Omniknight

Na blízko - Supporti - Odolní - Nukeři

Přehled

15 + 1.80
15 + 1.80
22 + 3.10
31 - 41
300
3.1

Purification

Okamžitě vyléčí spojeneckou jednotku a udělí poškození všem nepřátelským jednotkám v okolí.


Repel

Vytvoří kolem spojence božskou bariéru, která mu zajistí imunitu vůči kouzlům a 100% odolnost vůči magickému poškození. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO


Degen Aura

Výrazně snižuje rychlost pohybu a útoku nepřátelských jednotek, které se dostanou příliš blízko.


Guardian Angel

Omniknight vyvolá strážného anděla, který zajišťuje ochranu před fyzickým poškozením. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.Příběh

Purista Thunderwrath byl tvrdě bojující, cestami ošlehaný a nesmírně loajální rytíř, který přísahal věrnost řádu, v němž vyrůstal jako panoš starých slavných bojovníků. Většinu svého života strávil ve službách Vševědoucího. Pak ale začala svatá válka a byl povolán do služby. Své rozkazy nikdy nezpochybňoval, alespoň dokud měl sílu a svou zbrklou statečnost, kterou mu dávalo jeho mládí. Avšak během dlouhých let výpravy většina starších zemřela a byla pochována v obyčejných hrobech na krajích bahnitých stezek. Čím více jeho bratrů umíralo v bitvách proti divokým příšerám, jež se odmítaly podřídit Vševědoucímu, a čím více jeho vlastních panošů ubývalo z důvodu neustálých přepadů, epidemií a špatné vody, tím více přemýšlel Thunderwrath nad významem slibu, který složil, a nad významem výpravy vůbec. Po hluboké meditaci se nakonec rozloučil se svou armádou a započal dlouhou cestu zpět do jeskyněmi prolezlých útesů Emauracu. Zde se snažil promluvit s kněžími sloužícími Vševědoucímu, což si žádný rytíř před ním ještě nikdy nedovolil, a kněží se jej za to pokusili hodit do jámy obětování. Avšak ani o píď s ním nehnuli. A jak tak před nimi stál, začal rytíř najednou zářit svatým světlem – rozhodl se mu zjevit samotný Vševědoucí. Starý hierofant jej proto následující týdny vedl až přímo do nejnižší, nejsvatější komnaty ze všech svatých komnat. Tam však nečekalo ani ztělesnění moudrosti a porozumění, ani nějaká vytesaná relikvie vyžadující představivost, aby se v ni dalo věřit, ale přímo sám stařešina. Ne že by v těchto skalách dlouhé věky pouze přebýval – on je stvořil. Vševědoucí vytvořil ohromnou skořápku z minerálů této planety okolo sebe jako obranu proti nesčetnému množství hrůz z vesmíru. Alespoň to tedy tvrdil. A Omniknight, kterému bylo v ten den odhaleno ještě více dalších pravd, už neměl důvod zpochybňovat svou víru, i kdyby se ukázalo, že Vševědoucí je jen uvězněný lhář. Jeho tažení již mělo alespoň nějaký význam. A není pochyb, že božské síly, kterými nyní disponuje a s pomocí kterých dodává sílu svým spolubojovníkům, jsou opravdové.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,362
1,393
568
Zdraví
1,017
523
195
Mana
147-157
96-106
53-63
Poškození
12
7
3
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Purification

Okamžitě vyléčí spojeneckou jednotku a udělí poškození všem nepřátelským jednotkám v okolí.

Spotřeba many Spotřeba many: 85/100/115/130
Cooldown Cooldown: 14/13/12/11


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Spojenecké jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Neredukované
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
ROZSAH POŠKOZENÍ: 260

Kněží Vševědoucího jsou znalí v odstraňování nečistot ze svých válečných společníků.

Repel

Vytvoří kolem spojence božskou bariéru, která mu zajistí imunitu vůči kouzlům a 100% odolnost vůči magickému poškození. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

Spotřeba many Spotřeba many: 75
Cooldown Cooldown: 17/16/15/14


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Spojenecké jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
TRVÁNÍ: 8
STATUS RESISTANCE: 50 / 60 / 70 / 80
HP REGEN: 8 / 12 / 16 / 20

Thunderwrathova odolnost vůči magii prošla u propasti obětování tvrdou zkouškou.

Degen Aura

Výrazně snižuje rychlost pohybu a útoku nepřátelských jednotek, které se dostanou příliš blízko.


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní, Aura
PŮSOBÍ NA: Nepřátelé
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
DOSAH: 300

Posvátné ztělesnění Thunderwratha je tak silné, že oslabuje ty, jež pochybují o víře.

Guardian Angel

Omniknight vyvolá strážného anděla, který zajišťuje ochranu před fyzickým poškozením. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.

Spotřeba many Spotřeba many: 125/175/250
Cooldown Cooldown: 160/150/140


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
TRVÁNÍ: 6 / 7 / 8
ROZSAH: 1200
TRVÁNÍ S AGHANIMEM: 8 / 9 / 10

Vševědoucí sesílá ochranu na ty, jež Omniknight nazývá svými přáteli.