Lone Druid

Afstand - Carry - Pusher - Jungler - Durable

Overzicht

13 + 1.40
24 + 2.70
18 + 2.40
18 - 22
320
3.36

Summon Spirit Bear

Roept een krachtige Spirit Bear-metgezel op die voorwerpen kan dragen. Als de bear op 1100 afstand van de Lone Druid is, kan hij niet aanvallen. Als de Spirit Bear sterft, ontvangt de Lone Druid 10% van zijn maximale gezondheid als schade. Bij hogere levels kan hij Return, Entangling Claws en Demolish-vaardigheden leren. Spirit Bear heeft geen baat bij attributen. Te verbeteren met Aghanim's Scepter.


Rabid

Verhoogt de aanvals- en bewegingssnelheid van Lone Druid en de Spirit Bear.


Savage Roar

Lone Druid brult hard waardoor nabije vijanden uit angst naar hun basis vluchten. Hun bewegingssnelheid wordt verhoogd met 20%.


True Form

Lone Druid leert om in een woedende beer te veranderen, waarbij hij zijn afstandsvoordeel en wat basisbewegingssnelheid verliest, maar meleekracht en de Battle Cry-vaardigheid verkrijgt. Hij kan vrij wisselen tussen druid- en beervorm. Te verbeteren met Aghanim's Scepter.Biografie

Lang voordat de geschiedschrijving begon kende de wereld de opkomst van de druïden der Berenclan. Ze waren wijs en rechtvaardig, en richtten hun leven op het bestuderen van de natuurlijke balans. De aartskrachten der natuur vernamen dit en gingen op zoek naar de meest erudiete leden van de Berenclan. Sylla, oud en wijs, en opperhoofd en ziener van de clan, trad naar voren voor zijn bloedverwanten en aan hem werd de Kiem toegekend met de woorden: "Als de wereld in schaduw gehuld is en de vlam der beschaving gedoofd; als het aardrijk een verschroeide woestenij is en geplaagd wordt door de oneindige desolaatheid van het einde der tijden, plant de Kiem." Toen het vertrouwen dat in hem was geplaatst tot hem doordrong, voelde Sylla zich als herboren. Immense kennis drong zijn verstand binnen. Hij ontdekte dat hij zijn wil in de werkelijkheid kon manifesteren en, met enige concentratie, zijn eigen verschijning kon veranderen. Maar subtiel gefluister en boze tongen verspreidden de geruchten van de Kiem en haar krachten, en de Berenclan werd uiteen gereten door een verschrikkelijke oorlog. Terwijl het rijk van zijn voorvaderen in een hel op aarde veranderde, accepteerde Sylla zijn last en vluchtte de wildernis in. De jaren verstreken, en de tijd en legendes vervaagden de herinnering aan de Berenclan, aan Sylla en de Kiem, aan de fantastische beschavingen die opkwamen en vielen in de voetsporen van de Berenclan. Maar Sylla wacht een eeuwigheid. Sylla wacht op een teken van zijn goden. Sylla wacht op vrede in de immer in oorlog gedompelde beschaving, wacht clandestien in ballingschap op het einde der tijden en op de vervulling van zijn heilige queeste; immer voorbereid om hen, die tussen hem in zijn heilige doel durven te komen, te vernietigen.

Statistieken

25
15
1
Level
1,966
1,130
492
Gezondheid
866
424
169
Mana
127-131
80-84
42-46
Schade
15
9
3
Pantser
 
1800 / 800
Zichtbereik
550
Aanvalsbereik
900
Projectielsnelheid

Vaardigheden

Summon Spirit Bear

Roept een krachtige Spirit Bear-metgezel op die voorwerpen kan dragen. Als de bear op 1100 afstand van de Lone Druid is, kan hij niet aanvallen. Als de Spirit Bear sterft, ontvangt de Lone Druid 10% van zijn maximale gezondheid als schade. Bij hogere levels kan hij Return, Entangling Claws en Demolish-vaardigheden leren. Spirit Bear heeft geen baat bij attributen. Te verbeteren met Aghanim's Scepter.

Manakosten Manakosten: 75/75/75/75
Afkoeltijd Afkoeltijd: 120


VAARDIGHEID: Geen doelwit
HP BEER: 1500 / 2000 / 2500 / 3000
HP-HERSTEL BEER: 4 / 5 / 6 / 7
STANDAARDAANVALSTIJD BEER: 1.75 / 1.65 / 1.55 / 1.45
SCHADE BACKLASH (PUUR): 10%

Sylla's levenspartner is symbiotisch met zijn geest en hart, en staat in tijden van nood altijd klaar om te helpen.

Rabid

Verhoogt de aanvals- en bewegingssnelheid van Lone Druid en de Spirit Bear.

Manakosten Manakosten: 50/50/50/50
Afkoeltijd Afkoeltijd: 35


VAARDIGHEID: Geen doelwit
BEWEGINGSSNELHEID: 10% / 15% / 20% / 25%
DUUR: 25

Men ziet beren meestal niet als behendige schepsels, maar woedend bewegen ze zich sneller voort dan je denkt.

Savage Roar

Lone Druid brult hard waardoor nabije vijanden uit angst naar hun basis vluchten. Hun bewegingssnelheid wordt verhoogd met 20%.

Manakosten Manakosten: 50
Afkoeltijd Afkoeltijd: 38/32/26/20


VAARDIGHEID: Geen doelwit
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Nee
BEREIK: 325
BEWEGINGSSNELHEIDBONUS VIJAND: 20%
DUUR: 1.2 / 1.6 / 2 / 2.4

Sylla bestudeert en meestert de kunst van de verloren Bear-clan. Hij wordt nog meer één met het wilde.

True Form

Lone Druid leert om in een woedende beer te veranderen, waarbij hij zijn afstandsvoordeel en wat basisbewegingssnelheid verliest, maar meleekracht en de Battle Cry-vaardigheid verkrijgt. Hij kan vrij wisselen tussen druid- en beervorm. Te verbeteren met Aghanim's Scepter.

Manakosten Manakosten: 25/25/25
Afkoeltijd Afkoeltijd: 0


VAARDIGHEID: Geen doelwit
BASISAANVALSTIJD: 1.5 / 1.5 / 1.5
BONUSPANTSER: 4 / 6 / 8
BONUSHP: 300 / 600 / 900
BASISSNELHEIDSVERLIES: 45
TRANSFORMATIETIJD: 1.933

De machtige bear is de koning van het bos. Hij bezit zijn troon door brute kracht.