Phantom Assassin

Na blízko - Carry - Escape

Přehled

15 + 1.40
23 + 3.40
21 + 2.20
30 - 32
305
4.22

Stifling Dagger

Vrhne dýku, která sníží rychlost pohybu zasaženého nepřítele, udělí mu fyzické poškození ve výši 65 bodů + 25% z poškození útoku a také na něj použije efekty útoku od ostatních schopností a předmětů Phantom Assassin.


Phantom Strike

Teleportuje Phantom Assassin na krátkou vzdálenost k vybrané jednotce. Pokud je jednotka nepřátelská, získá Phantom Assassin bonus k rychlosti útoku.


Blur

Zvýší šanci na úhyb před nepřátelskými útoky. Lze také aktivovat, díky čemuž Phantom Assassin úplně zmizí, dokud se nedostane do blízkosti nepřátelských hrdinů nebo věží. Se snižující účinností se sčítá s dalšími zdroji uhýbání.


Coup de Grace

Phantom Assassin vypilovala své bojové schopnosti na takovou úroveň, že má šanci udělit nepřátelským jednotkám zničující kritický zásah. Schopnost Stifling Dagger sdílí s touto schopností šanci na kritický zásah.



Příběh

Některé děti jsou skrze proroctví vybrány k výchově u Zahalených sester, řádu, který považuje vraždu za posvátnou část přírodního řádu. Sestry určují své cíle pomocí meditací a věšteb, přičemž nepřijímají žádné kontrakty a nikdy své cíle nelikvidují z politických či válečných důvodů. Jejich zabíjení se neřídí žádným systémem a může se zdát až náhodné. Jak král, tak obyčejný sedlák či hrobník se může ocitnout jako další na seznamu. Pokud tedy vraždy nějaký systém přeci jen mají, znají ho pouze Zahalené sestry, které vraždy berou jako vážené rituály, v nichž je čest být obětí. Phantom Assassin je pouze jednou z mnoha, neznámo kolika vražedkyň bez jakékoli identity. Může být zabita a na její místo přijde další. Nebo sama může jinou nahradit. Celý řád je zahalen nesmírným množstvím tajemství a jediné, co tak známe, je jméno právě této Phantom Assassin, které několikrát navzdory zákazu šepotem vyřkla. A to jméno zní Mortred.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
1,932
1,134
549
Zdraví
892
450
195
Mana
155-157
101-103
53-55
Poškození
18
11
4
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Stifling Dagger

Vrhne dýku, která sníží rychlost pohybu zasaženého nepřítele, udělí mu fyzické poškození ve výši 65 bodů + 25% z poškození útoku a také na něj použije efekty útoku od ostatních schopností a předmětů Phantom Assassin.

Spotřeba many Spotřeba many: 30
Cooldown Cooldown: 6


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Fyzické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ZPOMALENÍ POHYBU: 50%
ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ: 65
POŠKOZENÍ ÚTOKU: 25% / 40% / 55% / 70%

První schopnost, kterou se Zahalené sestry učí, mnohdy předznamenává nadcházející úder.

Phantom Strike

Teleportuje Phantom Assassin na krátkou vzdálenost k vybrané jednotce. Pokud je jednotka nepřátelská, získá Phantom Assassin bonus k rychlosti útoku.

Spotřeba many Spotřeba many: 35/40/45/50
Cooldown Cooldown: 11/9/7/5


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
BONUS K RYCHLOSTI ÚTOKU: 100 / 125 / 150 / 175
TRVÁNÍ: 2

Mortredin hedvábný závoj je posledním, co její nešťastný cíl uvidí.

Blur

Zvýší šanci na úhyb před nepřátelskými útoky. Lze také aktivovat, díky čemuž Phantom Assassin úplně zmizí, dokud se nedostane do blízkosti nepřátelských hrdinů nebo věží. Se snižující účinností se sčítá s dalšími zdroji uhýbání.

Spotřeba many Spotřeba many: 50
Cooldown Cooldown: 60/55/50/45


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PŮSOBÍ NA: Spojenečtí hrdinové
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 25
VZDÁLENOST PRO ODHALENÍ: 600
PRODLEVA ODHALENÍ: 0.75

Meditace umožňují Zahalené sestře předvídat útoky jejích protivníků.

Coup de Grace

Phantom Assassin vypilovala své bojové schopnosti na takovou úroveň, že má šanci udělit nepřátelským jednotkám zničující kritický zásah. Schopnost Stifling Dagger sdílí s touto schopností šanci na kritický zásah.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0

Masivní úder, jímž Mortred ukazuje svoji milost a nenechává nepřítele dlouho trpět.