Legion Commander

Közelharci - Végjátékos (Carry) - Bénító (Disabler) - Harcindító (Initiator) - Szívós (Durable) - Zúzó (Nuker)

Áttekintés

20 + 2.20
18 + 1.70
26 + 2.90
35 - 39
315
1.52

Overwhelming Odds

Az ellenség számbeli fölényét ellenük fordítja; egységenként vagy hősönként sebezve és mozgási sebességbónuszt adva neked. Az illúziókon és megidézett egységeken jelenlegi életerejük bizonyos százalékának megfelelő többletsebzést okoz.


Press The Attack

Eltávolítja a gyengítéseket és mozgásképtelenséget a cél baráti egységről, és kis időre támadási sebességbónuszt és megnövelt életerő-töltődést ad. MEGSZÜNTETÉS TÍPUSA: Erős megszüntetés.


Moment of Courage

Legion Commander esélyt kap rá, hogy amikor megtámadják, azonnal visszatámadjon hozzáadott életlopással.


Duel

Legion Commander és a célzott ellenséges hős egy kis időre egymást kényszerül támadni. Egyik hős sem használhat tárgyakat vagy képességeket. Ha bármely hős meghal az időtartam alatt, a párbajt nyerő hős maradandó többletsebzést kap. Aghanim's Scepterrel fejleszthető.Életrajz

Figyelmeztetés nélkül jöttek. Kőcsarnok városfalai között rázkódás, majd szörnyű hang kélt, és az ismeretlen feketeségből bestiák hada sorjázott elő megszámlálhatatlan számban, lánggal és aljas mágiával felfegyverkezve, anyákat és fiúkat mészárolva le és ragadva el sötét céljukhoz. Az egykor hatalmas Kőcsarnok katonai erejéből csak a rettenthetetlen Tresdin parancsnok vezette Bronzlégió volt elég közel, hogy feleljen a csatába hívásra. Belovagoltak a városba, véráztatta sikátorokon és égő piactereken küzdve át magukat, utat vágva a szörnyűséges csődületen át a váratlan invázió forrásáig: egy éteri hasadékig a főtéren, melynek peremén azok rettegett bajnoka tombolt.

Az alvilági horda maró ragyogásba burkolt vezére meglendítette hatalmas kardját, félbevágva egy légióst, kinek húsa épp oszlani kezdett. Tresdin felemelte vérmocskos kardját, és a bestiára szögezte tekintetét. Az megfordult, és fogak garmadáját villantva ki rámosolygott. Mit sem törődve a körülöttük tomboló csatával, egymásra rontottak.

Csapást csapás után hárítva, a páros halálos párbajt lejtett, miközben a Bronzlégiót utolérte körülöttük a vég. Tresdin előreszökkent, mikor ellensége meglendítette kardját, hogy fogadja őt. Fordult a kocka. A támadás váratlanul Tresdinbe csapódott, kegyetlen ütést kapott oldalról, de még ha el is vesztette egyensúlyát, máris gyűjtötte erejét egy újabb csapáshoz. Penge csikordult pengén, átvágta a keresztvasat majd a markolatot szorító göcsörtös mancsot, félelmetes szikra- és vérzuhatagtól kísérve hasítva azt ketté. Az aljas nézőközönség elképedve bámulta, ahogy Tresdin támadásba lendül és ellenfele húsába mélyeszti kardját, egyenest annak lüktető szívébe. A felhőket kettéválasztó üvöltéssel, a bestia vér- és kínzuhataggá robbant. Az alvilági átjáró hullámzani kezdett, és a hasadékot a túloldalról fenntartó erő olyan hirtelen enyészett el, ahogyan megjelent. A megmaradt megszállókkal Kőcsarnok acélja gyorsan végzett.

Bár győztek, az életben maradtak nem sok okot láttak az ünneplésre: a város romokban hevert, és nem sok volt a túlélő. Kibontva a harci lobogókat, Tresdin szövetségbe gyűjtötte, akit lehetett. Izzó haraggal esküdött kegyetlen bosszút az alvilág erői ellen, és legyen átkozott bárki, aki az útjába mer állni.

Statisztikák

25
15
1
Szint
2,346
1,415
644
Életpontok
1,206
660
260
Mana
151-155
102-106
61-65
Sebzés
10
5
2
Páncél
 
1800 / 800
Látótávolság
150
Harctáv
900
Lövedéksebesség

Képességek

Overwhelming Odds

Az ellenség számbeli fölényét ellenük fordítja; egységenként vagy hősönként sebezve és mozgási sebességbónuszt adva neked. Az illúziókon és megidézett egységeken jelenlegi életerejük bizonyos százalékának megfelelő többletsebzést okoz.

Manaköltség Manaköltség: 100/110/120/130
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 15


KÉPESSÉG: Pontot céloz
SEBZÉSTÍPUS: Mágikus
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Nem
ALAPSEBZÉS: 40 / 60 / 80 / 100
SEBZÉS / CREEP: 14 / 16 / 18 / 20
SEBESSÉGBÓNUSZ (CREEPEK): 3%
SEBESSÉGBÓNUSZ (HŐSÖK): 9%
SEBESSÉG IDŐTARTAMA: 7
HATÓSUGÁR: 330

Kőcsarnok íjászai készek követni Tresdin parancsát.

Press The Attack

Eltávolítja a gyengítéseket és mozgásképtelenséget a cél baráti egységről, és kis időre támadási sebességbónuszt és megnövelt életerő-töltődést ad. MEGSZÜNTETÉS TÍPUSA: Erős megszüntetés.

Manaköltség Manaköltség: 110
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 16/15/14/13


KÉPESSÉG: Egységet céloz
ERRE HAT: Szövetséges egységek
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Nem
IDŐTARTAM: 5
TÁMADÁSI SEBESSÉGBÓNUSZ: 65 / 90 / 115 / 140
ÉP-TÖLTŐDÉS: 30 / 40 / 50 / 60

A Bronzlégió harci kürtje minden szívet lelkesíteni tud.

Moment of Courage

Legion Commander esélyt kap rá, hogy amikor megtámadják, azonnal visszatámadjon hozzáadott életlopással.

Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 2.30/1.80/1.30/0.80


KÉPESSÉG: Passzív
ÉLETLOPÁS: 55% / 65% / 75% / 85%

Tresdin tudja, hogy egy ellenség legsebezhetőbb pillanatra gyakran annak legvadabb csapása után következik.

Duel

Legion Commander és a célzott ellenséges hős egy kis időre egymást kényszerül támadni. Egyik hős sem használhat tárgyakat vagy képességeket. Ha bármely hős meghal az időtartam alatt, a párbajt nyerő hős maradandó többletsebzést kap. Aghanim's Scepterrel fejleszthető.

Manaköltség Manaköltség: 75/75/75
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 50


KÉPESSÉG: Egységet céloz
ERRE HAT: Ellenséges hősök
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Igen
IDŐTARTAM: 4 / 4.75 / 5.5
SCEPTERES IDŐTARTAM: 6 / 7 / 8

Kevesen tudnak ellenállni a kihívásnak, hogy párbajban nézzenek szembe Kőcsarnok egy katonájával.