Lich

Avstånd - Understöd - Bombare

Överblick

24 + 4.10
15 + 2.00
20 + 2.10
26 - 35
295
1.1

Frost Blast

Blasts the target enemy unit with damaging frost, dealing area damage and slowing movement and attack rates for %duration_tooltip% seconds. The primary target receives both base and area damage.


Frost Shield

Applies a magical frost shield around the target, reducing damage from attacks against you. While the shield is active, ice magic will affect nearby enemy units every 1 seconds, dealing minor damage and slowing them.


Sinister Gaze

CHANNELED - Hypnotizes an enemy unit, causing it to move towards a point between the two of you.


Chain Frost

Skickar iväg ett frostklot som studsar mellan fiendeenheter upp till 10 gånger, vilket saktar ned och skadar varje gång det träffar. Uppgraderbar med Aghanim's Scepter.Biografi

I livet hade frostmagikern Ethreain (ännu inte en Lich) hotat att använda destruktiv is för att förslava hela kungariken. Hans underkuvade, bistådda av några få desperata magiker, fick till slut mod nog att anfalla honom. Rustade med tillräckligt förhäxat rep för att kunna fängsla honom i all evighet, knöt de fast frostmagikern i orubbliga tyngder och slängde honom i en sjö mest känd för att vara bottenlös. Det var den inte. Han sjönk i endast ett år innan han slog i botten. Där vilade han, död men icke förmultnande, ända tills geomanten Anhil fick för sig att bekräfta legenden om den förmodat bottenlösa svarta sjön. Anhils lod trasslade i hop sig med repen som band den drunknade magikern, och han drog upp en oväntad fångst. I tron om att genom att göra den döde till levande död, så kunde han fråga Lich om sjöns egenskaper, tog han bort bindningen och inledde en simpel återupplivningsrit. Även avkomman till Ethreains motståndare var sedan länge bortglömda, så det fanns ingen att varna Anhil om hans oklokhet. Men han lärde sig misstaget i sitt omdöme nästan omedelbart, när Lich kastade av sig sina bojor och konsumerade honom.

Statistik

25
15
1
Nivå
1,868
1,089
530
Hälsa
1,851
1,058
312
Mana
168-177
107-116
50-59
Skada
11
5
1
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
550
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Frost Blast

Blasts the target enemy unit with damaging frost, dealing area damage and slowing movement and attack rates for %duration_tooltip% seconds. The primary target receives both base and area damage.

Manakostnad Manakostnad: 105/130/155/180
Cooldown Cooldown: 7


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magical
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 50 / 100 / 150 / 200
RADIE: 200 / 200 / 200 / 200
SAKTAR NED: 30%
SAKTAR NED ATTACK: 30
OMRÅDESSKADA: 75 / 100 / 125 / 150

Frostmagikern Ethreain kommer ihåg även den simplaste ismanipulering.

Frost Shield

Applies a magical frost shield around the target, reducing damage from attacks against you. While the shield is active, ice magic will affect nearby enemy units every 1 seconds, dealing minor damage and slowing them.

Manakostnad Manakostnad: 100/110/120/130
Cooldown Cooldown: 30/25/20/15


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Allierade enheter
SKADETYP: Magical
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SLOW: 20% / 25% / 30% / 35%
SLOW DURATION: 0.5
SKADA: 20 / 30 / 40 / 50

First conceived of to protect him in his mortal years, the frost magic that Ethreain weaves around himself has only grown colder with time.

Sinister Gaze

CHANNELED - Hypnotizes an enemy unit, causing it to move towards a point between the two of you.

Manakostnad Manakostnad: 120/130/140/150
Cooldown Cooldown: 24/22/20/18


FÖRMÅGA: Kanaliserad, Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 1.6 / 1.9 / 2.2 / 2.5
DISTANCE MOVED: 32% / 38% / 44% / 50%

Mind the cold...

Chain Frost

Skickar iväg ett frostklot som studsar mellan fiendeenheter upp till 10 gånger, vilket saktar ned och skadar varje gång det träffar. Uppgraderbar med Aghanim's Scepter.

Manakostnad Manakostnad: 200/325/500
Cooldown Cooldown: 100/80/60


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magical
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SKADA PER STUDS: 250 / 400 / 550
STUDSAR: 10 / 10 / 10
RÄCKVIDD FÖR STUDS: 600
SAKTAR NED: 65%
SAKTAR NED ATTACK: 65
SAKTAR NED I: 2.5

Nästan universellt avvägd som den ultimata i frostmagi, skapar Ethreains orb av frusen död rädsla i de som vågar stå emot honom.