Lone Druid

Na dálku - Carry - Pusheři - Jungleři - Odolní

Přehled

13 + 1.40
24 + 2.70
18 + 2.40
18 - 22
320
3.36

Summon Spirit Bear

Vyvolá Spirit Beara, silného medvědího společníka, který může používat předměty. Pokud se medvěd dostane na vzdálenost 1100 jednotek od Lone Druida, nebude moci útočit. Pokud medvěd zemře, Lone Druid utrží poškození ve výši 10% svého maximálního zdraví. Se zvyšující se úrovní se medvěd postupně naučí schopnosti Return, Entangling Claws a Demolish. Atributy Lone Druida medvěda nijak neovlivňují. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.


Rabid

Zvyšuje rychlost útoku a pohybu Lone Druida a Spirit Beara.


Savage Roar

Lone Druid mocně zařve, čímž donutí nepřátele ke zbabělému úprku směrem k jejich základně. Budou tak vystrašeni, ze rychlost jejich pohybu bude o 20% vyšší.


True Form

Lone Druid se naučí přeměnit sebe sama v zuřícího medvěda. Tím ztratí svou schopnost útoku na dálku a část základní rychlosti pohybu, nicméně získá sílu pro boj zblízka a schopnost Battle Cry. Mezi podobou druida a medvěda lze volně přepínat. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.Příběh

Dlouho předtím, než byla vyslovena první slova prvních příběhů, byl založen Klan medvědů vedený druidy. Byli moudří a spravedliví a během svých cest se zaměřovali na pochopení přírodních řádů a pravidel. Hlavní síly přírody to uzřely a nechaly si předvolat nejmoudřejšího z celého rodu. Starý prorok Sylla tehdy předstoupil jménem svého klanu a bylo mu darováno Semínko se slovy: „Až bude svět pohlcen v temnotě, až všechny civilizace opustí své domovy, až bude svět zničen a zaplněn nekonečnou pouští, na konci všech věků, zasaď toto Semínko.“ Sylla semínko uchopil a pocítil, jak roky ustupují, vrací se mu jeho dávno ztracená životní síla a do jeho mysli se prodírají rozsáhlé znalosti. Zjistil, že zvládne své myšlenky přenést do reality, a s trochou koncentrace dokáže měnit svou fyzickou podobu. Nicméně zlí jazykové rozšířili zvěsti o moci a síle Semínka mezi ostatní lidi. A tak začala hrůzná válka proti Klanu medvědů. Sylla, vidouc své rodné město v plamenech, si uvědomil své břemeno a uprchl do divočiny. Jak roky plynuly, zapomnělo se na Klan medvědů, zapomnělo se na Syllu, zapomnělo se na Semínko a zapomnělo se na úžasné civilizace, jež povstaly a padly díky Klanu medvědů. Po celé věky ve vyhnanství Sylla čekal na pokyn od svých božstev a na uklidnění situace ve válkách, které zmítaly královstvím. Čekal, až nastane doba, kdy veškerá existence skončí, a on bude moci konečně dovršit svůj posvátný závazek. Je vždy připraven postavit se a bojovat proti komukoliv, kdo by se odvážil ohrozit jeho poslání.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
1,966
1,130
492
Zdraví
866
424
169
Mana
127-131
80-84
42-46
Poškození
15
9
3
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
550
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Summon Spirit Bear

Vyvolá Spirit Beara, silného medvědího společníka, který může používat předměty. Pokud se medvěd dostane na vzdálenost 1100 jednotek od Lone Druida, nebude moci útočit. Pokud medvěd zemře, Lone Druid utrží poškození ve výši 10% svého maximálního zdraví. Se zvyšující se úrovní se medvěd postupně naučí schopnosti Return, Entangling Claws a Demolish. Atributy Lone Druida medvěda nijak neovlivňují. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.

Spotřeba many Spotřeba many: 75/75/75/75
Cooldown Cooldown: 120


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
ZDRAVÍ MEDVĚDA: 1500 / 2000 / 2500 / 3000
REGENERACE ZDRAVÍ BEARA: 4 / 5 / 6 / 7
ZÁKLADNÍ DOBA ÚTOKU MEDVĚDA: 1.75 / 1.65 / 1.55 / 1.45
ZPĚTNÉ NEREDUK. POŠKOZENÍ: 10%

Syllův celoživotní společník symbiotický s jeho duší a srdcem se objeví vždy, když Sylla potřebuje pomoc.

Rabid

Zvyšuje rychlost útoku a pohybu Lone Druida a Spirit Beara.

Spotřeba many Spotřeba many: 50/50/50/50
Cooldown Cooldown: 35


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
RYCHLOST POHYBU: 10% / 15% / 20% / 25%
TRVÁNÍ: 25

Medvědi nejsou považováni za hbitá zvířata, ale i přesto se dokáží pohybovat velmi rychle, a to především, když jsou naštvaní.

Savage Roar

Lone Druid mocně zařve, čímž donutí nepřátele ke zbabělému úprku směrem k jejich základně. Budou tak vystrašeni, ze rychlost jejich pohybu bude o 20% vyšší.

Spotřeba many Spotřeba many: 50
Cooldown Cooldown: 38/32/26/20


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
DOSAH: 325
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU NEPŘÍTELE: 20%
TRVÁNÍ: 1.2 / 1.6 / 2 / 2.4

Sylla studováním a pilováním učení zaniklého Klanu medvědů posiluje své spojení s divočinou.

True Form

Lone Druid se naučí přeměnit sebe sama v zuřícího medvěda. Tím ztratí svou schopnost útoku na dálku a část základní rychlosti pohybu, nicméně získá sílu pro boj zblízka a schopnost Battle Cry. Mezi podobou druida a medvěda lze volně přepínat. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.

Spotřeba many Spotřeba many: 25/25/25
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
ZÁKLADNÍ DOBA ÚTOKU: 1.5 / 1.5 / 1.5
BONUS K BRNĚNÍ: 4 / 6 / 8
BONUS KE ZDRAVÍ: 300 / 600 / 900
ZTRACENÉ ZÁKLADNÍ RYCHLOSTI: 45
TRVÁNÍ PROMĚNY: 1.933

Mocný medvěd je králem lesa, jenž získal trůn hrubou silou.