Pangolier

Ръкопашни - Carry - Nuker - Disabler - Durable - Escape - Initiator

Обзор

16 + 1.90
18 + 3.20
17 + 2.50
33 - 39
305
3.52

Swashbuckle

Векторно прицелване. Pangolier се втурва по целевата линия, след което намушква всички врагове в изписаната посока с редица бързи замахвания. От тези щети има шанс да се активира Lucky Shot.


Shield Crash

Pangolier скача във въздуха и пада с трясък обратно върху земята пред текущата му позиция, нанасяйки щети на всички врагове в даден радиус. При всеки ударен вражески герой, той получава краткотраен процент за намаляване на входящите щети. Движението напред се запазва, ако Shield Crash се използва, докато Rolling Thunder е активно. Така позволя на Rolling Thunder да преодолява стени или скали.


Lucky Shot

Pangolier хвърля заровете и оставя съдбата да реши последствието за враговете му. Предоставя шанс да забави, приложи обезоръжаване и намаляване на бронята.


Rolling Thunder

Pangolier се свива на кълбо с имунитет срещу заклинания и се търкулва. Докато го прави, се движи с увеличена скорост и може да преминава през дървета, но има намалено умение да завива. Удряйки враговете, той ги отблъсква назад, нанасяйки щети и зашеметяване, когато се приземят. Сблъскването със стени или скали ще причини временна пауза, докато Pangolier обърне посоката си. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: ОсновноБиография

Мъжете и жените, които съставляват галантните ниванци, живеят в ежедневие изпълнено с фехтовки, премятане от полилеи и натрапчива романтика. И макар всички да се придържат към кредото, че „Приключенският живот е единственият такъв, който си заслужава да бъде изживян“, подвизите на Донте Панлин все пак успяват да надигнат веждите на дори най-хедонистичните фехтовачи.

Няма чудовище, което не би покосил. Няма създание, което не би ухажвал. Няма тиранин срещу, когото не би се опълчил. И никой благородник не е защитен от среброустия му език.

Статистики

25
15
1
Ниво
1,993
1,138
473
Здраве
1,061
554
208
Мана
148-154
96-102
51-57
Щети
17
10
4
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Swashbuckle

Векторно прицелване. Pangolier се втурва по целевата линия, след което намушква всички врагове в изписаната посока с редица бързи замахвания. От тези щети има шанс да се активира Lucky Shot.

Нужна мана Нужна мана: 80/90/100/110
Време за изчакване Време за изчакване: 20/16/12/8


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: физически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
DASH — ОБСЕГ: 900
SLASH — ШИРОЧИНА: 125
ПОПАДЕНИЯ: 4

Острието на Pangolier е дори още по-чевръсто от езика му.

Shield Crash

Pangolier скача във въздуха и пада с трясък обратно върху земята пред текущата му позиция, нанасяйки щети на всички врагове в даден радиус. При всеки ударен вражески герой, той получава краткотраен процент за намаляване на входящите щети. Движението напред се запазва, ако Shield Crash се използва, докато Rolling Thunder е активно. Така позволя на Rolling Thunder да преодолява стени или скали.

Нужна мана Нужна мана: 90/100/110/120
Време за изчакване Време за изчакване: 19/17/15/13


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЩЕТИ: 75 / 150 / 225 / 300
НАМАЛЯВАНЕ ЗА ГЕРОЙ: 9% / 12% / 15% / 18%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО: 10
РАДИУС: 500

Pangolier наистина преуспява само когато е насред своите врагове.

Lucky Shot

Pangolier хвърля заровете и оставя съдбата да реши последствието за враговете му. Предоставя шанс да забави, приложи обезоръжаване и намаляване на бронята.

Нужна мана Нужна мана: 0/0/0/0
Време за изчакване Време за изчакване: 0


УМЕНИЕ: пасивно
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ШАНС: 17%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2 / 3 / 4 / 5
ЗАБАВЯНЕ: 35%
НАМАЛЯВАНЕ НА БРОНЯ: 3 / 4 / 5 / 6

Острието на Pangolier по-често е напътствано от прищевки, отколкото от здравия разум.

Rolling Thunder

Pangolier се свива на кълбо с имунитет срещу заклинания и се търкулва. Докато го прави, се движи с увеличена скорост и може да преминава през дървета, но има намалено умение да завива. Удряйки враговете, той ги отблъсква назад, нанасяйки щети и зашеметяване, когато се приземят. Сблъскването със стени или скали ще причини временна пауза, докато Pangolier обърне посоката си. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Нужна мана Нужна мана: 100/150/200
Време за изчакване Време за изчакване: 70


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 200 / 275 / 350
ВРЕМЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ: 1.2
СКОРОСТ НА ТЪРКАЛЯНЕ: 600
РАДИУС: 150
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 1 / 1.25 / 1.5
РАЗСТОЯНИЕ НА ОТБЛЪСКВАНЕТО: 150

Там, где предшествениците му дирели само убежище, Pangolier зърнал подходяща възможност…