Lone Druid

Na dálku - Carry - Pusheři - Jungleři - Odolní

Přehled

13 + 1.40
20 + 2.80
18 + 2.50
18 - 22
325
0.8

Summon Spirit Bear

Přivolá Spirit Beara, silného medvědího společníka, který může používat předměty. Pokud se medvěd od Lone Druida vzdálí na více než 1100 jednotek, nebude moci útočit. Pokud medvěd zemře, Lone Druid utrží poškození ve výši 20% svého maximálního zdraví. Atributy Lone Druida medvěda nijak neovlivňují. Spirit Bear má schopnosti Return, Demolish a Entangling Claws.


Spirit Link

Propojí Lone Druida s jeho Spirit Bearem, čímž oběma navýší rychlost útoku a zajistí, že poškození udělené Spirit Bearem vyléčí Lone Druida.


Savage Roar

Lone Druid a Spirit Bear mocně zařvou, čímž donutí nepřátele ke zbabělému úprku směrem k jejich základně. Nepřátelé budou tak vystrašeni, že rychlost jejich pohybu bude o 20% vyšší.


True Form

Lone Druid se naučí přeměnit sebe sama v zuřícího medvěda. Tím sice ztratí svou schopnost útoku na dálku, nicméně získá bonus k brnění a schopnosti Entangling Roots a Demolish.Příběh

Dlouho předtím, než byla vyslovena první slova prvních příběhů, byl založen Klan medvědů vedený druidy. Byli moudří a spravedliví a během svých cest se zaměřovali na pochopení přírodních řádů a pravidel. Hlavní síly přírody to uzřely a nechaly si předvolat nejmoudřejšího z celého rodu. Starý prorok Sylla tehdy předstoupil jménem svého klanu a bylo mu darováno Semínko se slovy: „Až bude svět pohlcen v temnotě, až všechny civilizace opustí své domovy, až bude svět zničen a zaplněn nekonečnou pouští, na konci všech věků, zasaď toto Semínko.“ Sylla semínko uchopil a pocítil, jak roky ustupují, vrací se mu jeho dávno ztracená životní síla a do jeho mysli se prodírají rozsáhlé znalosti. Zjistil, že zvládne své myšlenky přenést do reality, a s trochou koncentrace dokáže měnit svou fyzickou podobu. Nicméně zlí jazykové rozšířili zvěsti o moci a síle Semínka mezi ostatní lidi. A tak začala hrůzná válka proti Klanu medvědů. Sylla, vidouc své rodné město v plamenech, si uvědomil své břemeno a uprchl do divočiny. Jak roky plynuly, zapomnělo se na Klan medvědů, zapomnělo se na Syllu, zapomnělo se na Semínko a zapomnělo se na úžasné civilizace, jež povstaly a padly díky Klanu medvědů. Po celé věky ve vyhnanství Sylla čekal na pokyn od svých božstev a na uklidnění situace ve válkách, které zmítaly královstvím. Čekal, až nastane doba, kdy veškerá existence skončí, a on bude moci konečně dovršit svůj posvátný závazek. Je vždy připraven postavit se a bojovat proti komukoliv, kdo by se odvážil ohrozit jeho poslání.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,012
1,157
492
Zdraví
866
424
169
Mana
125-129
77-81
38-42
Poškození
13
6
1
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
550
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Summon Spirit Bear

Přivolá Spirit Beara, silného medvědího společníka, který může používat předměty. Pokud se medvěd od Lone Druida vzdálí na více než 1100 jednotek, nebude moci útočit. Pokud medvěd zemře, Lone Druid utrží poškození ve výši 20% svého maximálního zdraví. Atributy Lone Druida medvěda nijak neovlivňují. Spirit Bear má schopnosti Return, Demolish a Entangling Claws.

Spotřeba many Spotřeba many: 75/75/75/75
Cooldown Cooldown: 120


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ZDRAVÍ MEDVĚDA: 1100 / 1400 / 1700 / 2000
REGENERACE ZDRAVÍ MEDVĚDA: 5 / 6 / 7 / 8
RYCHLOST POHYBU MEDVĚDA: 340 / 360 / 380 / 400

Celoživotní společník symbiotický s jeho duší a srdcem se objeví vždy, když Sylla potřebuje pomoc.

Spirit Link

Propojí Lone Druida s jeho Spirit Bearem, čímž oběma navýší rychlost útoku a zajistí, že poškození udělené Spirit Bearem vyléčí Lone Druida.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
SDÍLENÝ LIFESTEAL: 20% / 35% / 50% / 65%

Sylla je povzbuzen přítomností svého společníka a jeho zdraví se obnovuje s každým máchnutím Spirit Bearových tlap.

Savage Roar

Lone Druid a Spirit Bear mocně zařvou, čímž donutí nepřátele ke zbabělému úprku směrem k jejich základně. Nepřátelé budou tak vystrašeni, že rychlost jejich pohybu bude o 20% vyšší.

Spotřeba many Spotřeba many: 50
Cooldown Cooldown: 38/32/26/20


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 375
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU NEPŘÍTELE: 20%
TRVÁNÍ: 1.2 / 1.6 / 2 / 2.4

Sylla studováním a pilováním učení zaniklého Klanu medvědů posiluje své spojení s divočinou.

True Form

Lone Druid se naučí přeměnit sebe sama v zuřícího medvěda. Tím sice ztratí svou schopnost útoku na dálku, nicméně získá bonus k brnění a schopnosti Entangling Roots a Demolish.

Spotřeba many Spotřeba many: 200
Cooldown Cooldown: 100


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
BONUS K BRNĚNÍ: 8 / 10 / 12
ZÁKLADNÍ DOBA ÚTOKU: 1.7
TRVÁNÍ: 40
PRODLEVA TRANSFORMACE: 1.933

Mocný medvěd je králem lesa, jenž získal trůn hrubou silou.