасяйки бонус щети. Врагът може да бъде замразяван само толкова често, но времето за изчакване при замразяване спада с повишаването на нивото спада спрямо нивото на Quas.

Нужна мана Нужна мана: 100
Време за изчакване Време за изчакване: 20


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАМРЪЗВАНЕТО: 0.4

Продължителният трепет на Садрон.

Ghost Walk

Invoker манипулира леда и електрическите енергии около себе си, ставайки невидим. Дисбалансът в елементите, породен от това, забавя всички врагове наоколо спрямо Quas нивото и забавя Invoker спрямо това на Wex.

Нужна мана Нужна мана: 200
Време за изчакване Време за изчакване: 45


УМЕНИЕ: няма цел
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 100
РАДИУС: 400

Възпрепятстващият призрак на Миролт.

Tornado

Отприщва бързодвижещо се торнадо, което помита по пътя със себе си вражеските единици, правейки ги безпомощни във въздуха, малко преди да ги спусне надолу към тяхната гибел. Придвижва се по-надалеч, в зависимост от нивото на Wex. Задържа враговете във въздуха за продължителност според нивото на Quas. Нанася базови щети плюс добавените такива спрямо нивото на Wex. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Нужна мана Нужна мана: 150
Време за изчакване Време за изчакване: 30


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
РАДИУС: 200
БАЗОВИ ЩЕТИ: 70

Ноктите на Торнарус.

E.M.P.

Invoker натрупва заряд от електромагнитна енергия върху избраното място, която автоматично се детонира след %delay% секунди. Детонацията покрива дадена площ, източвайки мана спрямо нивото на Wex. Нанася щети за всяка точка източена мана. Ако EMP източи мана от вражески герой, Invoker придобива 50% нея.

Нужна мана Нужна мана: 125
Време за изчакване Време за изчакване: 30


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
РАДИУС: 675
ЩЕТИ (ИЗГАРЯНЕ): 60%

Зловещият трус на Ендолион.

Alacrity

Invoker изпълва съюзник с огромна вълна от енергия, увеличавайки скоростта му на атака спрямо Wex нивото и щетите въз основа на Exort нивото.

Нужна мана Нужна мана: 60
Време за изчакване Време за изчакване: 17


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: съюзнически единици
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 9

Заповедта на Гастър за неочакван сблъсък.

Chaos Meteor

Invoker придърпва горящ метеор от космоса към посоченото място. След като се приземи, метеорът се върти напред, нанасяйки щети непрекъснато, спрямо нивото на Exort и се завърта все по-надалеч, според Wex нивото. Единиците, които са ударени от метеора, също ще се възпламенят за кратко време, получавайки допълнителни щети, базирани на Exort нивото.

Нужна мана Нужна мана: 200
Време за изчакване Време за изчакване: 55


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ОТЛАГАНЕ НА СБЛЪСЪКА: 1.3
РАДИУС: 275
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗГАРЯНЕТО: 3

Произходът на Тарак от огъня.

Sun Strike

Изпраща катастрофален лъч енергия от слънцето към някакво целево местонахождение, изпепелявайки всички врагове, стоящи под него, когато достигне земята. Нанася щети спрямо нивото на Exort, но щетите се разпределят наравно между ударените врагове.

Нужна мана Нужна мана: 175
Време за изчакване Време за изчакване: 25


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: същински
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ОТЛАГАНЕ: 1.7
РАДИУС: 175

Изгарящото заклинание на Харлек.

Forge Spirit

Invoker създава душа въплъщаваща силата на огъня и твърдостта на леда. Щетите и бронята зависят от Exort нивото. А обсегът на атака, здравето и продължителността зависят от Quas нивото. Изгарящата атака на душата е способна да разтопи бронята на вражеските герои.

Нужна мана Нужна мана: 75
Време за изчакване Време за изчакване: 30


УМЕНИЕ: няма цел
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0

Най-хитрото произведение на Кълуин.

Ice Wall

Генерира плътна ледена стена директно пред Invoker за времетраене, спрямо нивото на Quas. Излъчваният от нея хаплив мраз силно забавя враговете в близост според нивото на Quas и нанася щети за всяка секунда според това на Exort.

Нужна мана Нужна мана: 175
Време за изчакване Време за изчакване: 25


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 2

Убийствената стена на Корикс.

Deafening Blast

Invoker отприщва силна звукова вълна пред себе си, нанасяйки щети на всеки враг по пътя ѝ зависещи от нивото на Exort. Само ударът от вълната е достатъчен да отблъсне вражеските единици за време зависещо от нивото на Quas, след което да ги обезоръжи за време зависещо от нивото на Wex.

Нужна мана Нужна мана: 300
Време за изчакване Време за изчакване: 40


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
РАЗСТОЯНИЕ НА ПРИДВИЖВАНЕ: 1000

Златният заличител на Булуфонт.