Legion Commander

Ръкопашни - Carry - Disabler - Initiator - Durable - Nuker

Обзор

20 + 2.20
18 + 1.70
26 + 2.90
35 - 39
315
1.52

Overwhelming Odds

Обръща количественото вражеско преимуществото срещу самите тях, нанасяйки щети и предоставяйки Ви бонус скорост на движение за единица или герой. Нанася бонус щети на илюзии и призовани единици като процент от текущото им здраве.


Press The Attack

Премахва дебъфовете и преустановяванията от целевата приятелски единица. Също така предоставя бонус скорост на атака и регенерация на здраве за кратък времеви период. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Силно


Moment of Courage

Когато бъде атакувана, Legion Commander има шанс за незабавна контраатака с бонус кражба на здраве.


Duel

Legion Commander и целевият вражески герой са принудени да се атакуват взаимно за кратък период. Никой от двата героя не може да използва предмети или умения. Ако един от тях умре, докато това трае, героят победил в двубоя перманентно придобива бонус щети. Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.Биография

Те дошли без предупреждение. В пределите на града Стоунхал се надигнал тътен и ужасяващ звук, а от неясната тъма придошла безчетна зверска сила, въоръжена с огньове и нечисти вълшебства, която покосявала и сграбчвала майки и синове със загадъчна цел. От някога могъщата военна сила на Стоунхал, само „Бронзовия легион“, воден от несломимата главнокомандваща Тресдин, бил достатъчно близо, за да се отзове на бойния призив. Те препуснали в града, борейки се през окървавените тесни улички и опожарените сергии. Проправяли си път през чудовищната тълпа до източника на внезапното нашествие — ефирен разрив в рамките на градския площад, а насред тази бездна гръмко бушувал техния страховит предводител.

Обгърнат в разяждащ светлинен блясък, лидерът на Пъклената орда замахнал с масивното си острие и разсякъл един легионер на две, докато плътта му започвала да се разлага. Тресдин вдигнала окървавения си меч и насочила вниманието си към звяра. Той се извърнал към нея с усмивка връз лабиринт от зъби.

С нехайство за бушуваща битка около тях, те се втурнали един срещу друг.

Отклонявайки един подир друг ударите си, двойката танцувала своя смъртоносен дуел, докато „Бронзовия легион“ срещал гибелта си покрай тях. Тресдин се хвърлила напред, когато врагът ѝ замахнал с меча си, за да я пресрещне. Но тогававезните се обърнали. Неочакваната атака се стоварила с все сила върху Тресдин, това било едно брутално странично нападение. Но дори когато баланса й се изплъзнал тя сбрала силата си за нов удар. Остриетата застъргали едно срещу друго, отвъд дръжката надолу към кокалестата лапа, разцепвайки я на две в страховити пръски от искри и кръв. Пред ужасените погледни на безчестната публика тя продължавала атаката си. Пронизвайки с острието си плътта на своя враг към препускащото му сърце. С писък, който разцепил надвисналата синева, звярът избухнал в кръвопролитен порой и неизмеримо страдание. Мрачният портал затрептял, а силата, която поддържала отвъдната пропаст изчезнала така внезапно, както и се била появила. Останалите нашествениците бързо паднали от стоманата на Стоунхал.

И макар, че постигнали победа оцелелите имали малко причини да отпразнуват. Градът лежал в руини, а оцелелите били малцина. Огньовете продължавали да се разрастват. Развявайки военните флагове, Тресдин мобилизирала всички възможни съюзници, които могла да открие. Със затаен гняв тя дала обет за брутално отмъщение над силите от бездната и проклинала всеки, който би осмелил да застане на пътя ѝ.

Статистики

25
15
1
Ниво
2,346
1,415
644
Здраве
1,206
660
260
Мана
151-155
102-106
61-65
Щети
10
5
2
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Overwhelming Odds

Обръща количественото вражеско преимуществото срещу самите тях, нанасяйки щети и предоставяйки Ви бонус скорост на движение за единица или герой. Нанася бонус щети на илюзии и призовани единици като процент от текущото им здраве.

Нужна мана Нужна мана: 100/110/120/130
Време за изчакване Време за изчакване: 15


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
БАЗОВИ ЩЕТИ: 40 / 60 / 80 / 100
ЩЕТИ ЗА КРИЙП: 14 / 16 / 18 / 20
БОНУС СКОРОСТ (КРИЙПОВЕ): 3%
БОНУС СКОРОСТ (ГЕРОИ): 9%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СКОРОСТТА: 7
РАДИУС: 330

Стрелците на Стоунхол са винаги готови под командването на Тресдин.

Press The Attack

Премахва дебъфовете и преустановяванията от целевата приятелски единица. Също така предоставя бонус скорост на атака и регенерация на здраве за кратък времеви период. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Силно

Нужна мана Нужна мана: 110
Време за изчакване Време за изчакване: 16/15/14/13


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: съюзнически единици
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 5
БОНУС СКОРОСТ НА АТАКА: 65 / 90 / 115 / 140
РЕГЕН. НА ЗДРАВЕ: 30 / 35 / 40 / 45

Рогът за мобилизация на Бронзовия легион е способен да вдъхнови всяко сърце.

Moment of Courage

Когато бъде атакувана, Legion Commander има шанс за незабавна контраатака с бонус кражба на здраве.

Време за изчакване Време за изчакване: 2.30/1.80/1.30/0.80


УМЕНИЕ: пасивно
КРАЖБА НА ЗДРАВЕ: 55% / 65% / 75% / 85%

Тресдин знае, че най-свирепия удар на някой враг често бива последван от мига, в който той е най-уязвим.

Duel

Legion Commander и целевият вражески герой са принудени да се атакуват взаимно за кратък период. Никой от двата героя не може да използва предмети или умения. Ако един от тях умре, докато това трае, героят победил в двубоя перманентно придобива бонус щети. Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Нужна мана Нужна мана: 75/75/75
Време за изчакване Време за изчакване: 50


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески герои
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4 / 4.75 / 5.5
ВРЕМЕТРАЕНЕ СЪС СКИПТЪР: 6 / 7 / 8

За да се опълчите в единоборство срещу войник от Стоунхол е предизвикателство, на което малцина устояват.