Pangolier

Ръкопашни - Carry - Nuker - Disabler - Durable - Escape - Initiator

Обзор

16 + 1.90
18 + 2.80
17 + 2.50
29 - 35
305
3.52

Swashbuckle

Векторно прицелване. Pangolier се втурва по целевата линия, след което намушква всички врагове в изписаната посока с редица бързи замахвания. От тези щети има шанс да се активира Heartpiercer.


Shield Crash

Pangolier скача във въздуха и пада с трясък обратно върху земята, нанасяйки щети на всички врагове в даден радиус. При всеки ударен вражески герой, той получава краткотраен процент за намаляване на входящите щети. Движението напред се запазва, ако Shield Crash се използва, докато Rolling Thunder е активно. Така позволя на Rolling Thunder да преодолява стени или скали.


Heartpiercer

Pangolier перфектно разгадава своите врагове. Умело плъзвайки острието си покрай защитите им. Всяка атака има шанс да обезсили вражеската броня след кратко отлагане и забави целта за дадено времетраене, активиращо се след кратко отлагане.


Rolling Thunder

Pangolier се свива на кълбо с магически имунитет и се търкулва. Докато го прави, се движи с увеличена скорост и може да преминава през дървета, но има намалено умение да завива. Удряйки враговете, той ги отблъсква назад, нанасяйки щети и зашеметяване, когато се приземят. Сблъскването със стени или скали ще причини временна пауза, докато Pangolier обърне посоката си. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: ОсновноБиография

Мъжете и жените, които съставляват галантните ниванци, живеят в ежедневие изпълнено с фехтовки, премятане от полилеи и натрапчива романтика. И макар всички да се придържат към кредото, че „Приключенският живот е единственият такъв, който си заслужава да бъде изживян“, подвизите на Донте Панлин все пак успяват да надигнат веждите на дори най-хедонистичните фехтовачи.

Няма чудовище, което не би покосил. Няма създание, което не би ухажвал. Няма тиранин срещу, когото не би се опълчил. И никой благородник не е защитен от среброустия му език.

Статистики

25
15
1
Ниво
1,993
1,138
473
Здраве
1,061
554
208
Мана
134-140
86-92
47-53
Щети
16
9
4
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Swashbuckle

Векторно прицелване. Pangolier се втурва по целевата линия, след което намушква всички врагове в изписаната посока с редица бързи замахвания. От тези щети има шанс да се активира Heartpiercer.

Нужна мана Нужна мана: 80/90/100/110
Време за изчакване Време за изчакване: 20/16/12/8


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: физически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
DASH — ОБСЕГ: 1000
SLASH — ОБСЕГ: 900
SLASH — ШИРОЧИНА: 125
ПОПАДЕНИЯ: 4

Острието на Pangolier е дори още по-чевръсто от езика му.

Shield Crash

Pangolier скача във въздуха и пада с трясък обратно върху земята, нанасяйки щети на всички врагове в даден радиус. При всеки ударен вражески герой, той получава краткотраен процент за намаляване на входящите щети. Движението напред се запазва, ако Shield Crash се използва, докато Rolling Thunder е активно. Така позволя на Rolling Thunder да преодолява стени или скали.

Нужна мана Нужна мана: 90/100/110/120
Време за изчакване Време за изчакване: 19/17/15/13


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
ЩЕТИ: 75 / 150 / 225 / 300
НАМАЛЯВАНЕ ЗА ГЕРОЙ: 9% / 12% / 15% / 18%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО: 10

Pangolier наистина преуспява само когато е насред своите врагове.

Heartpiercer

Pangolier перфектно разгадава своите врагове. Умело плъзвайки острието си покрай защитите им. Всяка атака има шанс да обезсили вражеската броня след кратко отлагане и забави целта за дадено времетраене, активиращо се след кратко отлагане.


УМЕНИЕ: пасивно
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
ШАНС ЗА ПРОНИЗВАНЕ: 15%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2 / 3 / 4 / 5
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 35 / 40 / 45 / 50
ОТЛАГАНЕ НА ДЕБЪФА: 2

Тези глупци не знаят нищо за истинската броня…

Rolling Thunder

Pangolier се свива на кълбо с магически имунитет и се търкулва. Докато го прави, се движи с увеличена скорост и може да преминава през дървета, но има намалено умение да завива. Удряйки враговете, той ги отблъсква назад, нанасяйки щети и зашеметяване, когато се приземят. Сблъскването със стени или скали ще причини временна пауза, докато Pangolier обърне посоката си. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Нужна мана Нужна мана: 100
Време за изчакване Време за изчакване: 70


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 200 / 275 / 350
ВРЕМЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ: 1.2
СКОРОСТ НА ТЪРКАЛЯНЕ: 600
РАДИУС: 150
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 1 / 1.25 / 1.5
РАЗСТОЯНИЕ НА ОТБЛЪСКВАНЕТО: 150

Там, где предшествениците му дирели само убежище, Pangolier зърнал подходяща възможност…