Naga Siren

Närkamp - Bärande - Understöd - Pushare - Disabler - Initierare - Smitare

Överblick

21 + 2.00
21 + 3.20
22 + 2.80
23 - 25
315
5.94

Mirror Image

Skapar flera illusioner av Naga Siren som hon kan kontrollera. DISPEL: Grundläggande


Ensnare

Målet avbryts och hålls på plats så att de inte kan förflytta sig eller blinka.


Rip Tide

Naga Siren och hennes illusioner träffar alla fiender i närheten med en skadlig vattenvåg som sänker fiendernas skydd i 8 sekunder.


Song of the Siren

Alla fiender inom Naga Sirens räckhåll försätts i ett magisk tillstånd där de inte kan agera eller bli attackerade. Om Song of the Siren används igen avslutas varaktigheten i förväg. Uppgraderbar med Aghanim's Scepter.Biografi

Bland de högsvurna i Slithereen-vakten finns det ett högtidligt löfte som ofta upprepas innan strid: Ingen Slithereen får misslyckas. Dessa ord är lika mycket ed som ett bindande avtal, då de som misslyckas med sin plikt utvisas från orden. Att misslyckas är att vara annat än Slithereen. Slithice var en gång den högst ansedda i sin ras. Hon hade befäl över en bataljon av slithereens och använde sin väldiga röst som sitt största vapen. Mäktig och slingrande ledde hon sin dödliga vakt till de Djupas försvar, och de stora rikedomarna i de sjunkna städerna. Men i den sista striden av Crey, drevs hennes styrkor tillbaka av en plundrande armé av havsodjur som hade i avsikt att hitta tribut till sin gud Maelrawn. Efter det långa och blodiga anfallet, när kropparna rensades bort från de sjunkna hallarna, fann man att en ensam juvelprydd bägare saknades från skattkammaren. Av hennes hundra vakter överlevde bara ett fåtal, men deras mod och uppoffring var av liten betydelse. Vad som spelade roll var skatten som stulits. Förstörd heder. Och så kastades Naga Siren ut. Förvisad för att söka efter den stulna bägaren. Trots att hon kan lägga till hundra gånger sin egen vikt till den gyllene skattkammaren, så är hon dömd att leva för sig själv tills den dagen hon återvänder med vad som stulits. För ingen mängd guld är likvärdig den heder som hon har förlorat.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,225
1,313
568
Hälsa
1,157
637
273
Mana
141-143
89-91
44-46
Skada
19
12
6
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
150
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Mirror Image

Skapar flera illusioner av Naga Siren som hon kan kontrollera. DISPEL: Grundläggande

Manakostnad Manakostnad: 70/85/100/115
Cooldown Cooldown: 45/40/35/30


FÖRMÅGA: Inget mål
ILLUSION - VARAKTIGHET: 24
ILLUSION - SKADA TAGEN: 475% / 450% / 425% / 400%

Slithice är stark i hennes egen rätt, och det är notoriskt svårt att spåra upp henne.

Ensnare

Målet avbryts och hålls på plats så att de inte kan förflytta sig eller blinka.

Manakostnad Manakostnad: 70/80/90/100
Cooldown Cooldown: 14


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
VARAKTIGHET: 2 / 3 / 4 / 5

Det enda sättet att fly undan en Slithereens angrepp är att aldrig ha mött en från första början.

Rip Tide

Naga Siren och hennes illusioner träffar alla fiender i närheten med en skadlig vattenvåg som sänker fiendernas skydd i 8 sekunder.


FÖRMÅGA: Passiv
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
CHANCE: 17%
DAMAGE: 30 / 40 / 50 / 60
VARAKTIGHET: 4

En störtflod från Dem Djupa krossar försvaren hos Sirens fiender.

Song of the Siren

Alla fiender inom Naga Sirens räckhåll försätts i ett magisk tillstånd där de inte kan agera eller bli attackerade. Om Song of the Siren används igen avslutas varaktigheten i förväg. Uppgraderbar med Aghanim's Scepter.

Manakostnad Manakostnad: 150/175/200
Cooldown Cooldown: 160/120/80


FÖRMÅGA: Inget mål
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
RADIE: 1000 / 1200 / 1400
VARAKTIGHET: 7 / 7 / 7
SCEPTER - HÄLSOREGEN: 10%

Slithices kraftfulla röst kan förtrolla hela ligor av motståndare, vilket också fungerar som ett kall på hennes anhöriga Slithereen i nödens tid.