Lone Druid

Avstånd - Bärande - Pushare - Djunglare - Tålig

Överblick

13 + 1.40
20 + 2.80
18 + 2.50
18 - 22
325
0.8

Summon Spirit Bear

Framkallar en kraftfull Spirit Bear som kan utrustas med föremål. Om björnen går 1100 enheter bort från Lone Druid kan den inte attackera. Om Spirit Bear dör, tar Lone Druid 20% % av sin maximala hälsa som skada. Spirit Bear drar inte nytta av attribut. Björnen kan lära sig förmågorna Return, Entangling Claws och Demolish.


Spirit Link

Förbinder Lone Druid och Spirit Bear med varandra, vilket ökar attackhastigheten hos båda och gör att skadan som Spirit Bear utdelar även helar Lone Druid.


Savage Roar

Lone Druid och Spirit Bear vrålar vildsint, vilket får fiender i närheten att fly i skräck mot deras bas. Deras förflyttningshastighet ökar med 20 %.


True Form

Lone Druid lär sig skifta skepnad till en fruktansvärd björn och förlorar sitt avståndsövertag, men får ökad resistans plus förmågorna Entangling Claws och Demolish.



Biografi

Långt före de första berättelsernas första ord, växte den druidiska björnklanen fram. Rätta och visa var de och fokuserade på sina sätt att söka kunskap om den naturliga ordningen. De grundläggande naturkrafterna såg detta och sökte därför upp de mest lärda av dem. Gamla och visa Sylla, klanens profet och rättskipare, klev fram för de sina, och till honom gavs fröet med dessa ord: "När hela världen har fördunklats, när samhället har lämnat denna jord, när världen är dräpt och förstörd av eviga öknar vid tidens ände, så då detta frö." Då han åtog sig sin förpliktelse, kände Sylla hur åren försvann och hälsan återkom. Ofantlig kunskap flödade in i hans sinne. Han fann sig själv förmögen att återge sin vilja till verklighet och med tillräcklig koncentration, förändra sin egna fysiska skepnad. Ändå spred svaga viskningar och grymma öron ordet om fröet och dess styrka till annat folk och ett hemskt krig drabbade björnklanen. Då hans arv stod i lågor, tog Sylla sin börda och flydde till vildmarken. Tidsåldrar passerade, tid och myt glömde bort björnklanen, Sylla och fröet likaså. Även storslagna civilisationers uppgångar och fall som följde björnklanen glömdes bort. I årtusenden har Sylla väntat, väntat på tecken från sina gudar, väntat på fred att komma till de ständigt krigande rikena, väntat i exil och i hemlighet på världs ände och på slutet av sitt heliga åtagande, alltid förberedd på att möta och förinta vad som än vågar hota hans syfte.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,012
1,157
492
Hälsa
866
424
169
Mana
125-129
77-81
38-42
Skada
13
6
1
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
550
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Summon Spirit Bear

Framkallar en kraftfull Spirit Bear som kan utrustas med föremål. Om björnen går 1100 enheter bort från Lone Druid kan den inte attackera. Om Spirit Bear dör, tar Lone Druid 20% % av sin maximala hälsa som skada. Spirit Bear drar inte nytta av attribut. Björnen kan lära sig förmågorna Return, Entangling Claws och Demolish.

Manakostnad Manakostnad: 75/75/75/75
Cooldown Cooldown: 120


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
HÄLSA (BEAR): 1100 / 1400 / 1700 / 2000
BJÖRN HP REGEN: 5 / 6 / 7 / 8
BJÖRN – FÖRFLYTTNINGSHASTIGHET: 340 / 360 / 380 / 400

Syllas livslånga följeslagare är symbiotisk med hans själ och hjärta och kommer till hjälp vid trångmål.

Spirit Link

Förbinder Lone Druid och Spirit Bear med varandra, vilket ökar attackhastigheten hos båda och gör att skadan som Spirit Bear utdelar även helar Lone Druid.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Passiv
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
DELAD LIVSTJÄLANDE: 20% / 35% / 50% / 65%

Sylla främjas av sin kompanjons närhet – hans livskraft återställs med varje svep av andebjörnens klor.

Savage Roar

Lone Druid och Spirit Bear vrålar vildsint, vilket får fiender i närheten att fly i skräck mot deras bas. Deras förflyttningshastighet ökar med 20 %.

Manakostnad Manakostnad: 50
Cooldown Cooldown: 38/32/26/20


FÖRMÅGA: Inget mål
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RÄCKVIDD: 375
EXTRA FÖRFLYTTNINGSHASTIGHET (FIENDE): 20%
VARAKTIGHET: 1.2 / 1.6 / 2 / 2.4

Sylla studerar och bemästrar den förlorade Björnklanens konster, och förbättrar sin harmoni med det vilda.

True Form

Lone Druid lär sig skifta skepnad till en fruktansvärd björn och förlorar sitt avståndsövertag, men får ökad resistans plus förmågorna Entangling Claws och Demolish.

Manakostnad Manakostnad: 200
Cooldown Cooldown: 100


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
EXTRA SKYDD: 8 / 10 / 12
GRUNDATTACKTID: 1.7
VARAKTIGHET: 40
FÖRVANDLINGSTID: 1.933

Den mäktiga björnen är skogens konung och besitter tronen genom rå styrka.