Monkey King

Na blízko - Carry - Escape - Disableři - Iniciátoři

Přehled

20 + 1.80
22 + 3.70
18 + 2.80
29 - 33
305
5.08

Boundless Strike

Monkey King protáhne svoji hůl a praští s ní o zem, čímž omráčí nepřátele v dosahu a udělí kritické poškození odvozené od svého útoku. Tato schopnost nemůže minout.


Tree Dance

Monkey King vyskočí na špičku stromu, kde získá schopnost Primal Spring – vyvolávaný seskok zpět na zem. Pokud je Monkey Kingův strom zničen, spadne a je na 4 sekundy omráčen. Jestliže Monkey King na zemi utrží poškození od hráčem ovládaných jednotek či Roshana, spustí se cooldown schopnosti Tree Dance.


Jingu Mastery

Monkey Kingovy útoky probouzí sílu hole Jingu Bang, která po čtyřech zásazích jednoho stejného hrdiny garantuje čtyři nabité útoky disponující bonusem k poškození a lifestealem.


Wukong's Command

Kolem Monkey Kinga se v kruhové formaci rozmístí několik opičích válečníků, kteří disponují jeho útokem a všímají si pouze nepřátelských hrdinů. Pokud Monkey King opustí vybranou oblast, válečníci zmizí. Po dobu trvání také Monkey King získává bonus k brnění.Příběh

Po pět set let byl Monkey King uvězněn pod horou, kam jej poslali starověcí bohové, aby ukončili jeho mladistvý vzdor. Odkrytý obličej mu zde obrůstal mechem, z uší čněly trsy trávy a zrak lemovalo divoké kvítí vyrašivší z půdy okolo. A navzdory tomu, že ho měla většina za mrtvého po nezdařené válce proti nebesům, legendy o něm nezemřely.Samotný opičí král čekal. A čekal, dokud mu bohové neučinili nabídku. Zpočátku sice váhal, ale jakmile se dostali k odměně, přijal: jeho úkolem bylo doprovodit mladého akolytu na utajené pouti, ochránit jej před démony a společně s mocnou relikvií jej dostat živého domů. Podaří-li se mu to a uposlechne všechny akolytovy příkazy, získá svobodu.Sun Wukong, jako vyměněný, se ctí splnil zadaný úkol a odčinil tak své hříchy – akolyta se s relikvií v ruce a spoustou poznatků v hlavě vrátil do svého chrámu a Monkey King byl poprvé zadobře s bohy, kteří na něj urgovali, aby se vzdal své touhy po dobrodružství a slávě. Jenže když se někdo pro uličnictví narodí, těžko se mu odvyká. A provokování bohů se jen tak neomrzí…

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,149
1,237
492
Zdraví
1,082
588
260
Mana
160-164
103-107
51-55
Poškození
20
12
5
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
300
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Boundless Strike

Monkey King protáhne svoji hůl a praští s ní o zem, čímž omráčí nepřátele v dosahu a udělí kritické poškození odvozené od svého útoku. Tato schopnost nemůže minout.

Spotřeba many Spotřeba many: 100
Cooldown Cooldown: 22


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Fyzické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
DOBA OMRÁČENÍ: 0.7 / 1 / 1.3 / 1.6
DOSAH: 1200

Jingu Bang není jen tak ledajaká hůl a na povel svého majitele se dokáže protáhnout tak, aby jí nikdo neutekl.

Tree Dance

Monkey King vyskočí na špičku stromu, kde získá schopnost Primal Spring – vyvolávaný seskok zpět na zem. Pokud je Monkey Kingův strom zničen, spadne a je na 4 sekundy omráčen. Jestliže Monkey King na zemi utrží poškození od hráčem ovládaných jednotek či Roshana, spustí se cooldown schopnosti Tree Dance.

Cooldown Cooldown: 1


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelé
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
COOLDOWN POŠKOZENÍ: 3
ZPOMALENÍ SCHOPNOSTI PRIMAL SPRING: 20% / 40% / 60% / 80%

Sun Wukong čile tančí na špičkách stromů nad nic netušícími nepřáteli.

Jingu Mastery

Monkey Kingovy útoky probouzí sílu hole Jingu Bang, která po čtyřech zásazích jednoho stejného hrdiny garantuje čtyři nabité útoky disponující bonusem k poškození a lifestealem.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
POČET VYŽADOVANÝCH ZÁSAHŮ: 4
PRODLEVA RESETU POČÍTADLA: 7 / 8 / 9 / 10
POČET NABITÍ: 4
BONUS K LIFESTEALU: 15% / 30% / 45% / 60%

Sun Wukongova hůl je citlivá na změny nálad svého majitele a dokáže se jim vhodně přizpůsobit.

Wukong's Command

Kolem Monkey Kinga se v kruhové formaci rozmístí několik opičích válečníků, kteří disponují jeho útokem a všímají si pouze nepřátelských hrdinů. Pokud Monkey King opustí vybranou oblast, válečníci zmizí. Po dobu trvání také Monkey King získává bonus k brnění.

Spotřeba many Spotřeba many: 100
Cooldown Cooldown: 130/110/90


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Fyzické
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
INTERVAL ÚTOKŮ VÁLEČNÍKŮ: 1.1
TRVÁNÍ: 13

Monkey King si vytrhne chomáč srsti a každý její pramen promění v kopii sebe samého.