Phantom Assassin

Ръкопашни - Carry - Escape

Обзор

15 + 1.40
23 + 3.40
21 + 2.20
30 - 32
305
4.22

Stifling Dagger

Хвърля кинжал, забавяйки скоростта за движение на вражеската единица. Нанася 65+25% от щетите при атака на Phantom Assassin като физически и прилага съответните ефекти от предмети и умения.


Phantom Strike

Телепортиране до единица, приятелска или вражеска. Предоставя бонус скорост на атаката, ако единицата е вражеска.


Blur

Phantom Assassin се фокусира към своята същност, увеличавайки способността си да избягва вражеските атаки. Може да се активира, за да замъгли тялото ѝ, водейки до невидимост, докато не наближи вражески герои. Натрупва се с други източници на избягване, като ги намалява.


Fan of Knives

Releases sharp blades around you in a 550 aoe, dealing 12% of their max health on impact and applies break for 3 seconds.


Coup de Grace

Phantom Assassin подобрява бойните си умения, придобивайки шанс за нанасяне на опустошителен критичен удар върху вражеските единици. Stifling Dagger споделя същия шанс за нанасяне на опустошителен критичен удар.Биография

Посредством процеса на врачуване били избирани деца за отглеждане от сестрите на воала. Орден, който счита убийството за свещена част от естествения ред. Сестрите на Воала идентифицират жертвите си посредством медитация и пророчески декларации. Те не приемат договори и никога не преследват жертвите си от политически и наемнически причини. Убийствата им не са обвързани с някакъв разпознаваема ред, а дори могат да изглеждат напълно произволни. Дадена фигура с голяма мощ е не по-малко възможно да бъде елиминирана от селянин или обикновен работник. Какъвто и да е моделът, подбуждащ убийствата им, това е известно само на тях. Те третират своите жертви за жертвоприношения, а смъртта от техните ръце се счита за дело на честта. Отгледани без идентичност, освен тази на ордена им, всеки Phantom Assassin може да заеме мястото на някой друг, а броят им е неизвестен. Вероятно са мнозина, а вероятно са малцина. Не е известно нищо, относно това какво се крие под фантомния воал. Освен едно нещо, че от време на време, когато никой не е наблизо, така че да дочуе забранения шепот на фантомния воал, разкриващ собственото ѝ име — Мортред.

Статистики

25
15
1
Ниво
1,932
1,134
549
Здраве
892
450
195
Мана
155-157
101-103
53-55
Щети
18
11
4
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Stifling Dagger

Хвърля кинжал, забавяйки скоростта за движение на вражеската единица. Нанася 65+25% от щетите при атака на Phantom Assassin като физически и прилага съответните ефекти от предмети и умения.

Нужна мана Нужна мана: 30
Време за изчакване Време за изчакване: 6


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: физически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 50%
БАЗОВИ ЩЕТИ: 65
ЩЕТИ ОТ АТАКА: 25% / 40% / 55% / 70%

Първото умение научено от сестрите на воала често сигнализира за предстоящ удар.

Phantom Strike

Телепортиране до единица, приятелска или вражеска. Предоставя бонус скорост на атаката, ако единицата е вражеска.

Нужна мана Нужна мана: 35/40/45/50
Време за изчакване Време за изчакване: 11/9/7/5


УМЕНИЕ: целева единица
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
БОНУС СКОРОСТ НА АТАКА: 75 / 100 / 125 / 150
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2

Коприненият воал на Мортред е последното нещо, което нещастната ѝ жертва вижда.

Blur

Phantom Assassin се фокусира към своята същност, увеличавайки способността си да избягва вражеските атаки. Може да се активира, за да замъгли тялото ѝ, водейки до невидимост, докато не наближи вражески герои. Натрупва се с други източници на избягване, като ги намалява.

Нужна мана Нужна мана: 50
Време за изчакване Време за изчакване: 60/55/50/45


УМЕНИЕ: няма цел
ЗАСЯГА: съюзнически герои
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 25
РАДИУС ЗА ИЗЧЕЗВАНЕ: 600
БУФЕР ЗА ИЗЧЕЗВАНЕ: 0.5

Медитацията позволява на Мистериозната сестра внимателно да очаква опонентите си в битката.

Fan of Knives

Releases sharp blades around you in a 550 aoe, dealing 12% of their max health on impact and applies break for 3 seconds.

Нужна мана Нужна мана: 125
Време за изчакване Време за изчакване: 20


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: същински
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0

Coup de Grace

Phantom Assassin подобрява бойните си умения, придобивайки шанс за нанасяне на опустошителен критичен удар върху вражеските единици. Stifling Dagger споделя същия шанс за нанасяне на опустошителен критичен удар.

Нужна мана Нужна мана: 0/0/0/0
Време за изчакване Време за изчакване: 0


УМЕНИЕ: пасивно
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0

Божествен удар, с който Мортред удостоява своите врагове, когато ги избира да умрат.