Legion Commander

Na blízko - Carry - Disableři - Iniciátoři - Odolní - Nukeři

Přehled

20 + 2.20
18 + 1.70
26 + 2.90
35 - 39
315
1.52

Overwhelming Odds

Obrátí počty nepřátel proti jim samotným. Uděluje poškození a garantuje ti bonus k rychlosti pohybu za každou jednotku nebo hrdinu. Uděluje bonus k poškození iluzím a vyvolaným jednotkám ve výši procenta jejich současného zdraví.


Press The Attack

Odstraní všechny debuffy a přerušení ze spojenecké jednotky a po krátkou dobu jí poskytuje bonus k rychlosti útoku a regeneraci zdraví. SILNÉ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO


Moment of Courage

Když je na Legion Commander zaútočeno, má šanci okamžitě provést protiútok s bonusovým lifestealem.


Duel

Legion Commander a nepřátelský hrdina jsou na krátkou dobu přinuceni útočit pouze na sebe. Ani jeden z hrdinů nemůže používat schopnosti nebo předměty. Pokud během trvání duelu jeden hrdina zemře, získá vítěz permanentní bonus k poškození. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.Příběh

Přišli znenadání. Zevnitř tlustých hradeb Kamenných vrchů se ozval strašlivý zvuk a z neznámých temnot se vynořil nespočet ďábelských monster vládnoucích temnou ohnivou magií a unášejících matky i s dětmi pro své strašlivé rituály. Z kdysi mocné armády Kamenných vrchů vyslyšela volání o pomoc pouze nedaleko se nacházející Bronzová legie vedená nezlomnou Tresdin. Ihned se proto vydala do města, klestíce si cestu skrze zakrvácené uličky, hořící stánky a masy monster, dokud se nedostala na rozlehlé náměstí ke zdroji překvapivé invaze. Tam se zastavila a pohled všech jejích členů spočinul na éterickém portálu, v jehož středu stál obávaný šampión.

Na svém těle, lze-li to nazvat tělem, měl zkorodované brnění a v rukou třímal obrovský meč, kterým bez sebemenší námahy rozetnul přibíhajícího legionáře vejpůl. Poté si povšiml Tresdin, která si začala chystat svůj krví potřísněný meč, a usmál se svými ústy plnými křivolakých zubů. A pak, nezajímajíce se o bitvu zuřící kolem, se vrhli jeden na druhého.

Oba vykrývali jeden úder protivníka za druhým, tancovali smrtící tanec, zatímco kolem nich Bronzová legie ztrácela jednoho člena za druhým. Když tu Tresdin provedla výpad kupředu, právě ve chvíli, kdy její sok švihl zbraní. Karty se obrátily. Nečekaný útok zasáhl Tresdin ze strany a ačkoli to byl úder, který by prorazil zpevněnou bránu, její rovnováha byla narušena jen částečně a legionářka se téměř okamžitě začala vzmáhat k dalšímu útoku. Meče zařinčely, avšak nyní měla Tresdin výhodu a její čepel sjela do ruky stvůry, která se, vyvolávajíc spršku krve, rozdělila vedví. Skromné publikum užaslo. Tresdin se nezastavila a co nejsilněji zasunovala meč do zběsile bušícího srdce šampióna. Za zvuku rozléhajícího se až do sousedního království se monstrum rozletělo na části údů a hektolitry krve. Portál se zachvěl a jak rychle se objevil, tak rychle zmizel. Zbývající nepřátelé rychle podlehli poctivě ukovaným mečům místních. Avšak jednalo se pouze o Pyrrhovo vítězství, neboť přeživší neměli co oslavovat: jejich město bylo v ruinách a živých bylo pomálu. Ohně se šířily dál, nicméně Tresdin se také jen rozehřívala. Krátce po bitvě sehnala zbytek svých spolubojovníků a přísahala krvavou pomstu silám propasti. A vězte, že není radno stavět se jí do cesty…

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,346
1,415
644
Zdraví
1,206
660
260
Mana
151-155
102-106
61-65
Poškození
10
5
2
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Overwhelming Odds

Obrátí počty nepřátel proti jim samotným. Uděluje poškození a garantuje ti bonus k rychlosti pohybu za každou jednotku nebo hrdinu. Uděluje bonus k poškození iluzím a vyvolaným jednotkám ve výši procenta jejich současného zdraví.

Spotřeba many Spotřeba many: 100/110/120/130
Cooldown Cooldown: 15


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ: 40 / 60 / 80 / 100
POŠKOZENÍ ZA CREEPA: 14 / 16 / 18 / 20
BONUS K RYCHLOSTI (CREEPOVÉ): 3%
BONUS K RYCHLOSTI (HRDINOVÉ): 9%
TRVÁNÍ ZRYCHLENÍ: 7
DOSAH: 330

Lučištníci z Kamenných vrchů čekají na Tresdinin povel.

Press The Attack

Odstraní všechny debuffy a přerušení ze spojenecké jednotky a po krátkou dobu jí poskytuje bonus k rychlosti útoku a regeneraci zdraví. SILNÉ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

Spotřeba many Spotřeba many: 110
Cooldown Cooldown: 16/15/14/13


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Spojenecké jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
TRVÁNÍ: 5
BONUS K RYCHLOSTI ÚTOKU: 65 / 90 / 115 / 140
REGENERACE ZDRAVÍ: 30 / 35 / 40 / 45

Roh Bronzové legie povzbudí každé srdce.

Moment of Courage

Když je na Legion Commander zaútočeno, má šanci okamžitě provést protiútok s bonusovým lifestealem.

Cooldown Cooldown: 2.30/1.80/1.30/0.80


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
LIFESTEAL: 55% / 65% / 75% / 85%

Tresdin ví, že nepřítel je povětšinou nejvíce zranitelný po svém nejsilnějším útoku.

Duel

Legion Commander a nepřátelský hrdina jsou na krátkou dobu přinuceni útočit pouze na sebe. Ani jeden z hrdinů nemůže používat schopnosti nebo předměty. Pokud během trvání duelu jeden hrdina zemře, získá vítěz permanentní bonus k poškození. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.

Spotřeba many Spotřeba many: 75/75/75
Cooldown Cooldown: 50


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelští hrdinové
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
TRVÁNÍ: 4 / 4.75 / 5.5
TRVÁNÍ S AGHANIMEM: 6 / 7 / 8

Pouze několik válečníků vyšlo vítězně z duelu s vojákem z Kamenných vrchů.