Lich

Na dálku - Supporti - Nukeři

Přehled

24 + 4.10
15 + 2.00
20 + 2.10
24 - 33
295
1.1

Frost Blast

Sešle na cílovou jednotku mrazivou kletbu, která vybuchne a zasáhne i okolní jednotky. Ty utrží poškození a jejich rychlost pohybu a útoku je na %abilityduration% sekundy snížena. Primární cíl utrží jak základní, tak plošné poškození.


Frost Shield

Vytvoří kolem spojenecké jednotky či budovy magický ledový štít, který redukuje poškození od příchozích útoků. Zatímco je štít aktivní, každou 1 sekundu udělí nepřátelům kolem malou dávku poškození a zpomalí je.


Sinister Gaze

VYVOLÁVÁ SE – Zhypnotizuje nepřátelskou jednotku, přinutí ji pomalu jít směrem k Lichovi a saje procento její aktuální many.


Chain Frost

Vypustí mrazivý orb, který se až 10× odrazí mezi nepřátelskými jednotkami, přičemž je zpomaluje a uděluje jim poškození. Každý přeskok navyšuje poškození orbu.Příběh

Dokud byl mrazivý mág Ethreain naživu (a tedy ještě nebyl Lichem), používal svoje schopnosti k terorizování a zotročování celých království. Avšak jeho poddaní, podporovaní několika zoufalými čaroději, časem sebrali dost odvahy na to, aby se mu postavili – vyzbrojeni lanem zakletým natolik, aby nikdy nepovolilo, mága přivázali k nepředstavitelně těžkému závaží a svrhli jej do tůně, o níž se říkalo, že je bezedná. Nebyla. Ethreain asi po roce klesání dopadl na výčnělek. Tam spočinul, mrtvý, ale netlící, do té doby, než se objevil geomancer Anhil, který se rozhodl ověřit legendu o údajně bezedné Černé tůni. Po několika pokusech se olovnice zamotala do provazů, jimiž byl spoután utopený mág, a Anhil z hlubin vytáhl nečekaný poklad. Domnívajíce se, že oživením mrtvého Liche získá odpovědi na otázky týkající se tůně, se pustil do rozvazování a jednoduchého obřadu vzkříšení. K jeho smůle byli však tou dobou mrtvi a zapomenuti i potomci Ethreainových nepřátel, takže jej neměl kdo varovat a Anhil byl odsouzen k záhubě. Jakmile Liche oživil, byl jím pozřen.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
1,868
1,089
530
Zdraví
1,851
1,058
312
Mana
166-175
105-114
48-57
Poškození
11
5
1
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
550
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Frost Blast

Sešle na cílovou jednotku mrazivou kletbu, která vybuchne a zasáhne i okolní jednotky. Ty utrží poškození a jejich rychlost pohybu a útoku je na %abilityduration% sekundy snížena. Primární cíl utrží jak základní, tak plošné poškození.

Spotřeba many Spotřeba many: 115/140/165/190
Cooldown Cooldown: 7


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 50 / 100 / 150 / 200
ROZSAH: 200 / 200 / 200 / 200
ZPOMALENÍ POHYBU: 30%
ZPOMALENÍ ÚTOKU: 30

Mrazivý mág Ethreain si stále pamatuje i ta nejjednodušší ledová kouzla.

Frost Shield

Vytvoří kolem spojenecké jednotky či budovy magický ledový štít, který redukuje poškození od příchozích útoků. Zatímco je štít aktivní, každou 1 sekundu udělí nepřátelům kolem malou dávku poškození a zpomalí je.

Spotřeba many Spotřeba many: 100/110/120/130
Cooldown Cooldown: 30/25/20/15


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Spojenecké jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ZPOMALENÍ: 20% / 25% / 30% / 35%
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 0.5
POŠKOZENÍ: 20 / 30 / 40 / 50

Ledová magie, kterou se Ethreain obklopil ještě za svého života, postupem času nabrala na síle i chladu.

Sinister Gaze

VYVOLÁVÁ SE – Zhypnotizuje nepřátelskou jednotku, přinutí ji pomalu jít směrem k Lichovi a saje procento její aktuální many.

Spotřeba many Spotřeba many: 120/130/140/150
Cooldown Cooldown: 24/22/20/18


TYP SCHOPNOSTI: Vyvolává se, Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 1.4 / 1.7 / 2 / 2.3
URAŽENÁ VZDÁLENOST: 32% / 38% / 44% / 50%
SÁNÍ MANY: 10% / 15% / 20% / 25%

Chlad dokáže se slabou myslí divy...

Chain Frost

Vypustí mrazivý orb, který se až 10× odrazí mezi nepřátelskými jednotkami, přičemž je zpomaluje a uděluje jim poškození. Každý přeskok navyšuje poškození orbu.

Spotřeba many Spotřeba many: 200/325/500
Cooldown Cooldown: 100/80/60


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
POČET PŘESKOKŮ: 10 / 10 / 10
DOSAH PŘESKOKU: 600
ZPOMALENÍ POHYBU: 65%
ZPOMALENÍ ÚTOKU: 65
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 2.5
NAVÝŠENÍ POŠKOZENÍ: 15 / 20 / 25

Ethreainův ledový orb, téměř všeobecně považovaný za to nejlepší z mrazivé magie, zaseje strach (a smrt) do srdcí všech jeho nepřátel.