Morphling

Avstånd - Bärande - Smitare - Tålig - Bombare - Disabler

Överblick

15 + 1.50
24 + 4.30
22 + 3.00
9 - 18
280
1.36

Waveform

Morphling upplöses till vätska och kastas fram och skadar fientliga enheter i hans väg. Morphling är osårbar när Waveform är aktivt.


Adaptive Strike (Agility)

Launches a surge of water toward an enemy unit, dealing base damage plus additional damage based on Morphling's agility times a multiplier. If Morphling's agility is 50% higher than strength, the maximum agility multiplier is used. Also puts Adaptive Strike (Strength) on a 3 second cooldown.


Adaptive Strike (Strength)

Launches a surge of water toward an enemy unit, stunning and knocking back the target based on Morphling's strength. If his strength is 50% higher than his agility, the maximum stun/knockback is dealt. Also puts Adaptive Strike (Agility) on a 3 second cooldown.


Attribute Shift (Agility Gain)

Morphling ändrar form, vilket drar poäng från Styrka och lägger dem i Agility. Processen är reversibel. Ytterligare poäng i Attribute Shift ökar hastigheten på omvandlingen. Ger passivt extra Agility.


Attribute Shift (Strength Gain)

Morphling ändrar form, vilket drar poäng från Agility och lägger dem i Styrka. Processen är reversibel. Ytterligare poäng i Attribute Shift ökar hastigheten på omvandlingen. Ger passivt extra Styrka.


Morph

Morphling tar skepnaden av en vald fiendehjälte och får deras grundläggande förmågor med reducerad manakostnad. Kan växlas medan förmågan är aktiv.Biografi

I mörka tidrymder cirkulerade kometen. Hållen i träldom till en fjärran sol, bunden av gravitationens obönhörliga dragkraft så krängde den massiva isbollen genom mörkret mellan världar och gjordes underlig av dess mörka resa. Vid aftonen av det uråldriga Vloy-kriget, trängde den genom skyn och tände ett glödande spår genom natten, en syn som båda arméerna tog som ett omen. Den frusna bollen smälte blixtsnabbt av den kokande hettan, då därunder två styrkor anslöts i strid på andra sidan av en smal flod. Således fri från dess isiga tillstånd, föddes Morphling i konflikt, ett kraftelement enat med havets flodvågor, nyckfull och otvungen. Han anslöt sig till striden, och tog instinktivt skepnaden av den första generalen som vågade sätta sin fot över vattnet, och slog sedan ihjäl honom. Medan de brokiga krigarna kolliderade, skiftade han från skepnad till skepnad genom striden, och absorberade direkt deras sätt av dessa märkliga varelse. Nu en fotsoldat, nu en bågskytt, nu kavallerimannen, fram till, då den sista soldaten föll, Morphling hade spelat varje del. Stridens ändpunkt var hans begynnelse.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,316
1,366
568
Hälsa
923
468
195
Mana
156-165
93-102
33-42
Skada
19
10
1
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
350
Attackräckvidd
1300
Projektilhastighet

Förmågor

Waveform

Morphling upplöses till vätska och kastas fram och skadar fientliga enheter i hans väg. Morphling är osårbar när Waveform är aktivt.

Manakostnad Manakostnad: 150/155/160/165
Cooldown Cooldown: 20/17/14/11


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 75 / 150 / 225 / 300

En strömmande flodvåg tar fiender med storm.

Adaptive Strike (Agility)

Launches a surge of water toward an enemy unit, dealing base damage plus additional damage based on Morphling's agility times a multiplier. If Morphling's agility is 50% higher than strength, the maximum agility multiplier is used. Also puts Adaptive Strike (Strength) on a 3 second cooldown.

Manakostnad Manakostnad: 80
Cooldown Cooldown: 10


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
GRUNDSKADA: 70 / 80 / 90 / 100

Morphling frammanar sina element för att krossa sina motståndare med vågor.

Adaptive Strike (Strength)

Launches a surge of water toward an enemy unit, stunning and knocking back the target based on Morphling's strength. If his strength is 50% higher than his agility, the maximum stun/knockback is dealt. Also puts Adaptive Strike (Agility) on a 3 second cooldown.

Manakostnad Manakostnad: 80
Cooldown Cooldown: 10


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
MIN. BEDÖVNING: 0.5
MAX. BEDÖVNING: 1.5 / 2 / 2.5 / 3
MIN. KNUFFAVSTÅND: 100
MAX. KNUFFAVSTÅND: 500

Morphling frammanar sina element för att krossa sina motståndare med vågor.

Attribute Shift (Agility Gain)

Morphling ändrar form, vilket drar poäng från Styrka och lägger dem i Agility. Processen är reversibel. Ytterligare poäng i Attribute Shift ökar hastigheten på omvandlingen. Ger passivt extra Agility.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Inget mål, Växla
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
BONUS - AGILITY: 3 / 5 / 7 / 9
OMVANDLINGSHASTIGHET: 1 / 4 / 10 / 25

Skiftande vatten gör det svårt att urskilja Morphling's natur.

Attribute Shift (Strength Gain)

Morphling ändrar form, vilket drar poäng från Agility och lägger dem i Styrka. Processen är reversibel. Ytterligare poäng i Attribute Shift ökar hastigheten på omvandlingen. Ger passivt extra Styrka.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Inget mål, Växla
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
BONUSSTYRKA: 3 / 5 / 7 / 9
OMVANDLINGSHASTIGHET: 1 / 4 / 10 / 25

Skiftande vatten gör det svårt att urskilja Morphling's natur.

Morph

Morphling tar skepnaden av en vald fiendehjälte och får deras grundläggande förmågor med reducerad manakostnad. Kan växlas medan förmågan är aktiv.

Manakostnad Manakostnad: 50
Cooldown Cooldown: 160/100/40


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
MANA COST REDUCTION: 50%

Att stirra in i Morphling skapar en reflektion som efterliknar iakttagaren.