Oracle

Menzilli - Destek - Ani Hasar - Engelleyici - Kaçış

GENEL BAKIŞ

26 + 4.00
15 + 1.70
20 + 2.40
13 - 19
295
2.1

Fortune's End

SÜRELİ - Oracle'ın güçlerini, serbest bırakıldığında hedef ile birlikte etrafındaki düşmanlara hasar veren, yere bağlayan ve güçlendirmelerini sıfırlayan bir kürede toplar. Eğer hedef bir dost birimse sadece zayıflatmaları arındıracaktır. %abilitychanneltime% saniyeye kadar bekletilebilir. Yere bağlama süresi, bekleme süresiyle aynıdır. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Basit Etkisizleştirme


Fate's Edict

Oracle bir hedefi mest eder, onu etkinsizleştirir ve 100% büyü hasarı direnci verir. Dostlar ya da düşmanlar üzerinde kullanılabilir.


Purifying Flames

Hedef üzerindeki yabancı maddeleri yakarak ağır hasar almasına, ardından zamanla sağlık yenilemesi yapmasına neden olur. Süresinin sonunda yenilenen sağlık miktarı verilen hasarı geçer. Dost ve düşmanlar üzerinde kullanılabilir.


False Promise

Dostlarının kaderini False Promise'in etkisiyle geçici bir süreliğine değiştirerek iyileşme veya alınan hasarın ertelenmesini sağlar. Geciken her iyileştirme iki kat uygulanır. Uygulandığında hedefin yararına olmayan çoğu etkileri devre dışı bırakır. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Güçlü EtkisizleştirmeBİYOGRAFİ

Büyük Cymurri Tahtının Hükümdarları, öncellikle kâhin embriyosu oluştuğu an ödemenin bir kısmını ve ardından kâhinin kendisi iyi bir biçimde eğitilip yetişkinliğe ulaşmış bir biçimde Gömülü Kralın Kapısına bir peygamber olarak teslim edildiğindeyse ödemenin geri kalanını yaparak kâhinlerini çağlar boyunca Yobazın Merası’nın tepelerinde bulunan Fil Dişi Incubarium’dan getirtmiştir. Onları doğuran Pallid Sybils tarafından yetiştirilirler. Tasdikli kâhinler, fiziksel bedenlerini birçoğumuzun paylaştığı dünyaya zincirlerken, ruhları, neredeyse yok sayılabilecek astral bağ ile uzak diyarlarda dolanır. Böylesine kozmik gezintilerden dönen peygamberler, etten dillere sahip ateşlerden bahseder. Bu mistik sözleri analiz eden Cymurri Danışmanları, bu sözlerde geleceğe dair görüntüler, diplomatik öneriler ve Gömülü Krallar soyunun her bir seferde, bu ister mecliste isterse de savaş alanından olsun, galip gelmesini sağlayacak gerekli tüm doğaüstü cephaneyi buldular. Ve böylece nesiller boyunca Gömülü Kitabın sayfaları, muzaffer kralların adlarıyla ve ele geçirdikleri yeni toprakların adlarıyla dolmaya devam etti. Bu ta ki Nerif adlı bir kâhin, taş miğferli kralların sonuncusuna hizmet etmeye gelene dek devam etti.

Nerif’in kehanetleri ilkinden itibaren oldukça sıra dışıydı. Kehanetleri sadece geleceğe işaret etmiyor, aksine onları şekillendiriyor gibiydi. Tuhaf müneccim hiç kimsenin sormadığı bir kehanet vrakladı ve Cymurri kendisini bir anda yeni düşmanlarla savaşın ortasında buldu. Güçlerine bir tehdit olduğunu algılayan Danışmanlar bu beklenmeyen gelişmeleri yeni Kâhinin üzerine yıkmakta hiç zaman kaybetmediler. Onun gönderilmesini isteyerek Sybil’lere, gönderdikleri defolu kâhini geri alarak onun yerine daha layık birini göndermesini istediler. Ancak Nerif, Incubarium’un yıkımıyla ilgili meşum bir rüyasını tasavvur etti ve saatler sonra bu rüya Incubarium’un yıkıcı bir çığ ile yıkılmasıyla doğrulandı. Pallid Sybils’e olanların onların da başına gelmesinden korkan Danışmanlar, Kâhin’in ikazlarından kaçınmaya oldukça hevesli bir biçimde odalarına çekildiler. Ancak Gömülü Kral pratikliği benimsemiş bir kimseydi. Gereğinden fazla ihtiyatlı olan Danışmanlarının bağlılıklarından şüphe duydu. Böylesine nadir bir Kâhin diye düşünen Kral, onun, topraklarını genişletmek için savaşta kullanılması gereken bir silah olduğuna kanaat getirdi. Bu sebeple, çekingen danışmanlarının rütbesini düşürerek Nerif’i yanına aldı. Nerif’in yetenekleri hakkında sadece yüzeysel bilgiye sahip olan Kral, istediği sonucu ona söyleyerek, Nerif’i istediği sonuçları bir kehanet olarak söylemesine ikna etti.

İlkin her şey yolundaydı. Son Gömülü Kral, kaderin evcil yaratığını yanına alarak kaderin kendisini bir oyuncağa çevirdiğiyle övünüyordu. Doymamış Satrap’ın diyarına saldırmadan önceki gece Kral, Nerif’i zorlayarak savaşın kesin galibiyetle sonuçlanacağına dair bir kehanette bulunmasını istemişti ve Nerif de buna cevap olarak sessiz bir şekilde “Her iki şekilde de sonuçlanabilir” cevabını vermişti. Ancak bunun ardından Kral’ın daha kesin bir cevap için bulunduğu baskılara rağmen Nerif’in ağzından daha kesin bir cevap alamadı. Kral bu kehanete bir uyarı gözüyle bakmalıydı. Bunlara rağmen Kral hâlâ ordusuna güven duyuyordu. Satraplılar karayla çevrili, zayıf silahlara sahip ve muhtemel bütün müttefiklerinden uzaktaydı. Kral, “Her iki şekilde de sonuçlanabilir” kehanetini, kendisini taktiksel gücüne yorarak, planında pek risk olmadığı kanaatine vardı.

Tabii ki artık Kral’ın, müneccimin sözlerini dinlemiş olması gerektiğini biliyoruz. Açıklamalı Yıllığın dikkatli incelenmesiyle bile, Doymamış Satrap’ın sarayının önündeki alanda gerçekleşenleri tahayyül etmemiz neredeyse imkânsız. Bütün bu kıyımın ortasında savaşın ikiye ayrılmaya başladığı görülüyor. Her önemli anda gerçeklik tuzla buz hâline gelmiş. Savaşta tökezleyip düşen askerler aynı zamanda dik bir biçimde ayakta durarak mücadelelerine doğru koşmuş. Akılları da aynı şekilde ikiye ayrılmış; savaşçılar kendilerinin hem ölü hem de canlı, hem var hem de yok olduklarını fark etmişler. Galibiyet ve yenilgi de ikiye ayrılmıştı ki her bir sonuç, iki farklı ordu tarafından aynı anda tecrübe edilebilisin. Evren adeta sürekli parçalanan bir aynalı salona dönüşmüştü.

Her iki tarafın da yaşadığı ani etki delilikti. Aynı anda hem galip hem de mağlup olma durumda bulunmayı kavrayamayan Gömülü Kral’ın zihni delilik zerrelerine hâlinde dağıldı. Saf Satrap’ın durumu da çok farklı değildi. Birbirleriyle tam zıt olan ve sürekli bölünmeye devam ederek sonsuz tarihler hâline gelen bu gerçeklikler, kısa bir süre içinde beslenme, giyinme, savunma ve kendisini geleneksel anlamda üremeyle devam ettirebilme yetilerini kaybeden bir nüfusa sahiptiler. Ancak bunun etkileri sonuçlanmadan çok önce, Cymurri’nin ihtiyatlı Danışmanları Nerif’i ele geçirdiler ve onu bağlayıp ağzını tıkayıp boyutsal bir barkoya bindirerek, kendi evrenlerinden yüksek bir hızla kendilerine zarar veremeyeceği bir yere gönderme umuduyla fırlattılar. Ancak tabii ki onlar için de artık çok geçti. Bizim için de çok geç olmuş olabilir.

İstatistikler

25
15
1
SEVİYE
2,004
1,168
530
SAĞLIK PUANI
1,846
1,066
338
MANA
155-161
95-101
39-45
HASAR
11
5
2
Zırh
 
1800 / 800
GÖRÜŞ MESAFESİ
620
SALDIRI MENZİLİ
900
ATILAN CİSİM HIZI

YETENEKLER

Fortune's End

SÜRELİ - Oracle'ın güçlerini, serbest bırakıldığında hedef ile birlikte etrafındaki düşmanlara hasar veren, yere bağlayan ve güçlendirmelerini sıfırlayan bir kürede toplar. Eğer hedef bir dost birimse sadece zayıflatmaları arındıracaktır. %abilitychanneltime% saniyeye kadar bekletilebilir. Yere bağlama süresi, bekleme süresiyle aynıdır. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Basit Etkisizleştirme

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 100
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 15/12/9/6


YETENEK: Süreli, Birim Hedefli
ETKİLER: Kahramanlar
HASAR TÜRÜ: Büyüsel
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
HASAR: 120 / 150 / 180 / 210
YARIÇAP: 300

Yıldız küresi şiddetli bir biçimde patlayarak, içinden çıkan saf enerjiyle düşmanın vücuduyla olan bağlantısını geçici bir süreliğine keser.

Fate's Edict

Oracle bir hedefi mest eder, onu etkinsizleştirir ve 100% büyü hasarı direnci verir. Dostlar ya da düşmanlar üzerinde kullanılabilir.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 50
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 16/13/10/7


YETENEK: Birim Hedefli
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
SÜRE: 3 / 3.5 / 4 / 4.5

Bir bozulmaz kehanet yankılandı: seçilen bir dost kısa süreliğine büyüden acı çekmeyecek. Ancak diğer tür acılar...

Purifying Flames

Hedef üzerindeki yabancı maddeleri yakarak ağır hasar almasına, ardından zamanla sağlık yenilemesi yapmasına neden olur. Süresinin sonunda yenilenen sağlık miktarı verilen hasarı geçer. Dost ve düşmanlar üzerinde kullanılabilir.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 80/85/90/95
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 2.25


YETENEK: Birim Hedefli
HASAR TÜRÜ: Büyüsel
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
HASAR: 90 / 180 / 270 / 360
SANİYE BAŞINA İYİLEŞTİRME: 11 / 22 / 33 / 44
TOPLAM İYİLEŞME: 99 / 198 / 297 / 396
SÜRE: 9

Aynalı bir koridorun, tek bir mumun ışığını arttırabildiği gibi, evrenin paramparça duvarları da kehanetin ışığını yanan bir meşaleye dönüştürebilir.

False Promise

Dostlarının kaderini False Promise'in etkisiyle geçici bir süreliğine değiştirerek iyileşme veya alınan hasarın ertelenmesini sağlar. Geciken her iyileştirme iki kat uygulanır. Uygulandığında hedefin yararına olmayan çoğu etkileri devre dışı bırakır. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Güçlü Etkisizleştirme

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 100/150/200
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 115/80/45


YETENEK: Birim Hedefli
ETKİLER: Dost Kahramanlar
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Evet
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0

Düşmanlar ve sahte kahinler sık sık insanların kaderlerine yalan uydururlar.