Lone Druid

Menzilli - Sırtlayıcı - İttirici - Ormancı - Dayanıklı

GENEL BAKIŞ

13 + 1.40
20 + 2.80
18 + 2.50
18 - 22
325
0.8

Summon Spirit Bear

Yoldaş olarak güçlü ve eşya taşıyabilen bir Spirit Bear çağırır. Ayı, Lone Druid'den 1100 birim uzaklaşırsa saldırı özelliğini kaybeder. Eğer Ayı ölürse, Lone Druid maksimum canının %20 kadar geri tepme hasarı alır. Spirit Bear özelliklerden yararlanamaz. Spirit Bear; Return, Entangling Roots ve Demolish yeteneklerine sahiptir.


Spirit Link

Lone Druid ve Spirit Bear'ı birbirlerine bağlar, her ikisinin saldırı hızını artırır ve Spirit Bear'a hasar verildiğinde Lone Druid iyileşir.


Savage Roar

Lone Druid ve Spirit Bear şiddetli bir şekilde kükreyerek yakınındaki düşmanların korku ile üslerine dönmelerine neden olur. Hareket hızları %20 artacaktır.


True Form

Lone Druid öfkeli bir ayıya dönüşmeyi öğrenir, menzilli saldırı avantajını kaybeder ancak fazladan direnç, Entangling Roots ve Demolish yeteneklerini kazanır.BİYOGRAFİ

İlk çağların ilk medeniyetlerinden bile daha evvel, başkalaşıcı ayı kabilesi var olmuştur. Bilge olmalarının yanı sıra, kendilerini doğal yaşam düzenini korumaya adamışlardır. Doğanın temel güçleri bunu görmüş ve ayı kabilesini yüceltmişlerdir. Bilge ve yaşlı Sylla, kabile hakimi ve kahini soydaşları için öne atılmış ve Tohum ona şu sözleri fısıldamıştır: 'Tüm dünyalar karardığında, tüm medeniyetler bu toprakları terk ettiğinde, dünya uçsuz bucaksız çöller ile harap edildiğinde, bu Tohum'u ek.' Tohumun ona olan güvenini kazanan Sylla, üzerinden büyük bir yükün ve rehavetin kalktığını hissetti. Engin bir bilgi dağarcığı zihnine nüfuz etti. Kendi gerçekliğini kontrol edebilir ve konsantrasyonla fiziksel şeklini başkalaştırabilir hale geldi. Kurnaz fısıltıların ve zalim kulakların Tohum'un sözlerinin başka kabilelere de ulaştırmasıyla, Ayı kabilesine karşı korkunç savaşlar başlamış oldu. Atasından yadigar memleketi kül olan Sylla, üzerinde ki bu ağır yükle uzaklaşarak hoyrat diyarlara kaçmayı başardı. Asırlar geçti, geçen zaman ayı kabilesi efsanesinin, Sylla ve Tohum'un, yükselen muhteşem medeniyetlerinin dimağlardan çıkmasına, ayı kabilesinin yükselişinin ve uyanışının unutulmasına sebep oldu. Bir milenyum boyunca, Sylla ilahlarından gelecek bir sözü bekledi, sürgün topraklarda her şeyin nihayete varmasını, kutsal yükümlülüğünü ve varoluş amacını tehdit edebilecek her türlü güçlere karşı savaşmaya hazır olarak beklemeye devam edecekti.

İstatistikler

25
15
1
SEVİYE
2,012
1,157
492
SAĞLIK PUANI
866
424
169
MANA
125-129
77-81
38-42
HASAR
13
6
1
Zırh
 
1800 / 800
GÖRÜŞ MESAFESİ
550
SALDIRI MENZİLİ
900
ATILAN CİSİM HIZI

YETENEKLER

Summon Spirit Bear

Yoldaş olarak güçlü ve eşya taşıyabilen bir Spirit Bear çağırır. Ayı, Lone Druid'den 1100 birim uzaklaşırsa saldırı özelliğini kaybeder. Eğer Ayı ölürse, Lone Druid maksimum canının %20 kadar geri tepme hasarı alır. Spirit Bear özelliklerden yararlanamaz. Spirit Bear; Return, Entangling Roots ve Demolish yeteneklerine sahiptir.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 75/75/75/75
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 120


YETENEK: Hedefsiz
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
AYININ SAĞLIĞI: 1100 / 1400 / 1700 / 2000
AYI SAĞLIK YENİLENMESİ: 5 / 6 / 7 / 8
AYI HAREKET HIZI: 340 / 360 / 380 / 400

Sylla'nın hayat arkadaşı onun ruhu ve kalbiyle ortak yaşar, ihtiyacı olduğunda ona yardıma gelir.

Spirit Link

Lone Druid ve Spirit Bear'ı birbirlerine bağlar, her ikisinin saldırı hızını artırır ve Spirit Bear'a hasar verildiğinde Lone Druid iyileşir.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 0/0/0/0
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 0


YETENEK: Pasif
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
PAYLAŞILAN CAN ÇALMA: 20% / 35% / 50% / 65%

Sylla yoldaşının varlığıyla yüreklenir, hayat enerjisi Spirit Bear'in pençelerinin her bir darbesiyle yenilenir.

Savage Roar

Lone Druid ve Spirit Bear şiddetli bir şekilde kükreyerek yakınındaki düşmanların korku ile üslerine dönmelerine neden olur. Hareket hızları %20 artacaktır.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 50
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 38/32/26/20


YETENEK: Hedefsiz
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
MENZİL: 375
DÜŞMAN HAREKET HIZI BONUSU: 20%
SÜRE: 1.2 / 1.6 / 2 / 2.4

Sylla, kayıp Ayı Klanının sanatlarını öğrenmiş, bu sanatlarda ustalaşmış ve böylece vahşi doğayla olan uyumunu geliştirmiştir.

True Form

Lone Druid öfkeli bir ayıya dönüşmeyi öğrenir, menzilli saldırı avantajını kaybeder ancak fazladan direnç, Entangling Roots ve Demolish yeteneklerini kazanır.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 200
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 100


YETENEK: Hedefsiz
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
FAZLADAN ZIRH: 8 / 10 / 12
TEMEL SALDIRI SÜRESİ: 1.7
SÜRE: 40
DÖNÜŞÜM SÜRESİ: 1.933

Ormanın kralı olan güçlü ayı, saf gücüyle tahtı ele geçirmiştir.