Oracle

Далекобойни - Support - Nuker - Disabler - Escape

Обзор

26 + 4.00
15 + 1.70
20 + 2.40
13 - 19
295
2.1

Fortune's End

ИЗПЪЛНЯВАЩО СЕ — Събира силата на Oracle в лъч от чиста енергия, който при освобождаване върху враг нанася щети, вкоренява и прочиства целта от бъфове в обсега около нея. Ако целта е съюзник, то ще се пречистват само дебъфовете. Може да бъде изпълнявано до %abilitychanneltime% секунди. Времетраенето на вкореняването е еквивалентно на времето за изпълняване. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно


Fate's Edict

Oracle омайва цел, обезоръжавайки я и предоставяйки ѝ 100% устойчивост към магически щети. Може да бъде изпълнено върху съюзници и врагове.


Purifying Flames

Изгаря примесите, нанасяйки тежки магически щети на целта, преди да предизвика регенериране на здраве през време. Количеството регенерирано здраве през времетраенето надвишава това на първоначалните щети. Може да бъде изпълнено върху съюзници и врагове.


False Promise

Временно променя съдбата на някой съюзник, отлагайки всякакво лечение или щети, докато False Promise приключи. Всякакво лечение, което е било отложено от False Promise се удвоява. Премахва повечето негативни статус ефекти и преустановява при първоначалното изпълняване. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: СилноБиография

Асцендентите от великия трон на Саймъри векове наред набавяли своите оракули единствено чрез „Белия инкубатор“, намиращ се във високопланинските пещери за „Кръга на фанатиците“. Там първоначалната вноска била правена при зачеването на ембриона, а останалото се изплащало, след като бъдел доставен напълно развит, добре обучен пророк пред портата на тържествения крал.

Отгледани от същите бледни сибили*, които ги развъждали и раждали, всички одобрени оракули били обвързвани чрез своята физическата форма към света, който повечето от нас споделят. А междувременно, душите им бродели из далечни страни, едва обвързани от ефирната астрална пъпна връв. Поради подобни космически скитания пророците се връщали, изричайки пламни думи с плътските си езици. Техните загадъчни изкази били анализирани от саймърииските съветници, които намирали в тях видения за бъдещето и дипломатически съвети. Всичките необходими свръхестествени боеприпаси, от които династията тържествени крале се нуждаели, за да подсигурят своята победа във всяка кампания, независимо дали тя била в двореца или на бойното поле. И тъй това продължило поколения наред, докато страниците на тържествените хроникьорски томове се пълнели с имената на триумфалните крале и новите владения, които са придобити. Това било така, докато един специфичен Oracle** наречен Нериф пристигнал, за да служи на последния от кралете с каменни шлемове.

Още от самото начало пророчествата на Нериф били необичайни. Изглеждало така сякаш не само вещаели бъдещето, но и го оформяли. Странният гадател вещаел мрачни съвети, които никой не бил поискал и изведнъж Саймъри се озовали погълнати в конфликти с новооткрити врагове. Съветниците, предусетили заплаха за своята власт и побързали да припишат това нежелано развитие на събитията връз последния Oracle. Те настоявали за отстраняването му, отправяйки тъжба към сибилите да вкарат в правия път дефектния пророк и предоставят негов достоен заместник. Но Нериф описало злокобно съновидение предвещаващо разрушението на инкубатора, а часове след това достигнали новини за унищожаването на древното училище чрез една катастрофална лавина. Поради боязънта, че ще ги сполети същата съдба както бледите сибили, съветниците се оттеглили към покоите си, споходени от внезапното желание да избегнат предизвестието на Oracle.

Тържественият крал обаче бил много практично същество. Съмнявал се в отдадеността на свръхпредпазливите си съветници. Толкова изключителен Oracle, размишлявал той, би следвало да се използва като оръжие, за да разпрострем надлъж и на шир своите владения. Поради това понижил своите свенливи съветници и поставил Нериф редом до себе си. Притежавайки само бегло понятие за таланта на Нериф, той смело посочил резултатите, които желаел и склонил Нериф да ги изрече като пророчества.

Първоначално всичко вървяло добре. Последният тържествен крал се хвалел, че като приел галеника на съдбата, бил овладял самата нея. Трябвало е да приеме това като предупреждение още тогава в навечерието, когато нахлувал из владенията на Ънсейтед Сатрап. Опитал се да насили предсказание за една определена победа от своя Oracle, но чул как Нериф само тихо промърморил: „Това може да се развие всячески“. Не можел да изкопчи по-категорично твърдение от устните на Нериф. Въпреки това, кралят бил уверен в своята армия. Сатрапейците били без излаз на море, неадекватно въоръжени и изолирани от всички възможни съюзници. Той приел, че „Това може да се развие всячески“ значело, чрез тактическата мощ на негова страна имало много малко риск в плана му.

Разбира се, сега знаем, че е трябвало да приеме думите на ясновидеца по-буквално. Дори след прилежно проучване на задълбочените летописи за вероятностите, това, което се случило връз бойното поле пред двореца на Ънсейтед Сатрап е почти невъзможно да се визуализира. Изглежда в разгара на касапницата, битката започнала да се разклонява. При всеки ключов момент реалността се откъсвала и избухвала в малки частици. Войниците, които олюлявайки се падали в битката, също така уверено отстоявали позиции и напредвали по-нататък в сражението. Съзнанията им също се раздвоявали, воините се оказвали същевременно живи и мъртви, съществуващи и несъществуващи. Победата и поражението се разделили, така че всяко отделно последствие на битката било претърпяло едновременно от двете армии. Вселената се била превърнала в огледална зала, докато всички отражения се трошали до безкрай.

Непосредственото последствие над двете страни било изпадане в лудост. Неспособни били да асимилират своевременното състояние триумф и поражение. Разсъдъкът на тържествения крал се разпилял в прашинки от умопомрачение. Лековерните сатрапейци не сполучили с по-добра участ. Сдвоените противоположни реалности продължавали да се разделят безконечно. Отеквали в безкрайни истории, всички от тях, обитавани от смутените маси, които скоро след това загубили способността да се хранят, обличат, защитават или възпроизвеждат по традиционния начин.

Но дълго преди отзвука от тези събития, бдителните съветници на Саймъри, заловили Нериф. Завързали го и запушили устата му, а след това той бил изстрелян отвъд тяхната вселена с висока скорост връз една междупространствена баржа. Надявали се, че ще го запратят нейде, където злините му нивга нямало да ги застигнат. За тях, разбира се, вече било твърде късно. А може би и за нас е така.(*Sybil — Сибила, от старогръцки Σίβυλλαι, името на една от прорицателките в древна Троя, чието име се е превърнало в нарицателно и е прикрепяно към по-нататъшни жени оракули.)

(**Oracle — Оракул/Оракула)

Статистики

25
15
1
Ниво
2,004
1,168
530
Здраве
1,846
1,066
338
Мана
155-161
95-101
39-45
Щети
11
5
2
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
620
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Fortune's End

ИЗПЪЛНЯВАЩО СЕ — Събира силата на Oracle в лъч от чиста енергия, който при освобождаване върху враг нанася щети, вкоренява и прочиства целта от бъфове в обсега около нея. Ако целта е съюзник, то ще се пречистват само дебъфовете. Може да бъде изпълнявано до %abilitychanneltime% секунди. Времетраенето на вкореняването е еквивалентно на времето за изпълняване. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Нужна мана Нужна мана: 100
Време за изчакване Време за изчакване: 15/12/9/6


УМЕНИЕ: изпълняващо се, целева единица
ЗАСЯГА: герои
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЩЕТИ: 120 / 150 / 180 / 210
РАДИУС: 300

Астралното кълбо пращи с мощ, докато суровата енергия се разразява напред. Временно прекъсва връзката на враг към собственото му тяло.

Fate's Edict

Oracle омайва цел, обезоръжавайки я и предоставяйки ѝ 100% устойчивост към магически щети. Може да бъде изпълнено върху съюзници и врагове.

Нужна мана Нужна мана: 50
Време за изчакване Време за изчакване: 16/13/10/7


УМЕНИЕ: целева единица
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 3 / 3.5 / 4 / 4.5

Необоримо пророчество отеква: „Някой избран съюзник за кратко няма да пострада от магиите“. За другите видове страдания обаче…

Purifying Flames

Изгаря примесите, нанасяйки тежки магически щети на целта, преди да предизвика регенериране на здраве през време. Количеството регенерирано здраве през времетраенето надвишава това на първоначалните щети. Може да бъде изпълнено върху съюзници и врагове.

Нужна мана Нужна мана: 80/85/90/95
Време за изчакване Време за изчакване: 2.25


УМЕНИЕ: целева единица
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЩЕТИ: 90 / 180 / 270 / 360
ЛЕЧЕНИЕ В СЕКУНДА: 11 / 22 / 33 / 44
ОБЩО ЛЕКУВАНЕ: 99 / 198 / 297 / 396
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 9

Както някоя огледална зала може да увеличи светлината от една свещ, натрошените вселенски стени могат да преобразува блясъка от пророчеството в пламнал факел.

False Promise

Временно променя съдбата на някой съюзник, отлагайки всякакво лечение или щети, докато False Promise приключи. Всякакво лечение, което е било отложено от False Promise се удвоява. Премахва повечето негативни статус ефекти и преустановява при първоначалното изпълняване. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Силно

Нужна мана Нужна мана: 100/150/200
Време за изчакване Време за изчакване: 115/80/45


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: съюзнически герои
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0

Неприятели и лъжепророци често измислят лъжи за човешките съдби.