Oracle

Afstand - Support - Nuker - Disabler - Escape

Overzicht

26 + 4.00
15 + 1.70
20 + 2.40
13 - 19
295
2.1

Fortune's End

CHANNELED - Gathers Oracle's power into a bolt of scouring energy that, when released, damages, roots, and purges enemies of buffs in an area around the target. If target is an ally it will only purge debuffs. Can be channeled for up to %abilitychanneltime% seconds. The root duration is equal to the time spent channeling. DISPEL TYPE: Basic Dispel


Fate's Edict

Oracle brengt het doelwit in verrukking, wat ze ontwapent en 100% weerstand tegen magische schade geeft. Kan op zowel bondgenoten als vijanden worden gebruikt.


Purifying Flames

Burns away impurities, dealing heavy magic damage to the target before causing them to regenerate health over time. The amount of health regenerated over its duration exceeds the amount of initial damage. Can be cast on enemies and allies.


False Promise

Verandert tijdelijk het lot van een bondgenoot, waardoor ontvangen schade en genezing worden uitgesteld totdat False Promise eindigt. Alle uitgestelde genezing gedurende False Promise wordt verdubbeld. Verwijdert bijna alle negatieve statuseffecten en disables bij gebruik. VERDRIJVINGSTYPE: Sterke verdrijvingBiografie

Zij die op de Great Seat van Cymurri zitten, importeren al eeuwenlang hun orakels exclusief van de Ivory Incubarium, hooggelegen in de holle bergtoppen van de Zealot’s Range, met een aanbetaling gemaakt ten tijde van de conceptie van het embryo en de rest van het bedrag afbetaald bij de levering van een volwassen, goedgetrainde profeet aan de Gate of the Graven King.

Opgevoed door dezelfde Pallid Sybils die ze gefokt en gebaard hebben, alle gesanctioneerde orakels waren verankerd aan hun fysieke vorm op de wereld die de meeste van ons delen; ondertussen zwerfden hun zielen ver weg, nauwelijks verbonden door de vluchtige, astrale navelstreng. Van zulke kosmische zwerftochten keerden de profeten terug, hun woorden van vuur gesproken met een tong van vlees. Hun mystieke uitingen werden geanalyseerd door de Cymurri Adviseurs, wie visioenen van de toekomst en diplomatisch advies vonden, alle bovennatuurlijke munitie die de Graven Kings-familielijn nodig had om de overwinning in elke campagne te behalen, of het nu in de rechtbank of op het slagveld was. Zo ging het generaties lang, de Graventomes pagina’s gevuld met de namen van zegevierende kongingen en de nieuwe gebieden die ze overnamen. Zo ging het, ten minste, totdat een zeker orakel genaamd Nerif arriveerde om de laatste van de stenen gehelmde koningen te dienen.

Al vanaf het begin waren Nerifs voorspellingen ongebruikelijk. Het was alsof ze de toekomst niet gewoon voorspelden, maar alsof ze de toekomst vormden. De vreemde waarzegger gaf advies waar niemand om vroeg en de Cymurri werden plots de oorlog verklaard door nieuwe vijanden. De Adviseurs vreesden een bedreiging voor hun macht en gaven al snel de nieuwste orakel de schuld. Ze eisten dat hij verwijderd werd en verzochten de Sybils om hun defecte profeet op te eisen en een waardige vervanging te leveren. Maar Nerif beschreef een onheilspellende droom over de vernietiging van de Incubarium, een droom die een paar uur later werkelijkheid bleek te zijn toen nieuws over de vernietiging van de eeuwenoude school in een catastrofale lawine arriveerde. Bang om hetzelfde lot als de Pallid Sybils te ondergaan trokken de Adviseurs zich terug naar hun raadszaal, plots zeer gewillig om de orakels aandacht te vermijden.

De Graven King, daarentegen, was een uitzonderlijk praktisch wezen. Hij twijfelde aan de toewijding van zijn te voorzichtige Adviseurs. Zo’n zeldzame orakel, zo dacht hij, moet gebruikt worden als een wapen om zijn gebied uit te breiden. Hij degradeerde zijn bedeesde raadgevers en plaatste Nerif aan zijn zijde. Met maar een grof begrip van Nerifs talent maakte hij de grootse uitkomsten waar hij naar verlangde en overtuigde Nerif om zijn wensen als voorspellingen te uiten.

Het begon allemaal goed. De laatste Graven King schepte op hij het huisdier van lot had geadopteerd en dus macht over het lot zelf had. Hij had het dus als een waarschuwing moeten zien toen hij, op de vooravond van zijn invasie van het gebied van de Unsated Satrap, een voorspelling over een zekere overwinning probeerde af te dwingen, maar alleen te horen kreeg dat “het kan beide kanten opgaan”. Een overtuigendere uitspraak kon niet verkregen worden van Nerif. De koning had ongeacht zijn volste vertrouwen in zijn leger. De Satrapy was door land ingesloten, slecht bewapend en afgesloten van alle mogelijke bondgenoten. Hij interpreteerde “het kan beide kanten opgaan” als een teken dat er met de tactische overmacht aan zijn zijde weinig mis kon gaan.

Natuurlijk weten we nu dat hij de woorden van de orakel letterlijker had moeten opvatten. Zelfs met de voorzichtige studie van de Geannoteerde Handelingen van Als kon wat er als volgt voor het paleis van de Unsated Satrap gebeurde niet voorzien worden. Het leek alsof te midden van het bloedblad het gevecht begon te splitsen. Op elk cruciaal moment barstte realiteit en brak het in kleine beetjes. Soldaten die wankelden en stierven stonden eveneens zelfverzekerd en marcheerden voorwaarts naar het gevecht. Hun gedachten splitsten eveneens; de vechters waren levend en dood tegelijkertijd, bestaand en niet-bestaand. Verlies en overwinning werden verdeeld, zodat elke mogelijke uitkomst tegelijkertijd ervaren werd door beide legers. Het universum werd een ruimte met spiegels en alle spiegels barstten tot in het oneindige.

Het onmiddellijke effect voor beide groepen was waanzin. Niet in staat om zowel victorieus en verslagen te zijn versplinterde de gedachten van de Graven King zich in krankzinnigheid. De naïeve Satrap kwamen er niet beter vanaf. De tegengestelde realiteiten bleven zich constant splitsen, weergalmend tot in oneindige geschiedenissen, allemaal bevolkt met een verbijsterde bevolking die snel erna zich niet meer konden voeden, kleden, verdedigen of voortplanten in de traditionele manier.

Maar lang voordat de gevolgen voelbaar waren hadden Cymurri’s behoedzame Adviseurs Nerif gevangen, hem vastgebonden en de mond gesnoerd en hem met hoge snelheid op een dimensionale schip uit hun universum geschoten, in de hoop dat hij hun nooit meer problemen zou kunnen geven. Het was, zoals wel duidelijk mag zijn, te laat voor hun. En wellicht ook voor ons.

Statistieken

25
15
1
Level
2,004
1,168
530
Gezondheid
1,846
1,066
338
Mana
155-161
95-101
39-45
Schade
11
5
2
Pantser
 
1800 / 800
Zichtbereik
620
Aanvalsbereik
900
Projectielsnelheid

Vaardigheden

Fortune's End

CHANNELED - Gathers Oracle's power into a bolt of scouring energy that, when released, damages, roots, and purges enemies of buffs in an area around the target. If target is an ally it will only purge debuffs. Can be channeled for up to %abilitychanneltime% seconds. The root duration is equal to the time spent channeling. DISPEL TYPE: Basic Dispel

Manakosten Manakosten: 100
Afkoeltijd Afkoeltijd: 15/12/9/6


VAARDIGHEID: Opgeroepen, Doelwiteenheid
BEÏNVLOEDT: Helden
SCHADETYPE: Magisch
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Nee
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
SCHADE: 120 / 150 / 180 / 210
STRAAL: 300

De astrale bol knettert met kracht terwijl rauwe energie eruit danst, waarbij de connectie tussen de vijand met zijn eigen lichaam tijdelijk wordt verstoort.

Fate's Edict

Oracle brengt het doelwit in verrukking, wat ze ontwapent en 100% weerstand tegen magische schade geeft. Kan op zowel bondgenoten als vijanden worden gebruikt.

Manakosten Manakosten: 50
Afkoeltijd Afkoeltijd: 16/13/10/7


VAARDIGHEID: Doelwiteenheid
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Nee
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
DUUR: 3 / 3.5 / 4 / 4.5

Een onbreekbare profetie klinkt zo: een gekozen bondgenoot zal even niet door magie lijden. Andere soorten pijn, daarentegen...

Purifying Flames

Burns away impurities, dealing heavy magic damage to the target before causing them to regenerate health over time. The amount of health regenerated over its duration exceeds the amount of initial damage. Can be cast on enemies and allies.

Manakosten Manakosten: 80/85/90/95
Afkoeltijd Afkoeltijd: 2.25


VAARDIGHEID: Doelwiteenheid
SCHADETYPE: Magisch
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Nee
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
SCHADE: 90 / 180 / 270 / 360
GENEZING PER SECONDE: 11 / 22 / 33 / 44
TOTALE GENEZING: 99 / 198 / 297 / 396
DUUR: 9

Net zoals een hal met spiegels het licht van een enkele kaars kan versterken kunnen de gebroken muren van het universum het licht der profeties omzetten in een brandende toorts.

False Promise

Verandert tijdelijk het lot van een bondgenoot, waardoor ontvangen schade en genezing worden uitgesteld totdat False Promise eindigt. Alle uitgestelde genezing gedurende False Promise wordt verdubbeld. Verwijdert bijna alle negatieve statuseffecten en disables bij gebruik. VERDRIJVINGSTYPE: Sterke verdrijving

Manakosten Manakosten: 100/150/200
Afkoeltijd Afkoeltijd: 115/80/45


VAARDIGHEID: Doelwiteenheid
BEÏNVLOEDT: Vriendelijke helden
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Ja
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0

Vijanden en valse profeten maken vaak leugens van het lot van een man.