Lone Druid

Avstånd - Bärande - Pushare - Djunglare - Tålig

Överblick

13 + 1.40
20 + 2.80
18 + 2.50
18 - 22
325
0.8

Summon Spirit Bear

Summons a powerful Spirit Bear companion that can equip items. If the bear moves 1100 distance away from the Lone Druid, it cannot attack. Lone Druid suffers 20% of his max health as backlash damage if the Spirit Bear dies. Spirit Bear does not benefit from attributes. Spirit Bear has the Return, Demolish and Entangling Roots abilities.


Spirit Link

Links Lone Druid and the Spirit Bear, increasing the attack speed of both and causing damage dealt by the Spirit Bear to heal Lone Druid.


Savage Roar

Lone Druid and the Spirit Bear roar fiercely causing nearby enemies to flee towards their base in terror. Their movement speed is increased by 20%.


True Form

Lone Druid learns to morph himself into a raging bear, losing his ranged advantage, but gaining increased resistance, Entangling Roots and Demolish.Biografi

Långt före de första berättelsernas första ord, växte den druidiska björnklanen fram. Rätta och visa var de och fokuserade på sina sätt att söka kunskap om den naturliga ordningen. De grundläggande naturkrafterna såg detta och sökte därför upp de mest lärda av dem. Gamla och visa Sylla, klanens profet och rättskipare, klev fram för de sina, och till honom gavs fröet med dessa ord: "När hela världen har fördunklats, när samhället har lämnat denna jord, när världen är dräpt och förstörd av eviga öknar vid tidens ände, så då detta frö." Då han åtog sig sin förpliktelse, kände Sylla hur åren försvann och hälsan återkom. Ofantlig kunskap flödade in i hans sinne. Han fann sig själv förmögen att återge sin vilja till verklighet och med tillräcklig koncentration, förändra sin egna fysiska skepnad. Ändå spred svaga viskningar och grymma öron ordet om fröet och dess styrka till annat folk och ett hemskt krig drabbade björnklanen. Då hans arv stod i lågor, tog Sylla sin börda och flydde till vildmarken. Tidsåldrar passerade, tid och myt glömde bort björnklanen, Sylla och fröet likaså. Även storslagna civilisationers uppgångar och fall som följde björnklanen glömdes bort. I årtusenden har Sylla väntat, väntat på tecken från sina gudar, väntat på fred att komma till de ständigt krigande rikena, väntat i exil och i hemlighet på världs ände och på slutet av sitt heliga åtagande, alltid förberedd på att möta och förinta vad som än vågar hota hans syfte.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,012
1,157
492
Hälsa
866
424
169
Mana
125-129
77-81
38-42
Skada
13
6
1
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
550
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Summon Spirit Bear

Summons a powerful Spirit Bear companion that can equip items. If the bear moves 1100 distance away from the Lone Druid, it cannot attack. Lone Druid suffers 20% of his max health as backlash damage if the Spirit Bear dies. Spirit Bear does not benefit from attributes. Spirit Bear has the Return, Demolish and Entangling Roots abilities.

Manakostnad Manakostnad: 75/75/75/75
Cooldown Cooldown: 120


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
HÄLSA (BEAR): 1100 / 1400 / 1700 / 2000
BJÖRN HP REGEN: 5 / 6 / 7 / 8
BEAR MOVESPEED: 340 / 360 / 380 / 400

Syllas livslånga följeslagare är symbiotisk med hans själ och hjärta och kommer till hjälp vid trångmål.

Spirit Link

Links Lone Druid and the Spirit Bear, increasing the attack speed of both and causing damage dealt by the Spirit Bear to heal Lone Druid.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Passiv
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SHARED LIFESTEAL: 20% / 35% / 50% / 65%

Sylla is emboldened by the presence of his companion, his vitality replenished with each swipe of the Spirit Bear's claws.

Savage Roar

Lone Druid and the Spirit Bear roar fiercely causing nearby enemies to flee towards their base in terror. Their movement speed is increased by 20%.

Manakostnad Manakostnad: 50
Cooldown Cooldown: 38/32/26/20


FÖRMÅGA: Inget mål
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RÄCKVIDD: 375
EXTRA FÖRFLYTTNINGSHASTIGHET (FIENDE): 20%
VARAKTIGHET: 1.2 / 1.6 / 2 / 2.4

Sylla studerar och bemästrar den förlorade Björnklanens konster, och förbättrar sin harmoni med det vilda.

True Form

Lone Druid learns to morph himself into a raging bear, losing his ranged advantage, but gaining increased resistance, Entangling Roots and Demolish.

Manakostnad Manakostnad: 200
Cooldown Cooldown: 100


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
EXTRA SKYDD: 8 / 10 / 12
GRUNDATTACKTID: 1.7
DURATION: 40
FÖRVANDLINGSTID: 1.933

Den mäktiga björnen är skogens konung och besitter tronen genom rå styrka.