Outworld Devourer

Na dálku - Carry - Nukeři - Disableři

Přehled

30 + 4.20
22 + 1.60
21 + 2.90
19 - 31
325
6.58

Arcane Orb

Přidává k útokům Outworld Devourera neredukované poškození, které se odvíjí od aktuální výše jeho many.


Astral Imprisonment

Umístí vybranou jednotku do astrálního vězení. Skrytá jednotka je v něm nezranitelná a přerušená. Po chvíli vězení imploduje a udělí poškození jak uvězněné jednotce, tak nepřátelům v rozsahu do %radius% jednotek. Přidává nabití schopnosti Sanity's Eclipse.


Essence Flux

Pasivně poskytuje šanci na obnovení procenta maximální many vždy po použití jiné schopnosti. Když je schopnost aktivována, všechny schopnosti po udělení poškození také zpomalí svůj cíl.


Sanity's Eclipse

Sešle bouři paprsků, která jednotlivým zasaženým hrdinům udělí poškození odvíjející se od rozdílu v maně mezi jimi a Outworld Devourerem. Tato schopnost může zasáhnout jednotky uvězněné schopností Astral Imprisonment.

Počet nabití

Schopnost Sanity's Eclipse navyšuje Outworld Devourerovi s každým nabitím svého buffu maximální hodnotu many. Zásah nepřátelského hrdiny schopností Arcane Orb zajistí 1 nabití a použití schopnosti Astral Imprisonment taktéž na nepřátelského hrdinu zajistí 3 nabití. Každé nabití obnoví stávající trvání buffu.Příběh

Harbringer, jediný člen panské a autoritativní rasy, střeží sám okraj Nicoty a chrání hranici světa u propasti. Stojíc na krystalickém povrchu okrajových světů, pozoroval ze své nekonečně dlouho trvající stráže hvězdy, připraven na jakýkoliv útok z temných hlubin vesmíru. Uvnitř jeho mozku lze slyšet zvuky znějící jako proroctví, temnou hudbu, která je předzvěstí příchodu nepředstavitelných věcí, nestvůr tak hrůzných, že ani naše fantazie si je nedokáže představit. A tyto nestvůry se mají začít zajímat o náš svět. Zaměstnán svým bděním, nevěnoval Outworld Devourer pozornost věcem dějícím se blíže ke Slunci. Nicméně poslední výkřik Prastarých a jeho neblahé tušení zlých věcí přicházejících zevnitř ho donutily přesunout se na válečné planiny. Harbringerovo místo v našich proroctvích je jasné: On je předzvěstí příchodu horších věcí. Ale jeho příchod je sám o sobě věcí dostatečně hrůznou.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,251
1,320
549
Zdraví
1,960
1,154
390
Mana
170-182
108-120
49-61
Poškození
15
10
7
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
450
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Arcane Orb

Přidává k útokům Outworld Devourera neredukované poškození, které se odvíjí od aktuální výše jeho many.

Cooldown Cooldown: 4/3/2/0


TYP SCHOPNOSTI: Auto. seslání, Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Neredukované
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0

Harbingerovy nezměrné znalosti mu umožňují využívat odlivů a přílivů veškeré duchovní energie a nasměrovat je do sebe sama.

Astral Imprisonment

Umístí vybranou jednotku do astrálního vězení. Skrytá jednotka je v něm nezranitelná a přerušená. Po chvíli vězení imploduje a udělí poškození jak uvězněné jednotce, tak nepřátelům v rozsahu do %radius% jednotek. Přidává nabití schopnosti Sanity's Eclipse.

Spotřeba many Spotřeba many: 120
Cooldown Cooldown: 24/20/16/12


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 1.75 / 2.5 / 3.25 / 4
MANA CAPACITY STEAL: 16% / 18% / 20% / 22%

Zatímco je oběť uvězněna v kapse mezi tímto světem a Nicotou, uvědomí si svoje chabé znalosti a smrtelnost.

Essence Flux

Pasivně poskytuje šanci na obnovení procenta maximální many vždy po použití jiné schopnosti. Když je schopnost aktivována, všechny schopnosti po udělení poškození také zpomalí svůj cíl.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ŠANCE: 30%
MAX. OBNOVENÁ MANA: 20% / 30% / 40% / 50%

Okrajové světy přetékají magickou energií, která, dostane-li příležitost skrze Harbringerovy trhliny, okamžitě pronikne ven.

Sanity's Eclipse

Sešle bouři paprsků, která jednotlivým zasaženým hrdinům udělí poškození odvíjející se od rozdílu v maně mezi jimi a Outworld Devourerem. Tato schopnost může zasáhnout jednotky uvězněné schopností Astral Imprisonment.

Počet nabití

Schopnost Sanity's Eclipse navyšuje Outworld Devourerovi s každým nabitím svého buffu maximální hodnotu many. Zásah nepřátelského hrdiny schopností Arcane Orb zajistí 1 nabití a použití schopnosti Astral Imprisonment taktéž na nepřátelského hrdinu zajistí 3 nabití. Každé nabití obnoví stávající trvání buffu.

Spotřeba many Spotřeba many: 200/325/450
Cooldown Cooldown: 160/145/130


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ: 200 / 300 / 400
ROZSAH: 400 / 500 / 600
DOSAH SCHOPNOSTI: 700

Roztržení krystalu z okrajových světů uvolní kataklyzmatickou energii, kterou lze pocítit ve všech dimenzích.