Lich

Avstånd - Understöd - Bombare

Överblick

24 + 4.10
15 + 2.00
20 + 2.10
24 - 33
295
1.1

Frost Blast

Blasts the target enemy unit with damaging frost, dealing area damage and slowing movement and attack rates for %abilityduration% seconds. The primary target receives both base and area damage.


Frost Shield

Applies a magical frost shield around the target, reducing damage from attacks against you. While the shield is active, ice magic will affect nearby enemy units every 1 seconds, dealing minor damage and slowing them.


Sinister Gaze

CHANNELED - Hypnotizes an enemy unit, causing it to move towards a point between the two of you and drains a percentage of its current mana.


Chain Frost

Releases an orb of frost that bounces between nearby enemy units up to 10 times, slowing and damaging each time it hits. Each bounce increases the damage for the subsequent bounces.Biografi

I livet hade frostmagikern Ethreain (ännu inte en Lich) hotat att använda destruktiv is för att förslava hela kungariken. Hans underkuvade, bistådda av några få desperata magiker, fick till slut mod nog att anfalla honom. Rustade med tillräckligt förhäxat rep för att kunna fängsla honom i all evighet, knöt de fast frostmagikern i orubbliga tyngder och slängde honom i en sjö mest känd för att vara bottenlös. Det var den inte. Han sjönk i endast ett år innan han slog i botten. Där vilade han, död men icke förmultnande, ända tills geomanten Anhil fick för sig att bekräfta legenden om den förmodat bottenlösa svarta sjön. Anhils lod trasslade i hop sig med repen som band den drunknade magikern, och han drog upp en oväntad fångst. I tron om att genom att göra den döde till levande död, så kunde han fråga Lich om sjöns egenskaper, tog han bort bindningen och inledde en enkel återupplivningsrit. Även avkomman till Ethreains motståndare var sedan länge bortglömda, så det fanns ingen att varna Anhil om hans oklokhet. Men han lärde sig misstaget i sitt omdöme nästan omedelbart, när Lich kastade av sig sina bojor och konsumerade honom.

Statistik

25
15
1
Nivå
1,868
1,089
530
Hälsa
1,851
1,058
312
Mana
166-175
105-114
48-57
Skada
11
5
1
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
550
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Frost Blast

Blasts the target enemy unit with damaging frost, dealing area damage and slowing movement and attack rates for %abilityduration% seconds. The primary target receives both base and area damage.

Manakostnad Manakostnad: 115/140/165/190
Cooldown Cooldown: 7


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 50 / 100 / 150 / 200
RADIE: 200 / 200 / 200 / 200
SAKTAR NED: 30%
SAKTAR NED ATTACK: 30

Frostmagikern Ethreain kommer ihåg även den simplaste ismanipulering.

Frost Shield

Applies a magical frost shield around the target, reducing damage from attacks against you. While the shield is active, ice magic will affect nearby enemy units every 1 seconds, dealing minor damage and slowing them.

Manakostnad Manakostnad: 100/110/120/130
Cooldown Cooldown: 30/25/20/15


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Allierade enheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SLOW: 20% / 25% / 30% / 35%
SLOW DURATION: 0.5
SKADA: 20 / 30 / 40 / 50

First conceived of to protect him in his mortal years, the frost magic that Ethreain weaves around himself has only grown colder with time.

Sinister Gaze

CHANNELED - Hypnotizes an enemy unit, causing it to move towards a point between the two of you and drains a percentage of its current mana.

Manakostnad Manakostnad: 120/130/140/150
Cooldown Cooldown: 24/22/20/18


FÖRMÅGA: Kanaliserad, Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 1.4 / 1.7 / 2 / 2.3
DISTANCE MOVED: 32% / 38% / 44% / 50%
MANA DRAIN: 10% / 15% / 20% / 25%

Mind the cold...

Chain Frost

Releases an orb of frost that bounces between nearby enemy units up to 10 times, slowing and damaging each time it hits. Each bounce increases the damage for the subsequent bounces.

Manakostnad Manakostnad: 200/325/500
Cooldown Cooldown: 100/80/60


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
STUDSAR: 10 / 10 / 10
RÄCKVIDD FÖR STUDS: 600
SAKTAR NED: 65%
SAKTAR NED ATTACK: 65
SAKTAR NED I: 2.5
INCREMENTAL DAMAGE: 15 / 20 / 25

Nästan universellt avvägd som den ultimata i frostmagi, skapar Ethreains orb av frusen död rädsla i de som vågar stå emot honom.