Lone Druid

Afstand - Carry - Pusher - Jungler - Durable

Overzicht

13 + 1.40
20 + 2.80
18 + 2.50
18 - 22
325
0.8

Summon Spirit Bear

Summons a powerful Spirit Bear companion that can equip items. If the bear moves 1100 distance away from the Lone Druid, it cannot attack. Lone Druid suffers 20% of his max health as backlash damage if the Spirit Bear dies. Spirit Bear does not benefit from attributes. Spirit Bear has the Return, Demolish and Entangling Roots abilities.


Spirit Link

Links Lone Druid and the Spirit Bear, increasing the attack speed of both and causing damage dealt by the Spirit Bear to heal Lone Druid.


Savage Roar

Lone Druid and the Spirit Bear roar fiercely causing nearby enemies to flee towards their base in terror. Their movement speed is increased by 20%.


True Form

Lone Druid learns to morph himself into a raging bear, losing his ranged advantage, but gaining increased resistance, Entangling Roots and Demolish.Biografie

Lang voordat de geschiedschrijving begon kende de wereld de opkomst van de druïden der Berenclan. Ze waren wijs en rechtvaardig, en richtten hun leven op het bestuderen van de natuurlijke balans. De aartskrachten der natuur vernamen dit en gingen op zoek naar de meest erudiete leden van de Berenclan. Sylla, oud en wijs, en opperhoofd en ziener van de clan, trad naar voren voor zijn bloedverwanten en aan hem werd de Kiem toegekend met de woorden: "Als de wereld in schaduw gehuld is en de vlam der beschaving gedoofd; als het aardrijk een verschroeide woestenij is en geplaagd wordt door de oneindige desolaatheid van het einde der tijden, plant de Kiem." Toen het vertrouwen dat in hem was geplaatst tot hem doordrong, voelde Sylla zich als herboren. Immense kennis drong zijn verstand binnen. Hij ontdekte dat hij zijn wil in de werkelijkheid kon manifesteren en, met enige concentratie, zijn eigen verschijning kon veranderen. Maar subtiel gefluister en boze tongen verspreidden de geruchten van de Kiem en haar krachten, en de Berenclan werd uiteen gereten door een verschrikkelijke oorlog. Terwijl het rijk van zijn voorvaderen in een hel op aarde veranderde, accepteerde Sylla zijn last en vluchtte de wildernis in. De jaren verstreken, en de tijd en legendes vervaagden de herinnering aan de Berenclan, aan Sylla en de Kiem, aan de fantastische beschavingen die opkwamen en vielen in de voetsporen van de Berenclan. Maar Sylla wacht een eeuwigheid. Sylla wacht op een teken van zijn goden. Sylla wacht op vrede in de immer in oorlog gedompelde beschaving, wacht clandestien in ballingschap op het einde der tijden en op de vervulling van zijn heilige queeste; immer voorbereid om hen, die tussen hem in zijn heilige doel durven te komen, te vernietigen.

Statistieken

25
15
1
Level
2,012
1,157
492
Gezondheid
866
424
169
Mana
125-129
77-81
38-42
Schade
13
6
1
Pantser
 
1800 / 800
Zichtbereik
550
Aanvalsbereik
900
Projectielsnelheid

Vaardigheden

Summon Spirit Bear

Summons a powerful Spirit Bear companion that can equip items. If the bear moves 1100 distance away from the Lone Druid, it cannot attack. Lone Druid suffers 20% of his max health as backlash damage if the Spirit Bear dies. Spirit Bear does not benefit from attributes. Spirit Bear has the Return, Demolish and Entangling Roots abilities.

Manakosten Manakosten: 75/75/75/75
Afkoeltijd Afkoeltijd: 120


VAARDIGHEID: Geen doelwit
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
HP BEER: 1100 / 1400 / 1700 / 2000
HP-HERSTEL BEER: 5 / 6 / 7 / 8
BEWEGINGSSNELHEID BEER: 340 / 360 / 380 / 400

Sylla's levenspartner is symbiotisch met zijn geest en hart, en staat in tijden van nood altijd klaar om te helpen.

Spirit Link

Links Lone Druid and the Spirit Bear, increasing the attack speed of both and causing damage dealt by the Spirit Bear to heal Lone Druid.

Manakosten Manakosten: 0/0/0/0
Afkoeltijd Afkoeltijd: 0


VAARDIGHEID: Passief
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
GEDEELDE LEVENSDIEFSTAL: 20% / 35% / 50% / 65%

Sylla is emboldened by the presence of his companion, his vitality replenished with each swipe of the Spirit Bear's claws.

Savage Roar

Lone Druid and the Spirit Bear roar fiercely causing nearby enemies to flee towards their base in terror. Their movement speed is increased by 20%.

Manakosten Manakosten: 50
Afkoeltijd Afkoeltijd: 38/32/26/20


VAARDIGHEID: Geen doelwit
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Nee
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
BEREIK: 375
BEWEGINGSSNELHEIDBONUS VIJAND: 20%
DUUR: 1.2 / 1.6 / 2 / 2.4

Sylla bestudeert en meestert de kunst van de verloren Bear-clan. Hij wordt nog meer één met het wilde.

True Form

Lone Druid learns to morph himself into a raging bear, losing his ranged advantage, but gaining increased resistance, Entangling Roots and Demolish.

Manakosten Manakosten: 200
Afkoeltijd Afkoeltijd: 100


VAARDIGHEID: Geen doelwit
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
BONUSPANTSER: 8 / 10 / 12
BASISAANVALSTIJD: 1.7
DUUR: 40
TRANSFORMATIETIJD: 1.933

De machtige bear is de koning van het bos. Hij bezit zijn troon door brute kracht.