Invoker

Menzilli - Sırtlayıcı - Ani Hasar - Engelleyici - Kaçış - İttirici

GENEL BAKIŞ

15 + 4.60
14 + 1.90
18 + 2.40
29 - 35
280
1.96

Quas

Buz elementleriyle oynamayı mümkün kılar. Her Quas elementi sağlık yenilenmesini artırır.


Wex

Hava elementleriyle oynamayı mümkün kılar. Her Wex elementi saldırı ve hareket hızını artırır.


Exort

Ateş elementleriyle oynamayı mümkün kılar. Her Exort elementi verilen hasarı artırır.


Invoke

Hâlihazırda üzerinde olan oynanmış elementlerin özelliklerini birleştirir. Invoke dolum süresini her bir orb seviyesi için 0.3 saniye azaltır.

Yardım tuşuna tıklayarak olası büyülerin listesini görebilirsiniz.


Cold Snap

Invoker, düşmanın ısısını çekerek iliklerine kadar donmalarına sebep olur. Süresi Quas elementinin seviyesiyle orantılıdır. Düşman hasar alır ve kısa bir süreliğine donar. Bu durumda başka hasar alırsa tekrar donar ve fazladan hasar alır. Düşman genelde donar ama bunun sıklığı Quas elementinin seviyesiyle alakalıdır.


Ghost Walk

Invoker çevresindeki buz ve elektrik enerjilerini hünerle kullanır, vücudunu görünmez yapar. Bunun sonucu olarak yaratılan elementsel dengesizlik Quas'ın seviyesine göre çevredeki düşmanların yavaşlamasına sebep olur ve Wex'in seviyesine göre de Invoker'ı yavaşlatır.


Tornado

Yoluna çıkan düşman birimlerini havalandıran, hızla hareket eden bir hortum yaratır. Hortum, düşmanlarını yere çalmadan önce bir süreliğine havada asılı tutar. Wex elementinin seviyesine göre katedeceği mesafe değişir. Quas elementinin seviyesine göre düşmanların havada asılı kalma süresi artar. Wex elementlerinin seviyesine göre verdiği hasar artar. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Basit Etkisizleştirme


E.M.P.

Invoker hedef noktada %delay% saniye sonra kendiliğinden patlayacak elektromanyetik bir yük biriktir. Patlama bir alanı kapsar, Wex elementinin seviyesine göre mana emer. Emdiği her mana puanı için bir puan hasar verir. Eğer EMP düşman bir kahramandan mana emerse, Invoker emilen mananın %50'sini kadarını kazanır.


Alacrity

Invoker, dost birimi yoğun bir enerji dalgasıyla aşılar, saldırı hızlarını Wex'in seviyesine ve verdikleri hasarı Exort'un seviyesine bağlı olarak arttırır.


Chaos Meteor

Invoker, istediği bir alana gök taşı indirir. Temas esnasında meteor öne doğru yuvarlanır ve Exort elementinin seviyesine bağlı olarak sürekli hasar verir. Wex elementinin seviyesi de meteorun katedeceği yolun uzunluğunu belirler. Meteor tarafından vurulan birimler kısa bir süreliğine yanar ve Exort elementinin seviyesine fazladan hasar alır.


Sun Strike

Belirlenen herhangi bir alana yıkıcı güneş ışığı gönderir, altında duran tüm düşmanları dünyaya indiğinde yakar. Exort elementinin seviyesine bağlı olarak vereceği hasar artar ancak toplam hasar güneş ışığından etkilenen tüm düşmanlar arasında paylaştırılır.


Forge Spirit

Invoker, ateşin kuvvetini ve buzun metanetini tek bir paydada birleştiren bir ruh yaratır. Hasar ve zırh Exort elementinin, saldırı menzili, sağlık ve süre Quas elementinin seviyesine bağlıdır. Elemental'in saldırıları düşman kahramanın zırhını eritebilir.


Ice Wall

Süresi Quas'ın seviyesine bağlı olarak, Invoker'ın önünde katı buzdan bir duvar yaratır. Bu duvardan yayılan dondurucu soğuk, Quas'ın seviyesine bağlı olarak civardaki düşmanları yavaşlatır ve Exort'un seviyesine bağlı olarak her saniye hasar verir.


Deafening Blast

Invoker, Exort elementinin seviyesine bağlı olarak önüne doğru güçlü bir ses dalgası yayar ve düşman birimlere hasar verir. Bu dalga düşman birimleri tepmeye yetecek kadar kuvvetlidir, bu tepmenin süresi Quas elementinin seviyesine bağlıdır. Ayrıca Wex elementinin seviyesine bağlı olarak da rakibini bir süreliğine silahsızlandırır.BİYOGRAFİ

İlk ve bazılarının dediğine göre en kudretli olduğu zamanlarında büyü, büyük ölçüde bir hafıza sanatıydı. Büyücünün zihni dışında hiçbir teknoloji, asa ya da ekipman gerektirmezdi. Ritüelin işaretleri neredeyse tamamen ezberle alâkalıydı, büyünün gücünü serbest bırakacak zihinsel fomüllerin zengin detaylarını hatırlamak için büyüyü yapacak kişi güçlü bir hafızaya ihtiyaç duyardı. O günlerdeki en ulu büyücüler en güçlü hafızaların bahşedildiği kişilerdi ve yine de yaptıkları büyülü duaların karışıklığı onları farklı dallarda uzmanlaşmak zorunda bırakırdı. Kendini bu işe en çok adamış olanlar bile ömürlerinde üç, en fazla dört büyüyü yeterli seviyede ezberlemeyi umardı. Sıradan büyücüler iki tane büyü bildiklerinde memnun olurlardı ve bir köy büyücüsünün sadece bir büyü bilmesi ise sıradan bir durumdu; o büyüyü kullanacağı nadir durumlarda da, hiçbir şeyi unutmadığından emin olmak için bir kara büyü kitabına danışması gerekse dahi. Ama büyünün bu ilk kullanıcıları arasında bir istisna vardı, engin zekâya sahip ve fevkalade hafızaya sahip bir deha: Gerral the Invoker. Garral, gençliğinde dört değil, beş değil, yedi bile değil: ondan fazla büyüyü, bir anda gerçekleştirebilecek şekilde kontrol edebiliyordu. Bir çoğunu da öğrenmiş ancak kullanışsız bulmuştu, böyle büyüleri bir kere denedikten sonra daha kullanışlı büyülere yer açmak için zihninden tamamen temizleyip atardı. Bu büyülerden bir tanesi Sempiternal Cantrap idi: büyüyü yapan kişinin bu dünyadaki ilk günlerini hâlâ yaşıyor olmasını sağlayan ve (atomlarına ayrılmadığı sürece) uzun bir ömür sağlayan büyü. Çoğu ölümsüz gibi olanlar sessizce yaşarlar, sırlarını kabullenmekten kaçarlar: fakat Invoker bu hünerini gizli tutanlardan değildir. Kadimdir, diğerlerinden çok öte bir bilgiye sahiptir ve zihni bir şekilde sahip olduğu değere dair bir his için yeterli yere sahiptir... Yaratılışın uzun şafağı boyunca kendini eğlendirdiği diğer tüm büyülere yettiği gibi.

İstatistikler

25
15
1
SEVİYE
1,966
1,130
492
SAĞLIK PUANI
1,890
1,032
195
MANA
174-180
108-114
44-50
HASAR
11
6
2
Zırh
 
1800 / 800
GÖRÜŞ MESAFESİ
600
SALDIRI MENZİLİ
900
ATILAN CİSİM HIZI

YETENEKLER

Quas

Buz elementleriyle oynamayı mümkün kılar. Her Quas elementi sağlık yenilenmesini artırır.


YETENEK: Hedefsiz
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
ADET BAŞINA SAĞLIK YENİLEME: 1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13

Wex

Hava elementleriyle oynamayı mümkün kılar. Her Wex elementi saldırı ve hareket hızını artırır.


YETENEK: Hedefsiz
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
ADET BAŞINA SALDIRI HIZI: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
ADET BAŞINA HAREKET HIZI: 1% / 2% / 3% / 4% / 5% / 6% / 7%

Exort

Ateş elementleriyle oynamayı mümkün kılar. Her Exort elementi verilen hasarı artırır.


YETENEK: Hedefsiz
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
ADET BAŞINA HASAR: 2 / 6 / 10 / 14 / 18 / 22 / 26

Invoke

Hâlihazırda üzerinde olan oynanmış elementlerin özelliklerini birleştirir. Invoke dolum süresini her bir orb seviyesi için 0.3 saniye azaltır.

Yardım tuşuna tıklayarak olası büyülerin listesini görebilirsiniz.

DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 7


YETENEK: Hedefsiz
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
MAKS BÜYÜ: 2

Ve yeni bir ilim çağı başlıyor.

Cold Snap

Invoker, düşmanın ısısını çekerek iliklerine kadar donmalarına sebep olur. Süresi Quas elementinin seviyesiyle orantılıdır. Düşman hasar alır ve kısa bir süreliğine donar. Bu durumda başka hasar alırsa tekrar donar ve fazladan hasar alır. Düşman genelde donar ama bunun sıklığı Quas elementinin seviyesiyle alakalıdır.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 100
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 20


YETENEK: Birim Hedefli
ETKİLER: Düşman Birimleri
HASAR TÜRÜ: Büyüsel
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
DONMA SÜRESİ: 0.4

Sadron'ın Müzmin Ürpertisi.

Ghost Walk

Invoker çevresindeki buz ve elektrik enerjilerini hünerle kullanır, vücudunu görünmez yapar. Bunun sonucu olarak yaratılan elementsel dengesizlik Quas'ın seviyesine göre çevredeki düşmanların yavaşlamasına sebep olur ve Wex'in seviyesine göre de Invoker'ı yavaşlatır.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 200
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 45


YETENEK: Hedefsiz
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
SÜRE: 100
YARIÇAP: 400

Myrault'un Men Eden Davetlisi.

Tornado

Yoluna çıkan düşman birimlerini havalandıran, hızla hareket eden bir hortum yaratır. Hortum, düşmanlarını yere çalmadan önce bir süreliğine havada asılı tutar. Wex elementinin seviyesine göre katedeceği mesafe değişir. Quas elementinin seviyesine göre düşmanların havada asılı kalma süresi artar. Wex elementlerinin seviyesine göre verdiği hasar artar. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Basit Etkisizleştirme

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 150
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 30


YETENEK: Nokta Hedefli
HASAR TÜRÜ: Büyüsel
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
YARIÇAP: 200
TEMEL HASAR: 70

Tornarus'un Pençeleri.

E.M.P.

Invoker hedef noktada %delay% saniye sonra kendiliğinden patlayacak elektromanyetik bir yük biriktir. Patlama bir alanı kapsar, Wex elementinin seviyesine göre mana emer. Emdiği her mana puanı için bir puan hasar verir. Eğer EMP düşman bir kahramandan mana emerse, Invoker emilen mananın %50'sini kadarını kazanır.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 125
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 30


YETENEK: Nokta Hedefli
HASAR TÜRÜ: Büyüsel
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
YARIÇAP: 675
YANMA HASARI: 60%

Endoleon'un Kindar Izdırabı.

Alacrity

Invoker, dost birimi yoğun bir enerji dalgasıyla aşılar, saldırı hızlarını Wex'in seviyesine ve verdikleri hasarı Exort'un seviyesine bağlı olarak arttırır.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 60
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 17


YETENEK: Birim Hedefli
ETKİLER: Dost Birimler
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Evet
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
SÜRE: 9

Gaster'in Şiddetli Çatışma Buyruğu.

Chaos Meteor

Invoker, istediği bir alana gök taşı indirir. Temas esnasında meteor öne doğru yuvarlanır ve Exort elementinin seviyesine bağlı olarak sürekli hasar verir. Wex elementinin seviyesi de meteorun katedeceği yolun uzunluğunu belirler. Meteor tarafından vurulan birimler kısa bir süreliğine yanar ve Exort elementinin seviyesine fazladan hasar alır.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 200
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 55


YETENEK: Nokta Hedefli
HASAR TÜRÜ: Büyüsel
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
DARBE GECİKMESİ: 1.3
YARIÇAP: 275
YANMA SÜRESİ: 3

Tarak'ın Gökten İnen Ateşi.

Sun Strike

Belirlenen herhangi bir alana yıkıcı güneş ışığı gönderir, altında duran tüm düşmanları dünyaya indiğinde yakar. Exort elementinin seviyesine bağlı olarak vereceği hasar artar ancak toplam hasar güneş ışığından etkilenen tüm düşmanlar arasında paylaştırılır.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 175
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 25


YETENEK: Nokta Hedefli
HASAR TÜRÜ: Saf
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Evet
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
GECİKME: 1.7
YARIÇAP: 175

Harlek'in Küllerinin Külleri.

Forge Spirit

Invoker, ateşin kuvvetini ve buzun metanetini tek bir paydada birleştiren bir ruh yaratır. Hasar ve zırh Exort elementinin, saldırı menzili, sağlık ve süre Quas elementinin seviyesine bağlıdır. Elemental'in saldırıları düşman kahramanın zırhını eritebilir.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 75
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 30


YETENEK: Hedefsiz
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0

Culween'in En Cingöz İcatları.

Ice Wall

Süresi Quas'ın seviyesine bağlı olarak, Invoker'ın önünde katı buzdan bir duvar yaratır. Bu duvardan yayılan dondurucu soğuk, Quas'ın seviyesine bağlı olarak civardaki düşmanları yavaşlatır ve Exort'un seviyesine bağlı olarak her saniye hasar verir.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 175
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 25


YETENEK: Hedefsiz
HASAR TÜRÜ: Büyüsel
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
YAVAŞLATMA SÜRESİ: 2

Koryx'in Öldüren Duvarı.

Deafening Blast

Invoker, Exort elementinin seviyesine bağlı olarak önüne doğru güçlü bir ses dalgası yayar ve düşman birimlere hasar verir. Bu dalga düşman birimleri tepmeye yetecek kadar kuvvetlidir, bu tepmenin süresi Quas elementinin seviyesine bağlıdır. Ayrıca Wex elementinin seviyesine bağlı olarak da rakibini bir süreliğine silahsızlandırır.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 300
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 40


YETENEK: Nokta Hedefli
HASAR TÜRÜ: Büyüsel
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
SEYAHAT MESAFESİ: 1000

Buluphont's Havasal Anti-Kapasitörü.