Oracle

Avstånd - Understöd - Bombare - Disabler - Smitare

Överblick

26 + 4.00
15 + 1.70
20 + 2.40
13 - 19
295
2.1

Fortune's End

CHANNELED - Gathers Oracle's power into a bolt of scouring energy that, when released, damages, roots, and purges enemies of buffs in an area around the target. If target is an ally it will only purge debuffs. Can be channeled for up to %abilitychanneltime% seconds. The root duration is equal to the time spent channeling. DISPEL TYPE: Basic Dispel


Fate's Edict

Oracle förtrollar målet, vilket gör den oförmögen att attackera, samtidigt som den får 100% magiresistans. Kan användas på både allierade och fiender.


Purifying Flames

Burns away impurities, dealing heavy magic damage to the target before causing them to regenerate health over time. The amount of health regenerated over its duration exceeds the amount of initial damage. Can be cast on enemies and allies.


False Promise

Förändrar temporärt ödet hos en allierad, vilket fördröjer allt helande eller tagen skada tills False Promise avslutas. Helande som fördröjs med False Promise fördubblas. Tar bort de flesta negativa statuseffekter när den appliceras. DISPEL: StarkBiografi

Förfäder till Cymurris högsäte hade i åratal importerat deras orakel exklusivt från elfenbensinkubatoriet högt upp bland de ihåliga topparna i fanatikernas område, med en lagd handpenning vid tiden för embryots befruktning och resten överlämnat vid leverans av en mogen, vältränad profet till kungen av Gravens port.

Uppförda av samma bleka Sibyllor som förädlat och fött dem var alla sanktionerade orakel bundna vid sin fysiska from i världen de flesta av oss delar, under tiden strövade deras själar långt bort knappt bundna av den luftigaste av astrala navlar. Från sådana komiska strövtåg skulle profeterna återvända, talandes ord av eld med tungor av kött. Deras mystiska uttalanden analyserades av Cymurris rådgivare, som i dem fann visioner om framtiden, diplomatiska råd, all den övernaturliga ammunition Gravenkungarnas ättelinje behövde för att säkra segern i varje fälttåg, både i domstol och på slagfält. Så pågick det i generationer, Gravenluntans sidor fylldes med namnen på triumferande kungar och de nya riken de hade erövrat. Så pågick det, det vill säga tills ett särskilt orakel vid namn Nerif kom att tjäna den allra sista av de stenbehjälmade kungarna.

Från första början var Nerifs profetior ovanliga. De verkade inte bara se in i framtiden, utan också forma den. Den märkliga siaren kraxade ur sig råd som ingen hade bett om, och plötsligt fann sig Cymurri nedsänkta i konflikter med nya fiender. Rådgivarna, som kände sin ställning hotad, var snabba att sätta fingret det senaste oraklet som orsak till den ovälkomna utvecklingen. De krävde att han skulle avsättas och inlämnade framställningar till Sibyllorna om att ta tillbaka sin defekta profet och hitta en värdig ersättare. Men Nerif beskrev en olycksbådande dröm om inkubatoriets förstörelse, och inom timmar kom nyheter om den forntida skolans undergång i en katastrofartad lavin. Med rädsla av att gå samma öde till mötes som de bleka Sibyllorna, drog sig rådgivarna tillbaka till sina rådkammare, plötsligt angelägna om att undvika oraklets uppmärksamhet.

Gravenkungen, å andra sidan, var en praktiskt tänkande varelse. Han tvivlade på sina överförsiktiga rådgivares engagemang. Ett sådant sällsynt orakel, resonerade han, borde användas som ett vapen för att förstora sitt rike. Han degraderade därför sina skygga rådgivare och stationerade Nerif vid sin sida. Med blott en vag förståelse om Nerifs talang, förklarade han djärvt om utfallet han önskade, och smickrade Nerif för att yttra hans önskningar som profetia.

Till en början, var allt bra. Den sista Gravenkungen skröt om att han genom att ha adopterat Ödets husdjur, hade han gjort en leksak av ödet självt. Han borde tagit det som en varning då, på tröskeln till hans invasion av Satrapiernas ostatliga rike, när han försökte framtvinga en förutsägelse om säker seger av sitt orakel och bara få höra Nerif tyst muttra, "Det kan gå hur som helst." Inget starkare uttalande kunde han tvinga från Nerifs läppar. Kungen var dock fortfarande självsäker på sin armé. Satrapin var inlands utan flyktväg, dåligt beväpnat, och bortkopplat från alla möjliga allierade. Han tog "Det kan gå hur som helst" som en indikation på att med taktisk styrka på sin sida, var risken för nederlag minimal för hans plan.

Självklart vet vi nu att han borde tagit sägarens ord mer bokstavligt. Även vid noggranna studier av de kommenterade Annalerna av If, är det nästan omöjligt att visualisera de ostatliga Satrapiernas palats. Det verkar som att striden började delas i två halvor mitt i blodbadet. Vid varje avgörande ögonblick kalvade verkligheten och gick i spillror. Soldater som vacklade och föll i strid stod också stadigt och stred vidare. Deras sinne splittrades också, krigarna fann sig själva både döda och levande, existerande och icke existerande. Seger och nederlag partitionerades, så att varje separat utgång upplevdes simultant av bägge arméerna. Universum blev en spegelsal med alla speglar ständigt splittrandes.

Den omedelbara effekten på de bägge parterna var vansinne. Oförmögna att begripa tillståndet av att vara både segrande och besegrade, Gravenkungens sinne skingrades till dammkorn av galenskap. För de naiva Satraperna gick det inte bättre. De motsatta paren av verklighet fortsatte att splittras igen och igen, ekandes i oändlig historia, alla av dem befolkade en förvirrad befolkning som snart förlorade sin förmåga att äta, klä, försvara eller reproducera sig på traditionellt vis.

Långt innan konsekvenserna hade spelats ut hade dock Cymurris försiktiga rådgivare tillfångatagit Nerif, bundit, lagt munkavle och skickat ut honom från deras universum i hög hastighet på en dimensionell bark, med förhoppningen att lämna av honom på ett ställe där han inte någonsin kunde göra dem någon skada. Det var, såklart, för sent för dem. Och kan mycket väl vara för oss.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,004
1,168
530
Hälsa
1,846
1,066
338
Mana
155-161
95-101
39-45
Skada
11
5
2
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
620
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Fortune's End

CHANNELED - Gathers Oracle's power into a bolt of scouring energy that, when released, damages, roots, and purges enemies of buffs in an area around the target. If target is an ally it will only purge debuffs. Can be channeled for up to %abilitychanneltime% seconds. The root duration is equal to the time spent channeling. DISPEL TYPE: Basic Dispel

Manakostnad Manakostnad: 100
Cooldown Cooldown: 15/12/9/6


FÖRMÅGA: Kanaliserad, Inriktad enhet
PÅVERKAR: Hjältar
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SKADA: 120 / 150 / 180 / 210
RADIE: 300

Den astrala globen sprakar med kraft medan rå energi skickas ut, vilket temporärt splittrar en fiendes förbindelse till sin egen kropp.

Fate's Edict

Oracle förtrollar målet, vilket gör den oförmögen att attackera, samtidigt som den får 100% magiresistans. Kan användas på både allierade och fiender.

Manakostnad Manakostnad: 50
Cooldown Cooldown: 16/13/10/7


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 3 / 3.5 / 4 / 4.5

En säker spådom ekar: en utvald allierad skall under en kort stund inte lida någon magi. Andra sorters lidande dock...

Purifying Flames

Burns away impurities, dealing heavy magic damage to the target before causing them to regenerate health over time. The amount of health regenerated over its duration exceeds the amount of initial damage. Can be cast on enemies and allies.

Manakostnad Manakostnad: 80/85/90/95
Cooldown Cooldown: 2.25


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SKADA: 90 / 180 / 270 / 360
HELAR PER SEKUND: 11 / 22 / 33 / 44
SAMMANLAGD HELNING: 99 / 198 / 297 / 396
VARAKTIGHET: 9

Likt en spegelhall som kan förstärka ljuset från en ensam ljusstake, kan universums splittrade väggar förvandla profetians ljus till en brinnande fackla.

False Promise

Förändrar temporärt ödet hos en allierad, vilket fördröjer allt helande eller tagen skada tills False Promise avslutas. Helande som fördröjs med False Promise fördubblas. Tar bort de flesta negativa statuseffekter när den appliceras. DISPEL: Stark

Manakostnad Manakostnad: 100/150/200
Cooldown Cooldown: 115/80/45


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Allierade hjältar
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0

Fiender och falska profeter ljuger ofta om mäns öden.