Outworld Devourer

Na dálku - Carry - Nukeři - Disableři

Přehled

30 + 4.20
24 + 2.00
21 + 2.90
16 - 31
310
4.86

Arcane Orb

Přidává k útokům Outworld Devourera neredukované poškození, které se odvíjí od aktuální výše jeho many. Při útočení na nepřátelského hrdinu mu za každý zásah krade inteligenci po dobu %int_steal_duration% sekund. Poškození schopnosti je plošné v malé oblasti kolem cíle.


Astral Imprisonment

Umístí vybranou jednotku do astrálního vězení. Skrytá jednotka je v něm nezranitelná a přerušená. Po chvíli vězení imploduje a udělí poškození jak uvězněné jednotce, tak nepřátelům v rozsahu do 400 jednotek.


Equilibrium

Pasivně poskytuje %mana_steal%% kradení many za veškeré udělené poškození. Když je schopnost aktivována, množství ukradené many je ztrojnásobeno a nepřátelé zasažení tvými kouzly jsou zpomaleni.


Sanity's Eclipse

Sešle bouři paprsků, která zasaženým hrdinům odstraní %mana_drain%% jejich many a také jim udělí poškození ve výši odvozené od rozdílu počtu bodů inteligence mezi každým z nich a Outworld Devourerem. Pokud má hrdina stejný nebo vyšší počet bodů inteligence, neudělí schopnost Sanity's Eclipse žádné poškození. Tato schopnost může zasáhnout hrdiny uvězněné schopností Astral Imprisonment.Příběh

Harbringer, jediný člen panské a autoritativní rasy, střeží sám okraj Nicoty a chrání hranici světa u propasti. Stojíc na krystalickém povrchu okrajových světů, pozoroval ze své nekonečně dlouho trvající stráže hvězdy, připraven na jakýkoliv útok z temných hlubin vesmíru. Uvnitř jeho mozku lze slyšet zvuky znějící jako proroctví, temnou hudbu, která je předzvěstí příchodu nepředstavitelných věcí, nestvůr tak hrůzných, že ani naše fantazie si je nedokáže představit. A tyto nestvůry se mají začít zajímat o náš svět. Zaměstnán svým bděním, nevěnoval Outworld Devourer pozornost věcem dějícím se blíže ke Slunci. Nicméně poslední výkřik Prastarých a jeho neblahé tušení zlých věcí přicházejících zevnitř ho donutily přesunout se na válečné planiny. Harbringerovo místo v našich proroctvích je jasné: On je předzvěstí příchodu horších věcí. Ale jeho příchod je sám o sobě věcí dostatečně hrůznou.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,251
1,320
549
Zdraví
1,960
1,154
390
Mana
167-182
105-120
46-61
Poškození
14
9
5
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
450
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Arcane Orb

Přidává k útokům Outworld Devourera neredukované poškození, které se odvíjí od aktuální výše jeho many. Při útočení na nepřátelského hrdinu mu za každý zásah krade inteligenci po dobu %int_steal_duration% sekund. Poškození schopnosti je plošné v malé oblasti kolem cíle.

Spotřeba many Spotřeba many: 110/140/170/200


TYP SCHOPNOSTI: Auto. seslání, Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Neredukované
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0

Harbingerovy nezměrné znalosti mu umožňují využívat odlivů a přílivů veškeré duchovní energie a nasměrovat je do sebe sama.

Astral Imprisonment

Umístí vybranou jednotku do astrálního vězení. Skrytá jednotka je v něm nezranitelná a přerušená. Po chvíli vězení imploduje a udělí poškození jak uvězněné jednotce, tak nepřátelům v rozsahu do 400 jednotek.

Spotřeba many Spotřeba many: 140/160/180/200
Cooldown Cooldown: 24/20/16/12


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 4
ROZSAH: 400

Zatímco je oběť uvězněna v kapse mezi tímto světem a Nicotou, uvědomí si svoje chabé znalosti a smrtelnost.

Equilibrium

Pasivně poskytuje %mana_steal%% kradení many za veškeré udělené poškození. Když je schopnost aktivována, množství ukradené many je ztrojnásobeno a nepřátelé zasažení tvými kouzly jsou zpomaleni.

Spotřeba many Spotřeba many: 50
Cooldown Cooldown: 25


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
CHANCE: 25%
MAX MANA RESTORE: 20% / 30% / 40% / 50%
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 1.75
TRVÁNÍ BUFFU: 6

Sanity's Eclipse

Sešle bouři paprsků, která zasaženým hrdinům odstraní %mana_drain%% jejich many a také jim udělí poškození ve výši odvozené od rozdílu počtu bodů inteligence mezi každým z nich a Outworld Devourerem. Pokud má hrdina stejný nebo vyšší počet bodů inteligence, neudělí schopnost Sanity's Eclipse žádné poškození. Tato schopnost může zasáhnout hrdiny uvězněné schopností Astral Imprisonment.

Spotřeba many Spotřeba many: 200/325/450
Cooldown Cooldown: 160


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
BASE DAMAGE: 150 / 225 / 300
ROZSAH: 375 / 475 / 575
DOSAH SCHOPNOSTI: 700
MAX MANA PER CHARGE: 40 / 50 / 60
SANITY ECLIPSE CHARGE DURATION: 35

Roztržení krystalu z okrajových světů uvolní kataklyzmatickou energii, kterou lze pocítit ve všech dimenzích.