Monkey King

Ръкопашни - Carry - Escape - Disabler - Initiator

Обзор

20 + 1.80
22 + 3.70
18 + 2.80
29 - 33
305
5.08

Boundless Strike

Monkey King уголемява своя жезъл и го затръшва върху земята. Така зашеметява враговете в линия и им нанася щети с критичен удар спрямо атаката му. Има True Strike.


Tree Dance

Monkey King скача връз някое дърво и се настанява на върха му. Докато е там, придобива умението Primal Spring — изпълняваща се атака с отскок. Ако дървото под Monkey King бъде унищожено, той пада и бива зашеметен за 4 секунди. Поемането на щети от Roshan или единици под контрола на играчи, докато е на земята поставя Tree Dance в изчакване.


Jingu Mastery

Атаките на Monkey King събуждат мощта на Jingu Bang. При четвъртия удар върху същия вражески герой, Monkey King придобива четири заряда за атаки, които имат бонус щети и кражба на здраве.


Wukong's Command

Monkey King създава кръгообразна формация от войници, които се разпръскват от позицията му. Ако Monkey King напусне площта, войниците се разпръскват. Те разполагат с атаките на Monkey King и се прицелват само в герои. На Monkey King се предоставя бонус броня за времетраенето на заклинанието.Биография

В продължение на 500 години планината го притискала. Само главата му била свободна от смазващата тежест на изваяния от камък затвор, който старшите богове били призовали, за да потушат неговите детински размирици. Мъхът растял по извивките на откритото му лице, снопчета трева покълнали от неговите уши. Обликът му бил обвит в рамка от диви цветя, които изникнали от почвата около бузите му. Повечето хора считали, че отдавна е умрял от мъченията, на които боговете го подложили загдето бил воювал срещу небесата, догде не оцеляло нищо друго, освен легендата му. Но историите гласят, че Monkey King* не можел да умре.И тъй, той чакал. Понасял всичко с твърдост, докато боговете дошли да предложат шанс за опрощение. А когато те дошли и назовали цената, Сън Уконг я приел. Той трябвало да придружи млад последовател на тайно поклонничество, да го защитава от демони и опасности по пътя и напътства човека към дома, щом се сдобие с желаната реликва. Ако сторел това и покорно се подчинявал на командите от човека, докато му служел в святата им мисия, Уконг щял да докаже, че се е поправил.За разнообразие, Сън Уконг изпълнил своята клетва към боговете с чест и изкупил греховете от отколешните си метежи. Последователят, който научил много по време на премеждията, се завърнал в своя храм с реликвата под ръка. А Уконг, който за пръв път се оказал със спечеленото доброжелателство на всички значими богове, за кратко време бил удовлетворен с това да се откаже от старата си страст за приключения и слава. Но Monkey King бил роден, за да твори пакости… а наскърбяването на боговете никога не губи своя чар.(*Monkey King — Кралят на маймуните)

Статистики

25
15
1
Ниво
2,149
1,237
492
Здраве
1,082
588
260
Мана
160-164
103-107
51-55
Щети
20
12
5
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
300
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Boundless Strike

Monkey King уголемява своя жезъл и го затръшва върху земята. Така зашеметява враговете в линия и им нанася щети с критичен удар спрямо атаката му. Има True Strike.

Нужна мана Нужна мана: 100
Време за изчакване Време за изчакване: 22


УМЕНИЕ: целева точка
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: физически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 0.7 / 1 / 1.3 / 1.6
РАЗСТОЯНИЕ: 1200

Легендарният Jingu Bang нараства спрямо волята на господаря си, гарантирайки, че никой не ще избегне досега на Monkey King.

Tree Dance

Monkey King скача връз някое дърво и се настанява на върха му. Докато е там, придобива умението Primal Spring — изпълняваща се атака с отскок. Ако дървото под Monkey King бъде унищожено, той пада и бива зашеметен за 4 секунди. Поемането на щети от Roshan или единици под контрола на играчи, докато е на земята поставя Tree Dance в изчакване.

Време за изчакване Време за изчакване: 1


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: врагове
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ИЗЧАКВАНЕ ПРИ ПОЕТИ ЩЕТИ: 3
PRIMAL SPRING — ЗАБАВЯНЕ: 20% / 40% / 60% / 80%

Сън Уконг пъргаво танцува връз купола от върховете на дърветата, винаги оставащ недосегаем.

Jingu Mastery

Атаките на Monkey King събуждат мощта на Jingu Bang. При четвъртия удар върху същия вражески герой, Monkey King придобива четири заряда за атаки, които имат бонус щети и кражба на здраве.

Нужна мана Нужна мана: 0/0/0/0


УМЕНИЕ: пасивно
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ИЗИСКВАНИ УДАРИ: 4
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА БРОЯЧА: 7 / 8 / 9 / 10
ЗАРЯДИ: 4
БОНУС КРАЖБА НА ЗДРАВЕ: 15% / 30% / 45% / 60%

Винаги чувствителен към настроенията на своя господар, Jingu Bang сияе с мощ, когато бойният плам на Сън Уконг е във вихъра си.

Wukong's Command

Monkey King създава кръгообразна формация от войници, които се разпръскват от позицията му. Ако Monkey King напусне площта, войниците се разпръскват. Те разполагат с атаките на Monkey King и се прицелват само в герои. На Monkey King се предоставя бонус броня за времетраенето на заклинанието.

Нужна мана Нужна мана: 100
Време за изчакване Време за изчакване: 130/110/90


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: физически
щети: 0 / 0 / 0 / 0
СКОРОСТ НА АТАКА (ВОЙНИК): 1.1
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 13

Monkey King откъсва снопче козина, което духва към враговете си, зареждайки всеки кичур така, че да го трансформира в свое копие.