Morphling

Avstånd - Bärande - Smitare - Tålig - Bombare - Disabler

Överblick

13 + 1.10
24 + 3.70
20 + 2.30
9 - 18
280
1.36

Waveform

Morphling upplöses till vätska och kastas fram och skadar fientliga enheter i hans väg. Morphling är osårbar när Waveform är aktivt.


Adaptive Strike (Agility)

Avfyrar en svallvåg mot en fiende som gör grundskada plus ytterligare skada baserad på Morplings agility gånger en multiplikator. Om Morphling har 50% högre agility än styrka åsamkas maximal skada.


Adaptive Strike (Strength)

Avfyrar en svallvåg mot en fiende som bedövar och knuffar tillbaka denne baserat på Morplings styrka. Om Morphling har 50% högre styrka än agility åsamkas maximal bedövning/knuff.


Attribute Shift (Agility Gain)

Morphling ändrar form, vilket drar poäng från Styrka och lägger dem i Agility. Processen är reversibel. Ytterligare poäng i Attribute Shift ökar hastigheten på omvandlingen. Ger passivt extra Agility.


Attribute Shift (Strength Gain)

Morphling ändrar form, vilket drar poäng från Agility och lägger dem i Styrka. Processen är reversibel. Ytterligare poäng i Attribute Shift ökar hastigheten på omvandlingen. Ger passivt extra Styrka.


Morph

Morphling tar skepnaden av en vald fiendehjälte och får dennes grundläggande förmågor. Kan växlas medan förmågan är varaktig. DISPEL: GrundläggandeBiografi

I mörka tidrymder cirkulerade kometen. Hållen i träldom till en fjärran sol, bunden av gravitationens obönhörliga dragkraft så krängde den massiva isbollen genom mörkret mellan världar och gjordes underlig av dess mörka resa. Vid aftonen av det uråldriga Vloy-kriget, trängde den genom skyn och tände ett glödande spår genom natten, en syn som båda arméerna tog som ett omen. Den frusna bollen smälte blixtsnabbt av den kokande hettan, då därunder två styrkor anslöts i strid på andra sidan av en smal flod. Således fri från dess isiga tillstånd, föddes Morphling i konflikt, ett kraftelement enat med havets flodvågor, nyckfull och otvungen. Han anslöt sig till striden, och tog instinktivt skepnaden av den första generalen som vågade sätta sin fot över vattnet, och slog sedan ihjäl honom. Medan de brokiga krigarna kolliderade, skiftade han från skepnad till skepnad genom striden, och absorberade direkt deras sätt av dessa märkliga varelse. Nu en fotsoldat, nu en bågskytt, nu kavallerimannen, fram till, då den sista soldaten föll, Morphling hade spelat varje del. Stridens ändpunkt var hans begynnelse.

Statistik

25
15
1
Nivå
1,959
1,142
530
Hälsa
772
369
169
Mana
142-151
85-94
33-42
Skada
17
9
1
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
350
Attackräckvidd
1300
Projektilhastighet

Förmågor

Waveform

Morphling upplöses till vätska och kastas fram och skadar fientliga enheter i hans väg. Morphling är osårbar när Waveform är aktivt.

Manakostnad Manakostnad: 140/155/160/165
Cooldown Cooldown: 17/15/13/11


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 75 / 150 / 225 / 300

En strömmande flodvåg tar fiender med storm.

Adaptive Strike (Agility)

Avfyrar en svallvåg mot en fiende som gör grundskada plus ytterligare skada baserad på Morplings agility gånger en multiplikator. Om Morphling har 50% högre agility än styrka åsamkas maximal skada.

Manakostnad Manakostnad: 80
Cooldown Cooldown: 10


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
GRUNDSKADA: 100
SKADA - MIN. AGILITY-MULTIPLIKATOR: 0.5
SKADA - MAX. AGILITY-MULTIPLIKATOR: 1 / 1.5 / 2 / 2.5
RÄCKVIDD: 600 / 700 / 800 / 900

Morphling frammanar sina element för att krossa sina motståndare med vågor.

Adaptive Strike (Strength)

Avfyrar en svallvåg mot en fiende som bedövar och knuffar tillbaka denne baserat på Morplings styrka. Om Morphling har 50% högre styrka än agility åsamkas maximal bedövning/knuff.

Manakostnad Manakostnad: 80
Cooldown Cooldown: 10


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
MIN. BEDÖVNING: 0.5
MAX. BEDÖVNING: 1.5 / 2 / 2.5 / 3
MIN. KNUFFAVSTÅND: 100
MAX. KNUFFAVSTÅND: 500
RÄCKVIDD: 600 / 700 / 800 / 900

Morphling frammanar sina element för att krossa sina motståndare med vågor.

Attribute Shift (Agility Gain)

Morphling ändrar form, vilket drar poäng från Styrka och lägger dem i Agility. Processen är reversibel. Ytterligare poäng i Attribute Shift ökar hastigheten på omvandlingen. Ger passivt extra Agility.

Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Inget mål, Växla
BONUS - AGILITY: 4 / 5 / 6 / 7
OMVANDLINGSHASTIGHET: 1 / 4 / 10 / 25

Skiftande vatten gör det svårt att urskilja Morphling's natur.

Attribute Shift (Strength Gain)

Morphling ändrar form, vilket drar poäng från Agility och lägger dem i Styrka. Processen är reversibel. Ytterligare poäng i Attribute Shift ökar hastigheten på omvandlingen. Ger passivt extra Styrka.

Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Inget mål, Växla
BONUSSTYRKA: 4 / 5 / 6 / 7
OMVANDLINGSHASTIGHET: 1 / 4 / 10 / 25

Skiftande vatten gör det svårt att urskilja Morphling's natur.

Morph

Morphling tar skepnaden av en vald fiendehjälte och får dennes grundläggande förmågor. Kan växlas medan förmågan är varaktig. DISPEL: Grundläggande

Manakostnad Manakostnad: 50
Cooldown Cooldown: 160/100/40


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja

Att stirra in i Morphling skapar en reflektion som efterliknar iakttagaren.