Pangolier

Närkamp - Bärande - Bombare - Disabler - Tålig - Smitare - Initierare

Överblick

16 + 1.90
18 + 3.20
17 + 2.50
33 - 39
305
3.52

Swashbuckle

Vector Targeted. Pangolier dashes along the target line, then slashes all enemies in the drawn direction with several quick swipes. Lucky Shot has a chance to activate from this damage.


Shield Crash

Pangolier jumps in the air and slams back to the ground in front of his current position, damaging all enemies in a radius. For each enemy hero hit, he gains a percentage of incoming damage reduction for a short time. Forward movement is maintained if Shield Crash is used while Rolling Thunder is active, and allows Rolling Thunder to clear walls or cliffs.


Lucky Shot

Pangolier rolls the dice and lets fate decide the outcome for his enemies. Grants a chance to slow, apply a Disarm and reduce armor.


Rolling Thunder

Pangolier curls into a spell-immune ball and rolls out. When rolling, he moves at an increased speed and can move through trees, but has a decreased ability to turn. Striking enemies knocks them back, inflicting damage and stunning them when they land. Colliding with walls or cliffs will cause a temporary pause while Pangolier reverses in direction. DISPEL TYPE: Basic Dispel



Biografi

Männen och kvinnorna som utgör de Nivanska Kavaljererna lever ett liv bestående av svärdsfäktning, svingande i ljuskronor och prålig romans. Och medan alla håller fast vid sin tro att "Ett äventyrsliv är det enda livet som är värt att leva", lyckas Donté Panlins bedrifter fortfarande höja ögonbrynen hos de mest hedonistiska fäktarna.





Det finns inget monster han inte kan dräpa. Ingen varelse han inte kan uppvakta. Ingen tyrann han inte kan stå upp mot. Och ingen ädling är immun mot hans silvertunga.

Statistik

25
15
1
Nivå
1,993
1,138
473
Hälsa
1,061
554
208
Mana
148-154
96-102
51-57
Skada
17
10
4
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
150
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Swashbuckle

Vector Targeted. Pangolier dashes along the target line, then slashes all enemies in the drawn direction with several quick swipes. Lucky Shot has a chance to activate from this damage.

Manakostnad Manakostnad: 80/90/100/110
Cooldown Cooldown: 20/16/12/8


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Physical
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
DASH - RÄCKVIDD: 900
SLASH - BREDD: 125
ATTACKER: 4

Pangolierns klinga är ännu flinkare än hans tunga.

Shield Crash

Pangolier jumps in the air and slams back to the ground in front of his current position, damaging all enemies in a radius. For each enemy hero hit, he gains a percentage of incoming damage reduction for a short time. Forward movement is maintained if Shield Crash is used while Rolling Thunder is active, and allows Rolling Thunder to clear walls or cliffs.

Manakostnad Manakostnad: 90/100/110/120
Cooldown Cooldown: 19/17/15/13


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SKADA: 75 / 150 / 225 / 300
SKADEREDUCERING PER HJÄLTE: 9% / 12% / 15% / 18%
SKADEREDUCERING - VARAKTIGHET: 10
RADIUS: 500

Endast mitt bland fienderna trivs Pangolier som allra bäst.

Lucky Shot

Pangolier rolls the dice and lets fate decide the outcome for his enemies. Grants a chance to slow, apply a Disarm and reduce armor.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Passiv
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
CHANCE: 17%
DURATION: 2 / 3 / 4 / 5
SLOW: 35%
ARMOR REDUCTION: 3 / 4 / 5 / 6

The Pangolier's blade is guided more often by whim than reason.

Rolling Thunder

Pangolier curls into a spell-immune ball and rolls out. When rolling, he moves at an increased speed and can move through trees, but has a decreased ability to turn. Striking enemies knocks them back, inflicting damage and stunning them when they land. Colliding with walls or cliffs will cause a temporary pause while Pangolier reverses in direction. DISPEL TYPE: Basic Dispel

Manakostnad Manakostnad: 100/150/200
Cooldown Cooldown: 70


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 200 / 275 / 350
KANALISERINGSTID: 1.2
HASTIGHET: 600
RADIE: 150
BEDÖVNINGSTID: 1 / 1.25 / 1.5
KNUFFAVSTÅND: 150

Där hans förfäder fann tillflykt, såg Pangolier möjlighet...