Naga Siren

Na blízko - Carry - Supporti - Pusheři - Disableři - Iniciátoři - Escape

Přehled

21 + 2.00
21 + 3.20
22 + 2.80
23 - 25
315
5.94

Mirror Image

Vytvoří ovladatelné obrazy Naga Siren. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO


Ensnare

Přeruší cíl a uvěznením na místě mu zamezí v pohybu nebo pokusu o blink.


Rip Tide

Naga Siren a její obrazy udeří všechny blízké jednotky vlnou vody, která udělí poškození a snižuje hodnotu brnění po 8 sekund.


Song of the Siren

Všichni nepřátelé v dosahu Naga Siren jsou uvězněni v magické stázi a nemohou útočit ani být napadeni. Opětovným použitím schopnosti Song of the Siren je stáze ukončena předčasně. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.Příběh

Vysoce postavení slithereenští strážci si často před bitvou opakují slavnostní slib: „Slithereen neprohrává“. Ve skutečnosti jsou tato slova stejná jako ta, kterých se dostane strážci vyloučenému z řádu pro neschopnost plnit své povinnosti. Selhat znamená být někdo jiný, ne Slithereen. Slithice, dříve nejvíce oceňovaná příslušnice své rasy, po několik let velela praporu svých spolubojovníků, k čemuž využívala i svého impozantního hlasu. Jednou vedla své smrtící stráže při obraně Temných a velkého bohatství ukrývajícího se v potopených městech. Vše probíhalo v pořádku až do poslední bitvy o Crey, kde byly její jednotky nuceny se stáhnout před loupeživou armádou leviatanů hledajících poklad pro svého boha Maelrawna. Když krvavá bitevní vřava utichla a vítězové začali uklízet mrtvá těla z potopených síní, zjistili, že z pokladu chybí jeden drahokamy posázený kalich. Ze stovky strážců zbylo pouze několik přeživších, avšak jejich statečnost a učiněné oběti přišly nazmar, neboť jim byl ukraden poklad. Čest celého praporu byla zničena a Naga Siren byla vyhnána. Ačkoli by svými službami v budoucnu získala poklady stonásobně cennější než onen ztracený kalich, byla odsouzena k životu mimo společnost a k úkolu nalézt to, oč přišla. Neboť ani sebevětší hromada zlata jí nezíská zpět čest, o kterou přišla.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,225
1,313
568
Zdraví
1,157
637
273
Mana
141-143
89-91
44-46
Poškození
19
12
6
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Mirror Image

Vytvoří ovladatelné obrazy Naga Siren. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

Spotřeba many Spotřeba many: 70/80/90/100
Cooldown Cooldown: 40


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TRVÁNÍ OBRAZU: 30 / 30 / 30 / 30
POŠKOZENÍ UTRŽENÉ OBRAZEM: 550% / 500% / 450% / 400%

Sama o sobě silná a velice těžko vystopovatelná. Taková je Slithice.

Ensnare

Přeruší cíl a uvěznením na místě mu zamezí v pohybu nebo pokusu o blink.

Spotřeba many Spotřeba many: 70/80/90/100
Cooldown Cooldown: 14


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
TRVÁNÍ: 2 / 3 / 4 / 5

Jediný způsob, jak se vyhnout útoku Nagy, je nestavět se jí do cesty.

Rip Tide

Naga Siren a její obrazy udeří všechny blízké jednotky vlnou vody, která udělí poškození a snižuje hodnotu brnění po 8 sekund.

Spotřeba many Spotřeba many: 80/90/100/110
Cooldown Cooldown: 10


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 80 / 130 / 180 / 230
TRVÁNÍ: 8 / 8 / 8 / 8

Proud z temnoty rozmetá obranu nepřátel Sireny.

Song of the Siren

Všichni nepřátelé v dosahu Naga Siren jsou uvězněni v magické stázi a nemohou útočit ani být napadeni. Opětovným použitím schopnosti Song of the Siren je stáze ukončena předčasně. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.

Spotřeba many Spotřeba many: 150/175/200
Cooldown Cooldown: 160/120/80


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
ROZSAH: 1000 / 1200 / 1400
TRVÁNÍ: 7 / 7 / 7
REGENERACE ZDRAVÍ S AGHANIMEM: 10%

V nouzi dokáže Slithice svým silným hlasem očarovat vřavy nepřátel a mezitím přivolat své slithereenské druhy.