Omniknight

Wręcz - Support - Durable - Nuker

Opis

15 + 1.80
15 + 1.75
22 + 3.10
31 - 41
300
3.1

Purification

Natychmiast leczy sojuszniczą jednostkę i zadaje obrażenia wszystkim pobliskim wrogim jednostkom.


Repel

Tworzy wokół sojusznika boską barierę, która zapewnia mu niewrażliwość na czary i 100% odporności na obrażenia magiczne. TYP ROZPROSZENIA: zwykłe


Degen Aura

Znacznie osłabia możliwości ruchowe oraz atakowania wrogich jednostek, które znajdują się blisko bohatera.


Guardian Angel

Omniknight przyzywa Anioła Stróża, który czyni pobliskich sojuszników odpornymi na obrażenia fizyczne. Umiejętność ulepszana przez Aghanim's Scepter.Biografia

Purist Gromowładny był zaciekłym, strudzonym walką, głęboko oddanym sprawie rycerzem związanym ślubami z zakonem będącym mu domem odkąd jako giermek służył rycerzom o wielkiej reputacji. Poświęcił całe swoje życie służbie Wszechwiedzącemu – temu, który widzi wszystko. Toczył więc wraz z zakonem świętą walkę i był w tej służbie tak zagłębiony, że nie kwestionował jej, póki starczało mu sił oraz normalnego wśród młodzieży porywczego męstwa. Jednak przez wszystkie długie lata krucjaty, kiedy jego seniorzy odchodzili z tego świata i byli chowani w żałosnych grobach na poboczach błotnistych dróg, kiedy jego bracia w przysiędze padali w walce ofiarą prymitywnych stworów nieposłusznych naukom Wszechwiedzącemu, kiedy jego właśni giermkowie byli wykańczani przez zasadzki, choroby i złą wodę, zaczął wówczas kwestionować sens swoich ślubów – sens całej tej krucjaty. Po odbyciu głębokiej medytacji pożegnał się ze swoją armią i wyruszył w długą wyprawę z powrotem do pełnych jaskiń klifów Emauracus, gdzie rzucił wyzwanie kapłanom Wszechwiedzącego. Żaden rycerz nie kwestionował wcześniej ich nauk, więc próbowali wrzucić go do dołu ofiarnego. Purist jednak nie dał się poruszyć, albowiem kiedy stawił im czoło, spowiła go poświata świętego światła. Wtedy pojęli, że objawił mu się Wszechwiedzący. Starszy hierofant zaprowadził go w trwającej całe tygodnie podróży w dół, do najgłębszej komnaty, świętości świętej. Zawarty tam skarb był nie jakimś abstrakcyjnym pojęciem mądrości i wnikliwości, nie jakąś zdobioną relikwia wymagającą do wiary odrobiny wyobraźni, ale samym najstarszym. To nie tak, że on tylko mieszkał w tych jaskiniach, o nie. On je stworzył. Wszechwiedzący wykreował wokół siebie ogromną planetarną skorupę z minerałów jako ochronę przed wieloma kosmicznymi zagrożeniami. I w taki sposób, jak sam twierdzi, Wszystkowidzący stworzył świat, a zważywszy na pozostałe prawdy wyjawione Puristowi tamtego dnia, nie było żadnego powodu, by wątpić w tę historię. Być może Wszechwiedzący jest kłamcą, zamkniętym głęboko w kamiennym więzieniu, a nie stworzycielem świata, ale sługa zwany od tamtego dnia Omniknightem już nigdy nie kwestionował swojej wiary, a jego kampania w końcu nabrała sensu. Nie podlega żadnej wątpliwości to, że chwalebne moce, którymi jest napełniony i które zapewniają jego sojusznikom siłę w walce, są bez dwóch zdań prawdziwe.

Statystyki

25
15
1
Poziom
2,362
1,393
568
Punkty zdrowia
1,017
523
195
Mana
147-157
96-106
53-63
Obrażenia
12
7
3
Pancerz
 
1800 / 800
Pole widzenia
150
Zasięg ataku
900
Prędkość pocisku

Umiejętności

Purification

Natychmiast leczy sojuszniczą jednostkę i zadaje obrażenia wszystkim pobliskim wrogim jednostkom.

Koszt many Koszt many: 85/100/115/130
Czas oczekiwania Czas oczekiwania: 14/13/12/11


UMIEJĘTNOŚĆ: Wskazana jednostka
DZIAŁA NA: Sojusznicze jednostki
RODZAJ OBRAŻEŃ: Pełne
POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY: Nie
PROMIEŃ OBRAŻEŃ: 260

Kapłani Wszechwiedzącego mają doświadczenie w usuwaniu nieczystości z sojuszniczych wojowników.

Repel

Tworzy wokół sojusznika boską barierę, która zapewnia mu niewrażliwość na czary i 100% odporności na obrażenia magiczne. TYP ROZPROSZENIA: zwykłe

Koszt many Koszt many: 85
Czas oczekiwania Czas oczekiwania: 30/26/22/18


UMIEJĘTNOŚĆ: Wskazana jednostka
DZIAŁA NA: Sojusznicze jednostki
POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY: Nie

Dzięki próbie ołtarza ofiarnego odporność na magię Purista została przetestowana i potwierdzona.

Degen Aura

Znacznie osłabia możliwości ruchowe oraz atakowania wrogich jednostek, które znajdują się blisko bohatera.


UMIEJĘTNOŚĆ: Pasywna, Aura
DZIAŁA NA: Wrogów
POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY: Nie
PROMIEŃ: 300

Święta obecność Purista Gromowładnego wystarczy, aby osłabić tych o małej wierze.

Guardian Angel

Omniknight przyzywa Anioła Stróża, który czyni pobliskich sojuszników odpornymi na obrażenia fizyczne. Umiejętność ulepszana przez Aghanim's Scepter.

Koszt many Koszt many: 125/175/250
Czas oczekiwania Czas oczekiwania: 180/170/160


UMIEJĘTNOŚĆ: Brak celu
POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY: Tak
CZAS TRWANIA: 6 / 7 / 8
PROMIEŃ: 600
CZAS TRWANIA (SCEPTER): 8 / 9 / 10

Wszystkowidzący obdarowuje swoją ochroną tych, których Purist nazywa przyjaciółmi.