Phantom Assassin

Nærkamp - Carry - Escape

Oversikt

15 + 1.40
23 + 3.40
21 + 2.20
30 - 32
305
4.22

Stifling Dagger

Kaster en dolk som hemmer den fiendtlige enhetens bevegelseshastighet, gjør 65+25% av Phantom Assassins angrepsskade som fysisk skade og påfører angrepseffekter fra gjenstander og evner.


Phantom Strike

Teleporterer til en enhet, vennlig eller fiende, og gir bonusangrepshastighet mens du angriper dersom det er en fiendtlig enhet.


Blur

Phantom Assassin fokuserer innad, noe som øker evnen hennes til å unnvike fiendtlige angrep. Kan aktiveres for å tilsløre kroppen hennes, slik at hun er umulig å se frem til hun er i nærheten av fiendtlige helter. Stables avtakende med andre kilder av unnvikelse.


Coup de Grace

Phantom Assassin forbedrer sine kampferdigheter, og får en sjanse til å utføre et ødeleggende, kritisk slag på fiendtlige enheter. Stifling Dagger deler samme sjanse for kritisk slag.Bio

Through a process of divination, children are selected for upbringing by the Sisters of the Veil, an order that considers assassination a sacred part of the natural order. The Veiled Sisters identify targets through meditation and oracular utterances. They accept no contracts, and never seem to pursue targets for political or mercenary reasons. Their killings bear no relation to any recognizable agenda, and can seem to be completely random: A figure of great power is no more likely to be eliminated than a peasant or a well digger. Whatever pattern the killings may contain, it is known only to them. They treat their victims as sacrifices, and death at their hand is considered an honor. Raised with no identity except that of their order, any Phantom Assassin can take the place of any other; their number is not known. Perhaps there are many, perhaps there are few. Nothing is known of what lies under the Phantom Veil. Except that this one, from time to time, when none are near enough to hear, is known to stir her veils with the forbidden whisper of her own name: Mortred.

Statistikk

25
15
1
Nivå
1,932
1,134
549
Helse
892
450
195
Mana
155-157
101-103
53-55
Skade
18
11
4
Rustning
 
1800 / 800
Synsrekkevidde
150
Angrepsrekkevidde
900
Prosjektilhastighet

Evner

Stifling Dagger

Kaster en dolk som hemmer den fiendtlige enhetens bevegelseshastighet, gjør 65+25% av Phantom Assassins angrepsskade som fysisk skade og påfører angrepseffekter fra gjenstander og evner.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 30
Nedkjøling Nedkjøling: 6


EVNE: Enhetsvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
SKADETYPE: Fysisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Ja
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
BEVEGELSESHEMMING: 50%
BASE DAMAGE: 65
ATTACK DAMAGE: 25% / 40% / 55% / 70%

The first skill learned by the Sisters of the Veil often signals an incoming hit.

Phantom Strike

Teleporterer til en enhet, vennlig eller fiende, og gir bonusangrepshastighet mens du angriper dersom det er en fiendtlig enhet.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 35/40/45/50
Nedkjøling Nedkjøling: 11/9/7/5


EVNE: Enhetsvalg
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Ja
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
BONUSANGREPSHASTIGHET: 100 / 125 / 150 / 175
VARIGHET: 2

Mortred's silken veil is the last thing her unfortunate target sees.

Blur

Phantom Assassin fokuserer innad, noe som øker evnen hennes til å unnvike fiendtlige angrep. Kan aktiveres for å tilsløre kroppen hennes, slik at hun er umulig å se frem til hun er i nærheten av fiendtlige helter. Stables avtakende med andre kilder av unnvikelse.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 50
Nedkjøling Nedkjøling: 60/55/50/45


EVNE: Ingen mål
PÅVIRKER: Allierte helter
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
VARIGHET: 25
FORSVINNINGSAVSTAND: 600
VANISH BUFFER: 0.75

Meditation allows a Veiled Sister to carefully anticipate her opponents in combat.

Coup de Grace

Phantom Assassin forbedrer sine kampferdigheter, og får en sjanse til å utføre et ødeleggende, kritisk slag på fiendtlige enheter. Stifling Dagger deler samme sjanse for kritisk slag.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 0/0/0/0
Nedkjøling Nedkjøling: 0


EVNE: Passiv
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Ja
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0

A divine strike, Mortred honors her opponent by choosing them for death.