Monkey King

Närkamp - Bärande - Smitare - Disabler - Initierare

Överblick

20 + 1.80
22 + 3.70
18 + 2.80
29 - 33
305
5.08

Boundless Strike

Monkey King förlänger sin stav och drämmer till den mot marken, vilket bedövar fiender i en linje och skadar dem med en kritisk träff som baseras på hans attack. Har True Strike.


Tree Dance

Monkey King hoppar upp i ett träd. Uppe i trädet får han förmågan Primal Spring - en kanaliserad hoppattack. Om träder som Monkey King sitter i förstörs, så faller han och bedövas i 4 sekunder. Om skada tas från spelarkontrollerade enheter eller Roshan på marken, sätts Tree Dance på cooldown.


Jingu Mastery

Monkey Kings attacker väcker Jingu Bangs kraft. Vid den fjärde träffen på samma fiendehjälte, får Monkey King fyra laddade attacker som har extra skada och livstjälande.


Wukong's Command

Monkey King skapar en cirkelformation av soldater som sprider ut sig från hans position. Om Monkey King lämnar området skingras soldaterna. Soldaterna har Monkey Kings attack och slår endast på hjältar. Monkey King får extra skydd under förmågans varaktighet.Biografi

I 500 år pressade berget ned honom, med endast huvudet fri från den krossande vikten av det stenformade fängelset som de äldre gudarna hade frammanat för att få stopp på hans barnsliga uppror. Mossa grodde längs linjerna av hans exponerade ansikte, grästuvor växte fram ur hans öron och hans syn omgavs av vildblommor som sträckte sig från marken kring hans kinder. Många trodde att han var död sedan länge, plågad av gudarna för att fört krig mot himlen tills blotta legenden om honom hade överlevt. Men, som berättelserna beskriver, Apkungen kan inte dö.

Så han väntade. Tills gudarna kom för att erbjuda honom en chans till försoning så höll han ut. Och när de väl kom för att klargöra villkoren, så accepterade Sun Wukong: han skulle beledsaga en ung akolyt på en hemlig pilgrimsfärd, skydda honom från demoner och vägens faror och leda mannen hem, i besittning av en eftertraktad relik. Gör detta, och lyd ödmjukt människans befallning i dennes heliga uppdrags tjänst, och Wukong skulle ha bevisat sig omvänd till det bättre.

För en gångs skull fullföljde Sun Wukong sin ed till gudarna med ära, och hade därmed sonats synderna för tidigare uppror. Akolyten, som lärt sig mycket i sina strapatser, återvände till sitt hemtempel med reliken i hand; och Wukong fann sig själv för första gången i gott anseende för alla följdens gudar, och var för en kort stund nöjd med tanken att ge upp sin törst för äventyr och ära. Men Apkungen var född för ofog... och att förolämpa gudarna skulle han aldrig tröttna på.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,149
1,237
492
Hälsa
1,082
588
260
Mana
160-164
103-107
51-55
Skada
20
12
5
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
300
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Boundless Strike

Monkey King förlänger sin stav och drämmer till den mot marken, vilket bedövar fiender i en linje och skadar dem med en kritisk träff som baseras på hans attack. Har True Strike.

Manakostnad Manakostnad: 100
Cooldown Cooldown: 22


FÖRMÅGA: Punktmarkering
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Fysisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
BEDÖVNING – VARAKTIGHET: 0.7 / 1 / 1.3 / 1.6
AVSTÅND: 1200

Den legendariska Jingu Bang växer för att matcha sin mästares vilja, vilket ser till att ingen fiende kan undkomma Apkungens räckvidd.

Tree Dance

Monkey King hoppar upp i ett träd. Uppe i trädet får han förmågan Primal Spring - en kanaliserad hoppattack. Om träder som Monkey King sitter i förstörs, så faller han och bedövas i 4 sekunder. Om skada tas från spelarkontrollerade enheter eller Roshan på marken, sätts Tree Dance på cooldown.

Cooldown Cooldown: 1


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiender
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
COOLDOWN VID SKADA: 3
PRIMAL SPRING - SAKTAR NED: 20% / 40% / 60% / 80%

Sun Wukong dansar flinkt längs trädtopparna, alltid utom en arms räckhåll.

Jingu Mastery

Monkey Kings attacker väcker Jingu Bangs kraft. Vid den fjärde träffen på samma fiendehjälte, får Monkey King fyra laddade attacker som har extra skada och livstjälande.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0


FÖRMÅGA: Passiv
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
KRÄVDA TRÄFFAR: 4
RÄKNARENS VARAKTIGHET: 7 / 8 / 9 / 10
LADDNINGAR: 4
EXTRA LIVSTJÄLANDE: 15% / 30% / 45% / 60%

Jingu Bang lyssnar alltid till sin mästares humör, och utstrålar styrka när Sun Wukongs stridsanda är som högst.

Wukong's Command

Monkey King skapar en cirkelformation av soldater som sprider ut sig från hans position. Om Monkey King lämnar området skingras soldaterna. Soldaterna har Monkey Kings attack och slår endast på hjältar. Monkey King får extra skydd under förmågans varaktighet.

Manakostnad Manakostnad: 100
Cooldown Cooldown: 130/110/90


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Fysisk
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SOLDATERS ATTACKHASTIGHET: 1.1
VARAKTIGHET: 13

Monkey King drar loss en bit av sin päls som han blåser mot sina fiender, vilket laddar varje strå till att förvandlas till en kopia av han själv.