Lone Druid

Avstånd - Bärande - Pushare - Djunglare - Tålig

Överblick

13 + 1.40
24 + 2.70
18 + 2.40
18 - 22
320
3.36

Summon Spirit Bear

Framkallar en kraftfull Spirit Bear som kan utrustas med föremål. Om björnen går 1100 enheter bort från Lone Druid kan den inte attackera. Om Spirit Bear dör, tar Lone Druid 10% av sin maximala hälsa som skada. När björnen går upp i nivå kan den lära sig förmågorna Return, Entangling Claws och Demolish. Spirit Bear drar inte nytta av attribut. Uppgraderbar med Aghanim's Scepter.


Rabid

Ökar attack- och förflyttningshastigheten hos Lone Druid och Spirit Bear.


Savage Roar

Lone Druid vrålar våldsamt och får fiender i närheten att fly i skräck mot deras bas. Deras förflyttningshastighet ökas med 20%.


True Form

Lone Druid lär sig skifta skepnad till en fruktansvärd björn, och förlorar sitt avståndsövertag och lite grundförflyttningshastighet, men får ökad närkampskraft samt Battle Cry-förmågan. Han kan byta skepnad fritt mellan druid- och björnskepnad. Uppgraderbar med Aghanim's Scepter.Biografi

Långt före de första berättelsernas första ord, växte den druidiska björnklanen fram. Rätta och visa var de och fokuserade på sina sätt att söka kunskap om den naturliga ordningen. De grundläggande naturkrafterna såg detta och sökte därför upp de mest lärda av dem. Gamla och visa Sylla, klanens profet och rättskipare, klev fram för de sina, och till honom gavs fröet med dessa ord: "När hela världen har fördunklats, när samhället har lämnat denna jord, när världen är dräpt och förstörd av eviga öknar vid tidens ände, så då detta frö." Då han åtog sig sin förpliktelse, kände Sylla hur åren försvann och hälsan återkom. Ofantlig kunskap flödade in i hans sinne. Han fann sig själv förmögen att återge sin vilja till verklighet och med tillräcklig koncentration, förändra sin egna fysiska skepnad. Ändå spred svaga viskningar och grymma öron ordet om fröet och dess styrka till annat folk och ett hemskt krig drabbade björnklanen. Då hans arv stod i lågor, tog Sylla sin börda och flydde till vildmarken. Tidsåldrar passerade, tid och myt glömde bort björnklanen, Sylla och fröet likaså. Även storslagna civilisationers uppgångar och fall som följde björnklanen glömdes bort. I årtusenden har Sylla väntat, väntat på tecken från sina gudar, väntat på fred att komma till de ständigt krigande rikena, väntat i exil och i hemlighet på världs ände och på slutet av sitt heliga åtagande, alltid förberedd på att möta och förinta vad som än vågar hota hans syfte.

Statistik

25
15
1
Nivå
1,966
1,130
492
Hälsa
866
424
169
Mana
127-131
80-84
42-46
Skada
15
9
3
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
550
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Summon Spirit Bear

Framkallar en kraftfull Spirit Bear som kan utrustas med föremål. Om björnen går 1100 enheter bort från Lone Druid kan den inte attackera. Om Spirit Bear dör, tar Lone Druid 10% av sin maximala hälsa som skada. När björnen går upp i nivå kan den lära sig förmågorna Return, Entangling Claws och Demolish. Spirit Bear drar inte nytta av attribut. Uppgraderbar med Aghanim's Scepter.

Manakostnad Manakostnad: 75/75/75/75
Cooldown Cooldown: 120


FÖRMÅGA: Inget mål
HÄLSA (BEAR): 1500 / 2000 / 2500 / 3000
BJÖRN HP REGEN: 4 / 5 / 6 / 7
GRUNDATTACKTID (BEAR): 1.75 / 1.65 / 1.55 / 1.45
BACKLASH-SKADA (REN): 10%

Syllas livslånga följeslagare är symbiotisk med hans själ och hjärta och kommer till hjälp vid trångmål.

Rabid

Ökar attack- och förflyttningshastigheten hos Lone Druid och Spirit Bear.

Manakostnad Manakostnad: 50/50/50/50
Cooldown Cooldown: 35


FÖRMÅGA: Inget mål
FÖRFLYTTNINGSHASTIGHET: 10% / 15% / 20% / 25%
VARAKTIGHET: 25

Björnar ses vanligtvis inte som snabba djur men kan faktiskt röra sig förhållandevis fort, särskilt då de är uppretade.

Savage Roar

Lone Druid vrålar våldsamt och får fiender i närheten att fly i skräck mot deras bas. Deras förflyttningshastighet ökas med 20%.

Manakostnad Manakostnad: 50
Cooldown Cooldown: 38/32/26/20


FÖRMÅGA: Inget mål
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
RÄCKVIDD: 325
EXTRA FÖRFLYTTNINGSHASTIGHET (FIENDE): 20%
VARAKTIGHET: 1.2 / 1.6 / 2 / 2.4

Sylla studerar och bemästrar den förlorade Björnklanens konster, och förbättrar sin harmoni med det vilda.

True Form

Lone Druid lär sig skifta skepnad till en fruktansvärd björn, och förlorar sitt avståndsövertag och lite grundförflyttningshastighet, men får ökad närkampskraft samt Battle Cry-förmågan. Han kan byta skepnad fritt mellan druid- och björnskepnad. Uppgraderbar med Aghanim's Scepter.

Manakostnad Manakostnad: 25/25/25
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Inget mål
GRUNDATTACKTID: 1.5 / 1.5 / 1.5
EXTRA SKYDD: 4 / 6 / 8
BONUSHÄLSA: 300 / 600 / 900
FÖRLORAD GRUNDFART: 45
FÖRVANDLINGSTID: 1.933

Den mäktiga björnen är skogens konung och besitter tronen genom rå styrka.