Invoker

Na dálku - Carry - Nukeři - Disableři - Escape - Pusheři

Přehled

15 + 4.60
14 + 1.90
18 + 2.40
29 - 35
280
1.96

Quas

Umožňuje manipulaci s ledovými elementy. Každá instance Quasu zvyšuje regeneraci zdraví.


Wex

Umožňuje manipulaci s elektrickými elementy. Každá instance Wexu zvyšuje rychlost útoku a pohybu.


Exort

Umožňuje manipulaci s ohnivými elementy. Každá instance Exortu zvyšuje poškození útoku.


Invoke

Zkombinuje vlastnosti elementů, se kterými je manipulováno, čímž pro Invokera vytvoří nové kouzlo. Cooldown této schopnosti je za každou úroveň orbů snížen o 0.3 sekundy.

Pro zobrazení všech možných kombinací klikni na tlačítko nápovědy.


Cold Snap

Invoker vysaje z nepřítele veškeré teplo a zchladí ho na dobu odvíjející se od úrovně Quasu. Nepřítel utrží poškození a na krátkou chvíli je zmrazen. Pokud během zmrazení utrží další poškození, prodlouží se doba zmrazení a je uděleno bonusové poškození. Nepřítel může být znovu zmrazen vždy po určité době, která se snižuje dle úrovně Quasu.


Ghost Walk

Invoker přizpůsobí ledovou a elektrickou energii ve svém okolí tak, aby se zneviditelnil. Důsledkem této elementární nerovnováhy je pak zpomalení poblíž se nacházejících nepřátel dle úrovně Quasu a také samotného Invokera dle úrovně Wexu.


Tornado

Vypustí rychle se pohybující tornádo, které nabírá nepřátele stojící mu v cestě a než jim umožní znovu pocítit gravitaci, krátce je bezbranné drží ve vzduchu. Tornádo putuje do vzdálenosti určené dle úrovně Wexu, nepřátele drží ve vzduchu po dobu určenou dle úrovně Quasu a uděluje základní poškození navýšené poškozením dle úrovně Wexu. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO


E.M.P.

Invoker vytvoří v cílové oblasti výboj elektromagnetické energie, který po %delay% sekundách automaticky exploduje. Výbuch pokryje určitou oblast a jednotkám v ní vysaje množství many odvíjející se od úrovně Wexu. Za každou vysátou jednotku many je pak uděleno poškození. Pokud schopnost EMP vysaje manu od nepřátelského hrdiny, získá Invoker polovinu jejího množství.


Alacrity

Invoker prodchne spojence vlnou energie, čímž zvýší rychlost jeho útoku dle úrovně Wexu a jeho poškození dle úrovně Exortu.


Chaos Meteor

Invoker stáhne z vesmíru na vybrané místo hořící meteor. Ten se po dopadu začne kutálet kupředu a neustále uděluje poškození dle úrovně Exortu, přičemž uražená vzdálenost se odvíjí od úrovně Wexu. Jednotky zasažené meteorem také vzplanou a začnou dostávat průběžné poškození odvíjející se od úrovně Exortu.


Sun Strike

Sešle masivní paprsek nespoutané sluneční energie na jakékoli místo na mapě, kde paprsek po dopadu zapálí všechny nepřátele pod ním stojící. Způsobuje poškození, jehož výše se odvíjí od úrovně Exortu, nicméně toto poškození je rovnoměrné rozděleno mezi všechny zasažené nepřátele.


Forge Spirit

Invoker uková ducha ztělesňujícího sílu ohně a nezlomnost ledu. Poškození a brnění se odvíjí od úrovně Exortu, zatímco dosah útoku, zdraví a délku života určuje úroveň Quasu. Ohnivý útok ducha je schopen roztavit brnění nepřátelských hrdinů.


Ice Wall

Vytvoří přímo před Invokerem masivní ledovou zeď, jejíž trvání určuje úroveň Quasu. Hořký chlad z ní vycházející výrazně zpomaluje nepřátele dle úrovně Quasu a každou sekundu uděluje průběžné poškození dle úrovně Exortu.


Deafening Blast

Invoker před sebe vyšle mohutnou sonickou vlnu, která uděluje poškození nepřátelským jednotkám, do kterých narazí, dle úrovně Exortu. Tlaková vlna způsobená zásahem postačuje k tomu, aby odhodila nepřátelské jednotky na dobu danou úrovní Quasu a poté je odzbrojila na dobu danou úrovní Wexu.Příběh

V prvotní podobě, někteří by řekli nejmocnější, byla magie především uměním paměti. Nebylo zapotřebí žádných technologií, hůlek nebo jiných náležitostí, pouze mysli mága. Všechny ozdoby rituálů byly jen mnemotechnické pomůcky připomínající praktikantům mnohé podrobnosti konkrétních duševních vzorců odemykajících magickou moc. Největší mágové těch dnů tak byli ti obdaření nejlepší pamětí. I přesto bylo vyvolávání nadmíru složité a všichni mágové se museli specializovat. Nejzasvěcenější z nich mohli doufat, že se během života naučí tři, maximálně čtyři kouzla. Obyčejní mágové byli spokojeni, když znali dvě a nebylo neobvyklé, když vesničtí mágové uměli pouze jedno – a to se ještě, ve vzácných případech, kdy byli povoláni, museli poradit s knihou. Avšak mezi těmito dávnými praktikanty zářila jedna výjimka, génius nesmírného intelektu a podivuhodné paměti: Invoker Garral . Už jako mladý zvládal ne čtyři, ne pět a dokonce ne ani sedm kouzel. Okamžitě dokázal vyvolat deset kouzel. Mnoho dalších se naučil, ale shledal je zbytečnými, a jakmile je docvičil, vymazal je navždy z mysli, aby tak uvolnil místo pro další, více praktická kouzla. Jedno takové kouzlo bylo Sempiternal Cantrap – kouzlo dlouhověkosti tak silné, že ti, kdo jej použili v prvních dnech světa, jsou stále mezi námi (pokud nebyli rozdrceni na atomy). Většina z těchto takřka nesmrtelných žije poklidným životem a obává se přiznat své tajemství. Invoker však není z těch, co by skrývali své dary. Je prastarý, zvládá více než všichni ostatní a v jeho mysli je překvapivě stále místo pro nezvykle vysoké sebevědomí… a samozřejmě ta kouzla, kterými se bude bavit až do konce světa.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
1,966
1,130
492
Zdraví
1,890
1,032
195
Mana
174-180
108-114
44-50
Poškození
11
6
2
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
600
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Quas

Umožňuje manipulaci s ledovými elementy. Každá instance Quasu zvyšuje regeneraci zdraví.


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
REGENERACE ZDRAVÍ ZA INSTANCI: 1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13

Wex

Umožňuje manipulaci s elektrickými elementy. Každá instance Wexu zvyšuje rychlost útoku a pohybu.


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
RYCHLOST ÚTOKU ZA INSTANCI: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
RYCHLOST POHYBU ZA INSTANCI: 1% / 2% / 3% / 4% / 5% / 6% / 7%

Exort

Umožňuje manipulaci s ohnivými elementy. Každá instance Exortu zvyšuje poškození útoku.


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
POŠKOZENÍ ZA POUŽITÍ: 2 / 6 / 10 / 14 / 18 / 22 / 26

Invoke

Zkombinuje vlastnosti elementů, se kterými je manipulováno, čímž pro Invokera vytvoří nové kouzlo. Cooldown této schopnosti je za každou úroveň orbů snížen o 0.3 sekundy.

Pro zobrazení všech možných kombinací klikni na tlačítko nápovědy.

Cooldown Cooldown: 7


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
MAX. POČET KOUZEL: 2

Tak začíná nová éra vědění.

Cold Snap

Invoker vysaje z nepřítele veškeré teplo a zchladí ho na dobu odvíjející se od úrovně Quasu. Nepřítel utrží poškození a na krátkou chvíli je zmrazen. Pokud během zmrazení utrží další poškození, prodlouží se doba zmrazení a je uděleno bonusové poškození. Nepřítel může být znovu zmrazen vždy po určité době, která se snižuje dle úrovně Quasu.

Spotřeba many Spotřeba many: 100
Cooldown Cooldown: 20


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ ZMRAZENÍ: 0.4

Sadronův závan chladu.

Ghost Walk

Invoker přizpůsobí ledovou a elektrickou energii ve svém okolí tak, aby se zneviditelnil. Důsledkem této elementární nerovnováhy je pak zpomalení poblíž se nacházejících nepřátel dle úrovně Quasu a také samotného Invokera dle úrovně Wexu.

Spotřeba many Spotřeba many: 200
Cooldown Cooldown: 45


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 100
ROZSAH: 400

Myraultův plášť neviditelnosti.

Tornado

Vypustí rychle se pohybující tornádo, které nabírá nepřátele stojící mu v cestě a než jim umožní znovu pocítit gravitaci, krátce je bezbranné drží ve vzduchu. Tornádo putuje do vzdálenosti určené dle úrovně Wexu, nepřátele drží ve vzduchu po dobu určenou dle úrovně Quasu a uděluje základní poškození navýšené poškozením dle úrovně Wexu. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

Spotřeba many Spotřeba many: 150
Cooldown Cooldown: 30


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 200
ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ: 70

Tornarův hněv.

E.M.P.

Invoker vytvoří v cílové oblasti výboj elektromagnetické energie, který po %delay% sekundách automaticky exploduje. Výbuch pokryje určitou oblast a jednotkám v ní vysaje množství many odvíjející se od úrovně Wexu. Za každou vysátou jednotku many je pak uděleno poškození. Pokud schopnost EMP vysaje manu od nepřátelského hrdiny, získá Invoker polovinu jejího množství.

Spotřeba many Spotřeba many: 125
Cooldown Cooldown: 30


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 675
POŠKOZENÍ HOŘENÍM: 60%

Endoleonova manová pomsta.

Alacrity

Invoker prodchne spojence vlnou energie, čímž zvýší rychlost jeho útoku dle úrovně Wexu a jeho poškození dle úrovně Exortu.

Spotřeba many Spotřeba many: 60
Cooldown Cooldown: 17


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Spojenecké jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 9

Gasterovo impulzivní nabuzení rychlosti.

Chaos Meteor

Invoker stáhne z vesmíru na vybrané místo hořící meteor. Ten se po dopadu začne kutálet kupředu a neustále uděluje poškození dle úrovně Exortu, přičemž uražená vzdálenost se odvíjí od úrovně Wexu. Jednotky zasažené meteorem také vzplanou a začnou dostávat průběžné poškození odvíjející se od úrovně Exortu.

Spotřeba many Spotřeba many: 200
Cooldown Cooldown: 55


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
PRODLEVA DOPADU: 1.3
ROZSAH: 275
DOBA HOŘENÍ: 3

Tarakův dar z nebes.

Sun Strike

Sešle masivní paprsek nespoutané sluneční energie na jakékoli místo na mapě, kde paprsek po dopadu zapálí všechny nepřátele pod ním stojící. Způsobuje poškození, jehož výše se odvíjí od úrovně Exortu, nicméně toto poškození je rovnoměrné rozděleno mezi všechny zasažené nepřátele.

Spotřeba many Spotřeba many: 175
Cooldown Cooldown: 25


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Neredukované
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
PRODLEVA: 1.7
ROZSAH: 175

Harlekův spalující paprsek.

Forge Spirit

Invoker uková ducha ztělesňujícího sílu ohně a nezlomnost ledu. Poškození a brnění se odvíjí od úrovně Exortu, zatímco dosah útoku, zdraví a délku života určuje úroveň Quasu. Ohnivý útok ducha je schopen roztavit brnění nepřátelských hrdinů.

Spotřeba many Spotřeba many: 75
Cooldown Cooldown: 30


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0

Culweenovy nejlepší výtvory.

Ice Wall

Vytvoří přímo před Invokerem masivní ledovou zeď, jejíž trvání určuje úroveň Quasu. Hořký chlad z ní vycházející výrazně zpomaluje nepřátele dle úrovně Quasu a každou sekundu uděluje průběžné poškození dle úrovně Exortu.

Spotřeba many Spotřeba many: 175
Cooldown Cooldown: 25


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 2

Koryxova ledová stěna.

Deafening Blast

Invoker před sebe vyšle mohutnou sonickou vlnu, která uděluje poškození nepřátelským jednotkám, do kterých narazí, dle úrovně Exortu. Tlaková vlna způsobená zásahem postačuje k tomu, aby odhodila nepřátelské jednotky na dobu danou úrovní Quasu a poté je odzbrojila na dobu danou úrovní Wexu.

Spotřeba many Spotřeba many: 300
Cooldown Cooldown: 40


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
URAŽENÁ VZDÁLENOST: 1000

Buluphontova mystická zničující vlna.