Invoker

Avstånd - Bärande - Bombare - Disabler - Smitare - Pushare

Överblick

15 + 4.60
14 + 1.90
18 + 2.40
29 - 35
280
1.96

Quas

Tillåter manipulering av iselement. Varje Quas-instans ger ökad hälsoregeneration.


Wex

Tillåter manipulering av stormelement. Varje Wex-instans ger ökad attack- och förflyttningshastighet.


Exort

Tillåter manipulering av eldelement. Varje Exort-instans ger ökad attackskada.


Invoke

Kombinerar egenskaperna från elementen som för tillfället manipuleras, vilket skapar en ny trollformel som Invoker kan använda. Cooldown på Invoke minskas med 0.3 sekunder för varje klotnivå.

Klicka på hjälp-knappen för att se listan med möjliga trollformler.


Cold Snap

Invoker drar värmen från en fiende och förfryser den under en tid baserat på Quas-nivån. Fienden kommer att ta skada och bli kortvarigt fryst. Ytterligare skada tagen i det här läget kommer att frysa fienden igen, och göra bonusskada. Fienden kan endast frysas så ofta, men frysnedkylningen minskar beroende på Quas-nivån.


Ghost Walk

Invoker manipulerar isen och elektriska energier runtom honom, vilket gör hans kropp osynlig. Den elementära obalansen saktar ned fiender i närheten baserat på Quas-nivån, och saktar ned Invoker själv baserat på Wex-nivån.


Tornado

Släpper lös en snabb tornado som plockar upp fiender i sin väg och lyfter upp dem hjälplöst i luften kortvarigt innan de tillåts falla mot sitt öde. Reser längre beroende på Wex-nivån. Håller fiender i luften under en längre tid baserat på Quas-nivån. Gör grundskada och extra skada baserat på Wex-nivån. DISPEL: Grundläggande


E.M.P.

Invoker bygger upp en laddning av elektromagnetisk energi på en målinriktad plats som automatiskt detonerar efter %delay% sekunder. Detonationen täcker ett område och tömmer mana. Utdelar skada för varje tömd manapoäng. Invoker får 50 % av den mana som töms från fiendehjältar.


Alacrity

Invoker fyller en allierad med en ofantlig ström av energi, vilket ökar dess attackhastighet baserat på Wex-nivån och dess skada baserat på Exort-nivån.


Chaos Meteor

Invoker drar en flammande meteor från rymden till den målinriktade platsen. Vid landning rullar meteoren framåt, och gör hela tiden skada baserat på Exort-nivån, och rullar längre beroende på Wex-nivån. Enheter som träffas av meteoren kommer även att fatta eld för en kort tid och ta emot ytterligare skada baserat på Exort-nivån.


Sun Strike

Skickar en förödande stråle av våldsam energi från solen mot en målinriktad plats, vilket förbränner alla fiender som står där när den når Jorden. Utdelar skada baserat på Exort-nivån, dock fördelas den här skadan jämnt över alla fiender som träffas.


Forge Spirit

Invoker skapar en ande med den inneboende styrkan av eld och fastheten från is. Skada, mana och skydd baseras på Exort, medan attackräckvidd, hälsa och varaktighet baseras på Quas. Naturandens brännande attack är kapabel till att smälta skyddet på fiendehjältar.


Ice Wall

Skapar en vägg av fast is direkt framför Invoker under en tid baserat på Quas-nivån. Isväggens bittra kyla saktar drastiskt ned fiender i närheten baserat på Quas-nivån och utdelar skada varje sekund baserat på Exort-nivån.


Deafening Blast

Invoker avger en mäktig ljudvåg framför sig som utdelar skada mot alla fiender som träffas baserat på Exort-nivån. Ljudvågen är kraftfull nog att knuffa tillbaka enheter som träffas under en tid baserat på Quas-nivån, och sedan avväpna dem under en tid baserat på Wex-nivån.Biografi

I dess tidigare, och vissa skulle säga dess mest kraftfulla form, var magi huvudsakligen konsten av minnet. Den krävde ingen teknologi, inga stavar eller tillbehör förutom sinnet av magikern. Alla prålar för ritualer var blott mnemotekniska apparater, menade för att låta utövaren komma ihåg i rikaste detalj den specifika mentala formel som låste upp en trollformels kraft. De mäktigaste magikerna i dessa dagar var de som välsignats med de bästa minnena, men ändå var konsten att åkalla så komplex att alla trollkarlar tvingades specialisera sig. Den mest hängivna kunde hoppas att inom en livstid ha fullvärdig besinning av tre trollformler--fyra som mest. Ordinära trollkarlar var nöjda med att kunna två, och det var inte ovanligt för en by-magiker att endast kunna en--och även det krävde honom att låta trollböcker hjälpa honom mot förgätenhet vid de sällsynta tillfällen då han kallades för att använda den. Men bland dessa tidiga utövare fanns ett undantag, ett geni med enormt intellekt och häpnadsväckande minne som skulle komma att kallas Invoker. I sin ungdom, bemästrade den brådmogna trollkarlen inte fyra, inte fem, inte ens sju besvärjelser: Han kunde kontrollera inte mindre än tio trollformler, och kasta dem i ett ögonblick. Många mer lärde han sig men fann dem oanvändbara, som han beprövade en gång och sedan renade dem från sitt sinne för alltid, för att göra plats för mer praktiska trollformler. En sådan trollformel var Sempiternal Cantrap--en livslängdstrollformel med sådan kraft att de som använde den i världens första dagar fortfarande finns omkring oss (om de inte blivit krossade till atomer). De flesta av dessa halvt-odödliga lever tyst, rädda för att bekänna deras hemlighet: Men Invoker är inte en som gömmer sina gåvor. Han är uråldrig, lärd bortom alla andra, och hans sinne har på något vis fortfarande plats att rymma en ofantlig betydelse för sitt eget värde...och även besvärjelserna som han underhåller sig själv med under den långa saktfärdiga gryningen av världens döende dagar.

Statistik

25
15
1
Nivå
1,966
1,130
492
Hälsa
1,890
1,032
195
Mana
174-180
108-114
44-50
Skada
11
6
2
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
600
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Quas

Tillåter manipulering av iselement. Varje Quas-instans ger ökad hälsoregeneration.


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
HP-REGENERATION PER INSTANS: 1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13

Wex

Tillåter manipulering av stormelement. Varje Wex-instans ger ökad attack- och förflyttningshastighet.


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
ATTACKHASTIGHET PER INSTANS: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
FÖRFLYTTNINGSHASTIGHET PER INSTANS: 1% / 2% / 3% / 4% / 5% / 6% / 7%

Exort

Tillåter manipulering av eldelement. Varje Exort-instans ger ökad attackskada.


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SKADA PER INSTANS: 2 / 6 / 10 / 14 / 18 / 22 / 26

Invoke

Kombinerar egenskaperna från elementen som för tillfället manipuleras, vilket skapar en ny trollformel som Invoker kan använda. Cooldown på Invoke minskas med 0.3 sekunder för varje klotnivå.

Klicka på hjälp-knappen för att se listan med möjliga trollformler.

Cooldown Cooldown: 7


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
MAX. TROLLFORMLER: 2

Därmed påbörjas en ny era av kunskap.

Cold Snap

Invoker drar värmen från en fiende och förfryser den under en tid baserat på Quas-nivån. Fienden kommer att ta skada och bli kortvarigt fryst. Ytterligare skada tagen i det här läget kommer att frysa fienden igen, och göra bonusskada. Fienden kan endast frysas så ofta, men frysnedkylningen minskar beroende på Quas-nivån.

Manakostnad Manakostnad: 100
Cooldown Cooldown: 20


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
FRYST UNDER: 0.4

Sadrons fördröjda rysning.

Ghost Walk

Invoker manipulerar isen och elektriska energier runtom honom, vilket gör hans kropp osynlig. Den elementära obalansen saktar ned fiender i närheten baserat på Quas-nivån, och saktar ned Invoker själv baserat på Wex-nivån.

Manakostnad Manakostnad: 200
Cooldown Cooldown: 45


FÖRMÅGA: Inget mål
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 100
RADIE: 400

Myraults hindrande gast.

Tornado

Släpper lös en snabb tornado som plockar upp fiender i sin väg och lyfter upp dem hjälplöst i luften kortvarigt innan de tillåts falla mot sitt öde. Reser längre beroende på Wex-nivån. Håller fiender i luften under en längre tid baserat på Quas-nivån. Gör grundskada och extra skada baserat på Wex-nivån. DISPEL: Grundläggande

Manakostnad Manakostnad: 150
Cooldown Cooldown: 30


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RADIE: 200
GRUNDSKADA: 70

Tornarus klor.

E.M.P.

Invoker bygger upp en laddning av elektromagnetisk energi på en målinriktad plats som automatiskt detonerar efter %delay% sekunder. Detonationen täcker ett område och tömmer mana. Utdelar skada för varje tömd manapoäng. Invoker får 50 % av den mana som töms från fiendehjältar.

Manakostnad Manakostnad: 125
Cooldown Cooldown: 30


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RADIE: 675
BRÄNNSKADA: 60%

Endoleons ondsinta rubbning.

Alacrity

Invoker fyller en allierad med en ofantlig ström av energi, vilket ökar dess attackhastighet baserat på Wex-nivån och dess skada baserat på Exort-nivån.

Manakostnad Manakostnad: 60
Cooldown Cooldown: 17


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Allierade enheter
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 9

Gasters mandat av våldsam missämja.

Chaos Meteor

Invoker drar en flammande meteor från rymden till den målinriktade platsen. Vid landning rullar meteoren framåt, och gör hela tiden skada baserat på Exort-nivån, och rullar längre beroende på Wex-nivån. Enheter som träffas av meteoren kommer även att fatta eld för en kort tid och ta emot ytterligare skada baserat på Exort-nivån.

Manakostnad Manakostnad: 200
Cooldown Cooldown: 55


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
TID INNAN LANDNING: 1.3
RADIE: 275
BRÄNNTID: 3

Taraks fallande eld.

Sun Strike

Skickar en förödande stråle av våldsam energi från solen mot en målinriktad plats, vilket förbränner alla fiender som står där när den når Jorden. Utdelar skada baserat på Exort-nivån, dock fördelas den här skadan jämnt över alla fiender som träffas.

Manakostnad Manakostnad: 175
Cooldown Cooldown: 25


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Ren
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
FÖRDRÖJNING: 1.7
RADIE: 175

Harleks brännande besvärjelse.

Forge Spirit

Invoker skapar en ande med den inneboende styrkan av eld och fastheten från is. Skada, mana och skydd baseras på Exort, medan attackräckvidd, hälsa och varaktighet baseras på Quas. Naturandens brännande attack är kapabel till att smälta skyddet på fiendehjältar.

Manakostnad Manakostnad: 75
Cooldown Cooldown: 30


FÖRMÅGA: Inget mål
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0

Culweens listigaste framställningar.

Ice Wall

Skapar en vägg av fast is direkt framför Invoker under en tid baserat på Quas-nivån. Isväggens bittra kyla saktar drastiskt ned fiender i närheten baserat på Quas-nivån och utdelar skada varje sekund baserat på Exort-nivån.

Manakostnad Manakostnad: 175
Cooldown Cooldown: 25


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
NEDSAKTNING – VARAKTIGHET: 2

Koryx dödande vägg.

Deafening Blast

Invoker avger en mäktig ljudvåg framför sig som utdelar skada mot alla fiender som träffas baserat på Exort-nivån. Ljudvågen är kraftfull nog att knuffa tillbaka enheter som träffas under en tid baserat på Quas-nivån, och sedan avväpna dem under en tid baserat på Wex-nivån.

Manakostnad Manakostnad: 300
Cooldown Cooldown: 40


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RESESTRÄCKA: 1000

Buluphonts eliminerande tryckvåg.