Pangolier

Na blízko - Carry - Nukeři - Disableři - Odolní - Escape - Iniciátoři

Přehled

16 + 1.90
18 + 3.20
17 + 2.50
33 - 39
305
3.52

Swashbuckle

Vektorově zaměřovaná schopnost. Pangolier přeběhne na vybrané místo, odkud následně několika rychlými výpady zaútočí určeným směrem. Udělené poškození může aktivovat schopnost Lucky Shot.


Shield Crash

Pangolier vyskočí do vzduchu a dopadem udeří do země před sebou, čímž udělí poškození nepřátelům kolem. Za každého zasaženého nepřátelského hrdinu získá Pangolier na krátkou chvíli procento redukce příchozího poškození. Pokud je schopnost Shield Crash použita při aktivní ultimátní schopnosti Rolling Thunder, není přerušeno kutálení – lze tak přeskočit zdi nebo útesy.


Lucky Shot

Pangolier si hodí kostkou, aby o utrpení jeho nepřátel rozhodl osud. Poskytuje šanci zpomalit nepřítele, odzbrojit jej a snížit jeho brnění.


Rolling Thunder

Pangolier se smotá do koule imunní vůči kouzlům a začne se kutálet vpřed. Během kutálení se pohybuje zvýšenou rychlostí a ničí stromy v cestě, ale obtížněji se mu mění směr. Přejetí nepřátelé jsou odhozeni, utrží poškození a po dopadu jsou omráčeni. Náraz do zdi nebo útesu vyústí v krátkou pauzu, kdy Pangolier změní směr kutálení na opačný. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLOPříběh

Muži a ženy Chrabrých Nivanů mají život plný šermování, houpání na lustrech a nevkusné romantiky. A i když se všichni řídí krédem „Život bez dobrodružství není životem“, vyprávění o zážitcích Dontého Panlina zvedne obočí i těm nejodvážnějším z nich.

Neexistuje monstrum, které by nepokořil, žena, kterou by se nepokusil svést, tyran, kterému by se nepostavil, a šlechtic, kterého by si nezačal dobírat.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
1,993
1,138
473
Zdraví
1,061
554
208
Mana
148-154
96-102
51-57
Poškození
17
10
4
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Swashbuckle

Vektorově zaměřovaná schopnost. Pangolier přeběhne na vybrané místo, odkud následně několika rychlými výpady zaútočí určeným směrem. Udělené poškození může aktivovat schopnost Lucky Shot.

Spotřeba many Spotřeba many: 80/90/100/110
Cooldown Cooldown: 20/16/12/8


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Fyzické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
DOSAH PŘESUNU: 900
ŠÍŘE VÝPADŮ: 125
POČET VÝPADŮ: 4

Pangolierův kord je ještě mrštnější než jeho jazyk.

Shield Crash

Pangolier vyskočí do vzduchu a dopadem udeří do země před sebou, čímž udělí poškození nepřátelům kolem. Za každého zasaženého nepřátelského hrdinu získá Pangolier na krátkou chvíli procento redukce příchozího poškození. Pokud je schopnost Shield Crash použita při aktivní ultimátní schopnosti Rolling Thunder, není přerušeno kutálení – lze tak přeskočit zdi nebo útesy.

Spotřeba many Spotřeba many: 90/100/110/120
Cooldown Cooldown: 19/17/15/13


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
POŠKOZENÍ: 75 / 150 / 225 / 300
REDUKCE ZA HRDINU: 9% / 12% / 15% / 18%
TRVÁNÍ REDUKCE: 10
ROZSAH: 500

Teprve proti přesile se naplno ukáží Pangolierovy schopnosti.

Lucky Shot

Pangolier si hodí kostkou, aby o utrpení jeho nepřátel rozhodl osud. Poskytuje šanci zpomalit nepřítele, odzbrojit jej a snížit jeho brnění.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ŠANCE: 17%
TRVÁNÍ: 2 / 3 / 4 / 5
ZPOMALENÍ: 35%
REDUKCE BRNĚNÍ: 3 / 4 / 5 / 6

Pangolierův kord je častěji než rozumem veden jeho rozmarem.

Rolling Thunder

Pangolier se smotá do koule imunní vůči kouzlům a začne se kutálet vpřed. Během kutálení se pohybuje zvýšenou rychlostí a ničí stromy v cestě, ale obtížněji se mu mění směr. Přejetí nepřátelé jsou odhozeni, utrží poškození a po dopadu jsou omráčeni. Náraz do zdi nebo útesu vyústí v krátkou pauzu, kdy Pangolier změní směr kutálení na opačný. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

Spotřeba many Spotřeba many: 100/150/200
Cooldown Cooldown: 70


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 200 / 275 / 350
PRODLEVA SMOTÁNÍ: 1.2
RYCHLOST KUTÁLENÍ: 600
ROZSAH: 150
DOBA OMRÁČENÍ: 1 / 1.25 / 1.5
VZDÁLENOST ODHOZENÍ: 150

To, v čem jeho předci viděli pouze úkryt, vnímá Pangolier jako další stylový útok...