Legion Commander

Närkamp - Bärande - Disabler - Initierare - Tålig - Bombare

Överblick

20 + 2.20
18 + 1.70
26 + 2.90
35 - 39
315
1.52

Overwhelming Odds

Vänder fiendernas antal mot dem, vilket gör skada och ger dig högre förflyttningshastighet per enhet. Gör bonusskada mot illusioner och framkallade enheter som en andel av deras nuvarande hälsa.


Press The Attack

Tar bort debuffs och bedövningar från den inriktade allierade enheten, och ger den högre attackhastighet och hälsoregeneration under en kort stund. DISPEL: Stark


Moment of Courage

När Legion Commander attackeras har hon en chans att omedelbart kontra och stjäla tillbaka liv.


Duel

Legion Commander och den inriktade fiendehjälten tvingas till att attackera varandra under en kort tid. Ingen av hjältarna kan använda föremål eller förmågor. Om någon av hjältarna dör under varaktigheten, får den hjälte som vann duellen permanent extra skada. Uppgraderbar med Aghanim's Scepter.Biografi

De kom utan förvarning. Inom Stenhalls stadsmurar kom ett muller och ett fruktansvärt ljud, från okänt mörker kom oräkneliga odjur som bringade eld och svartkonst, som dräpte och ryckte med sig mödrar och söner för mörka ändamål. Av Stenhalls en gång mäktiga militärstyrka var det bara Bronslegionen, ledd av befälhavaren Tresdin, som var nära nog att besvara striden. De red in i sin stad, slogs genom blodstänkta gränder och brinnande salutorg, skar sin väg genom monstruösa massan till källan av den plötsliga invasionen: en eterisk reva i stadens torg, och vid dess avgrund dundrande dess fruktade mästare.

Ledaren över den abyssala horden, omgiven av ett frätande skimmer, svingade sin massiva klinga och högg en legionär på mitten medan dess kropp började fördärvas. Tresdin lyfte sitt blodstänkta svärd och siktade in sig på odjuret. Den vände sig och log mot henne mellan en labyrint av tänder. De rusade mot varandra, beaktningslösa över striden som rasade omkring dem.

Likt en dödlig dans duellerade de, avledde slag efter slag, medan Bronslegionen mötte sitt slut omkring dem. Tresdin hoppade fram medan hennes motståndare svingade sitt svärd för att möta henne. Oddsen vände. Attacken träffade henne plötsligt, en brutal stöt från sidan, men även när hon nästan miste sin balans så samlade hon sin styrka för ännu ett slag. Klingorna skrapade mot varandra, genom fästet till den knotiga näven under, och delade den i två i ett skrämmande stänk av gnistor och blod. Den gräsliga publiken såg på i förvåning när hon pressade sin attack och förde klinga genom hennes motståndares kött till det rusande hjärtat inuti. Med ett skrik som delade på molnen ovanför, brast odjuret till en flod av blod och vånda. Den helvetiska portalen sviktade, kraften som gav kraft till revan försvann lika plötsligt som den hade kommit fram. De kvarvarande invaderande fienderna föll snabbt till Stenhallsstål.

Trots segern, såg överlevarna inte mycket att fira över: staden låg i ruiner, och överlevarna var få. Eldsvådor fortsatte att sprida sig. Tresdin rullade ut sina krigsbanderoller och samlade de allierade hon kunde. Hennes ilska pyrde när hon lovade brutal hämnd mot de abyssala styrkorna, och ve den som skulle våga att stå i hennes väg.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,346
1,415
644
Hälsa
1,206
660
260
Mana
151-155
102-106
61-65
Skada
10
5
2
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
150
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Overwhelming Odds

Vänder fiendernas antal mot dem, vilket gör skada och ger dig högre förflyttningshastighet per enhet. Gör bonusskada mot illusioner och framkallade enheter som en andel av deras nuvarande hälsa.

Manakostnad Manakostnad: 100/110/120/130
Cooldown Cooldown: 15


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
GRUNDSKADA: 40 / 60 / 80 / 100
SKADA PER CREEP: 14 / 16 / 18 / 20
BONUSHASTIGHET (CREEPS): 3%
BONUSHASTIGHET (HJÄLTAR): 9%
VARAKTIGHET PÅ FARTBONUS: 7
RADIE: 330

Stonehalls bågskyttar svarar efter Tresdins kommando.

Press The Attack

Tar bort debuffs och bedövningar från den inriktade allierade enheten, och ger den högre attackhastighet och hälsoregeneration under en kort stund. DISPEL: Stark

Manakostnad Manakostnad: 110
Cooldown Cooldown: 16/15/14/13


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Allierade enheter
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
VARAKTIGHET: 5
EXTRA ATTACKHASTIGHET: 65 / 90 / 115 / 140
HÄLSOREGENERATION: 30 / 35 / 40 / 45

Bronslegionens åkallande krigshorn kan inspirera vilket hjärta som helst.

Moment of Courage

När Legion Commander attackeras har hon en chans att omedelbart kontra och stjäla tillbaka liv.

Cooldown Cooldown: 2.30/1.80/1.30/0.80


FÖRMÅGA: Passiv
LIVSSTJÄLANDE: 55% / 65% / 75% / 85%

Tresdin vet att en fiendes sårbaraste stund oftast kommer efter dess våldsammaste slag.

Duel

Legion Commander och den inriktade fiendehjälten tvingas till att attackera varandra under en kort tid. Ingen av hjältarna kan använda föremål eller förmågor. Om någon av hjältarna dör under varaktigheten, får den hjälte som vann duellen permanent extra skada. Uppgraderbar med Aghanim's Scepter.

Manakostnad Manakostnad: 75/75/75
Cooldown Cooldown: 50


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendehjältar
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
VARAKTIGHET: 4 / 4.75 / 5.5
SCEPTER - VARAKTIGHET: 6 / 7 / 8

Att möta en Stenhallssoldat i en duell är en utmaning som få kan motstå.