Morphling

Далекобойни - Carry - Escape - Durable - Nuker - Disabler

Обзор

13 + 1.10
24 + 3.70
20 + 2.30
9 - 18
280
1.36

Waveform

Morphling се разтапя в течност и избликва напред, нанасяйки щети върху вражеските единици по пътя си. Той е неуязвим, докато трае Waveform.


Adaptive Strike (ловкост)

Отприщва воден порив към дадена вражеска единица, нанасяйки щети плюс допълнителни такива спрямо ловкостта на Morphling по множител. Ако ловкостта на Morphling е 50% по-висока от силата, нанасят се максималните щети.


Adaptive Strike (сила)

Отприщва воден порив към дадена вражеска единица, нанасяйки щети плюс допълнителни такива спрямо силата на Morphling по множител. Ако силата на Morphling е 50% по-висока от ловкостта, нанася се максималното зашеметяване/отблъскване.


Attribute Shift (придобиване на ловкост)

Morphling променя своята форма, като изтегля точки от сила и ги излива към ловкост. Процесът е обратим. Допълнителните точки в Attribute Shift увеличават честотата за променяне на статистиките. Пасивно предоставя бонус ловкост.


Attribute Shift (Strength Gain)

Morphling променя своята форма, като изтегля точки от ловкост и ги излива към сила. Процесът е обратим. Допълнителните точки в Atribute Shift увеличават честотата за променяне на статистиките. Пасивно предоставя бонус сила.


Morph

Morphling променя формата си, така че да съответства на целевия герой, придобивайки неговите основни умения. Може да бъде превключвано за времетраенето на умението. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: ОсновноБиография

През цялата необятна вечност кометата обикаляла. Поробена от едно далечно слънце, обвързана чрез неумолимото му гравитационно притегляне, масивната ледена топка се клатушкала през мрака измежду световете, бидейки странна от самото си пътуване. В навечерието на свещената война на Влой, тя пропукала небесата и озарила нощта с блестяща следа, знак, който и двете армии приели за предзнаменование. Замръзналата топка се разтопила в проблясъка на кипящата жега, докато двете войски долу били вклинени в битка, разпростряна между бреговете на тясна река. И тъй освободен от ледения си застой, Morphling бил роден в конфликт, една стихийна сила, слята в едно с вълните на океана, капризна и необуздана. Той влязъл в битката инстинктивно, поемайки формата на първия генерал, който се осмелил да прекоси водата, след което го повалил мъртъв. Докато разнородните войни се борели, той променял своята форма неколкократно през бойното поле, абсорбирайки мигновено способите на тези странни създания, ту като пехотинец, ту като стрелец, ту като кавалерист с голямата му уста, а когато паднал и последния войник, Morphling бил изиграл всяка роля. Краят на битката бил неговото начало.

Статистики

25
15
1
Ниво
1,959
1,142
530
Здраве
772
369
169
Мана
142-151
85-94
33-42
Щети
17
9
1
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
350
Обсег на атака
1300
Скорост на снаряда

Умения

Waveform

Morphling се разтапя в течност и избликва напред, нанасяйки щети върху вражеските единици по пътя си. Той е неуязвим, докато трае Waveform.

Нужна мана Нужна мана: 140/155/160/165
Време за изчакване Време за изчакване: 17/15/13/11


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 75 / 150 / 225 / 300

Буйно наводнение отнася насила враговете.

Adaptive Strike (ловкост)

Отприщва воден порив към дадена вражеска единица, нанасяйки щети плюс допълнителни такива спрямо ловкостта на Morphling по множител. Ако ловкостта на Morphling е 50% по-висока от силата, нанасят се максималните щети.

Нужна мана Нужна мана: 80
Време за изчакване Време за изчакване: 10


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
БАЗОВИ ЩЕТИ: 100
МИН. ЩЕТИ ОТ МНОЖИТЕЛЯ ЗА ЛОВКОСТ: 0.5
МАКС. ЩЕТИ ОТ МНОЖИТЕЛЯ ЗА ЛОВКОСТ: 1 / 1.5 / 2 / 2.5
ОБСЕГ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 600 / 700 / 800 / 900

Morphling призовава своите елементи, за да смаже опонентите си с вълни.

Adaptive Strike (сила)

Отприщва воден порив към дадена вражеска единица, нанасяйки щети плюс допълнителни такива спрямо силата на Morphling по множител. Ако силата на Morphling е 50% по-висока от ловкостта, нанася се максималното зашеметяване/отблъскване.

Нужна мана Нужна мана: 80
Време за изчакване Време за изчакване: 10


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
МИН. ЗАШЕМЕТЯВАНЕ: 0.5
МАКС. ЗАШЕМЕТЯВАНЕ: 1.5 / 2 / 2.5 / 3
МИН. ОТБЛЪСКВАНЕ: 100
МАКС. ОТБЛЪСКВАНЕ: 500
ОБСЕГ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 600 / 700 / 800 / 900

Morphling призовава своите елементи, за да смаже опонентите си с вълни.

Attribute Shift (придобиване на ловкост)

Morphling променя своята форма, като изтегля точки от сила и ги излива към ловкост. Процесът е обратим. Допълнителните точки в Attribute Shift увеличават честотата за променяне на статистиките. Пасивно предоставя бонус ловкост.

Време за изчакване Време за изчакване: 0


УМЕНИЕ: няма цел, Превключване
БОНУС ЛОВКОСТ: 4 / 5 / 6 / 7
ЧЕСТОТА НА ПРОМЯНА: 1 / 4 / 10 / 25

Променливите води правят трудно познанието за същността на Morphling.

Attribute Shift (Strength Gain)

Morphling променя своята форма, като изтегля точки от ловкост и ги излива към сила. Процесът е обратим. Допълнителните точки в Atribute Shift увеличават честотата за променяне на статистиките. Пасивно предоставя бонус сила.

Време за изчакване Време за изчакване: 0


УМЕНИЕ: няма цел, Превключване
БОНУС СИЛА: 4 / 5 / 6 / 7
ЧЕСТОТА НА ПРОМЯНА: 1 / 4 / 10 / 25

Променливите води правят трудно познанието за същността на Morphling.

Morph

Morphling променя формата си, така че да съответства на целевия герой, придобивайки неговите основни умения. Може да бъде превключвано за времетраенето на умението. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Нужна мана Нужна мана: 50
Време за изчакване Време за изчакване: 160/100/40


УМЕНИЕ: целева единица
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да

Взирайки се в Morphling се възпроизвеждат отражения, които имитират наблюдателя си.