Lich

Na dálku - Supporti - Nukeři

Přehled

24 + 4.10
15 + 2.00
20 + 2.10
26 - 35
295
1.1

Frost Blast

Sešle na zacílenou jednotku mrazivou kletbu, která vybuchne a zasáhne i okolní jednotky. Ty utrží poškození a jejich rychlost pohybu a útoku je na 4 sekundy snížena. Primárnímu cíli je uděleno největší poškození.


Frost Shield

Vytvoří kolem spojenecké jednotky či budovy magický ledový štít, který redukuje poškození od příchozích útoků. Zatímco je štít aktivní, každou 1 sekundu udělí nepřátelům kolem malou dávku poškození a zpomalí je.


Sinister Gaze

VYVOLÁVÁ SE – Zhypnotizuje nepřátelskou jednotku a přinutí ji pomalu jít směrem k Lichovi.


Chain Frost

Vypustí mrazivý orb, který se až 10× odrazí mezi nepřátelskými jednotkami, přičemž je zpomaluje a uděluje jim poškození. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.Příběh

Dokud byl mrazivý mág Ethreain naživu (a tedy ještě nebyl Lichem), používal svoje schopnosti k terorizování a zotročování celých království. Avšak jeho poddaní, podporovaní několika zoufalými čaroději, časem sebrali dost odvahy na to, aby se mu postavili – vyzbrojeni lanem zakletým natolik, aby nikdy nepovolilo, mága přivázali k nepředstavitelně těžkému závaží a svrhli jej do tůně, o níž se říkalo, že je bezedná. Nebyla. Ethreain asi po roce klesání dopadl na výčnělek. Tam spočinul, mrtvý, ale netlící, do té doby, než se objevil geomancer Anhil, který se rozhodl ověřit legendu o údajně bezedné Černé tůni. Po několika pokusech se olovnice zamotala do provazů, jimiž byl spoután utopený mág, a Anhil z hlubin vytáhl nečekaný poklad. Domnívajíce se, že oživením mrtvého Liche získá odpovědi na otázky týkající se tůně, se pustil do rozvazování a jednoduchého obřadu vzkříšení. K jeho smůle byli však tou dobou mrtvi a zapomenuti i potomci Ethreainových nepřátel, takže jej neměl kdo varovat a Anhil byl odsouzen k záhubě. Jakmile Liche oživil, byl jím pozřen.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
1,868
1,089
530
Zdraví
1,851
1,058
312
Mana
168-177
107-116
50-59
Poškození
11
5
1
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
550
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Frost Blast

Sešle na zacílenou jednotku mrazivou kletbu, která vybuchne a zasáhne i okolní jednotky. Ty utrží poškození a jejich rychlost pohybu a útoku je na 4 sekundy snížena. Primárnímu cíli je uděleno největší poškození.

Spotřeba many Spotřeba many: 105/130/155/180
Cooldown Cooldown: 7


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 50 / 100 / 150 / 200
ROZSAH: 200 / 200 / 200 / 200
ZPOMALENÍ POHYBU: 30%
ZPOMALENÍ ÚTOKU: 30
OBLAST POŠKOZENÍ: 75 / 100 / 125 / 150

Mrazivý mág Ethreain si stále pamatuje i ta nejjednodušší ledová kouzla.

Frost Shield

Vytvoří kolem spojenecké jednotky či budovy magický ledový štít, který redukuje poškození od příchozích útoků. Zatímco je štít aktivní, každou 1 sekundu udělí nepřátelům kolem malou dávku poškození a zpomalí je.

Spotřeba many Spotřeba many: 100/110/120/130
Cooldown Cooldown: 30/25/20/15


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Spojenecké jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
REDUKCE POŠKOZENÍ: 30% / 40% / 50% / 60%
ZPOMALENÍ: 20% / 25% / 30% / 35%
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 0.5
POŠKOZENÍ: 20 / 30 / 40 / 50

Ledová magie, kterou se Ethreain obklopil ještě za svého života, postupem času nabrala na síle i chladu.

Sinister Gaze

VYVOLÁVÁ SE – Zhypnotizuje nepřátelskou jednotku a přinutí ji pomalu jít směrem k Lichovi.

Spotřeba many Spotřeba many: 120/130/140/150
Cooldown Cooldown: 24/22/20/18


TYP SCHOPNOSTI: Vyvolává se, Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
TRVÁNÍ: 1.6 / 1.9 / 2.2 / 2.5
URAŽENÁ VZDÁLENOST: 32% / 38% / 44% / 50%
DOSAH SCHOPNOSTI: 500 / 525 / 550 / 575

Chlad dokáže se slabou myslí divy...

Chain Frost

Vypustí mrazivý orb, který se až 10× odrazí mezi nepřátelskými jednotkami, přičemž je zpomaluje a uděluje jim poškození. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.

Spotřeba many Spotřeba many: 200/325/500
Cooldown Cooldown: 100/80/60


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POŠKOZENÍ ZA SKOK: 250 / 400 / 550
PŘESKOKŮ: 10 / 10 / 10
DOSAH PŘESKOKU: 600
ZPOMALENÍ POHYBU: 65%
ZPOMALENÍ ÚTOKU: 65
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 2.5
POŠKOZENÍ S AGHANIMEM: 400 / 500 / 600

Ethreainův ledový orb, téměř všeobecně považovaný za to nejlepší z mrazivé magie, zaseje strach (a smrt) do srdcí všech jeho nepřátel.