Phantom Lancer

Närkamp - Bärande - Smitare - Pushare - Bombare

Överblick

19 + 2.00
26 + 3.20
19 + 2.20
26 - 40
290
3.64

Spirit Lance

Skickar en magisk lans som skadar och saktar ned en fiendeenhet medan en illusion framkallas för att attackera enheten.


Doppelganger

Phantom Lancer briefly vanishes from the battlefield. After 1 second, Phantom Lancer and any of his nearby illusions reappear at a random position within the targeted location, along with two additional doppelgangers. Extends duration of all illusions. The two added doppelgangers have different properties: one takes normal damage and deals none, while the other takes %illusion_2_damage_in_pct%% bonus damage and deals %illusion_2_damage_out_pct%% less damage. DISPEL TYPE: Basic Dispel


Phantom Rush

När du väljeren fiende att anfalla rusar Phantom Lancer snabbt till attackräckvidd, och får en temporär agility-ökning när han når målet. Phantom Lancers illusioner har också denna förmåga.


Juxtapose

Phantom Lancer har en chans att skapa illusioner av sig själv. Illusioner har också en chans att skapa fler. Illusioner som skapas av Phantom Lancer varar i 8 sekunder, medan illusioner skapade av andra illusioner varar i 4 sekunder.Biografi

Den avlägsna byn Pole hade ingen kännedom om de krig som försiggick i kungadömets hjärta. För dem var det tystlåtna ljusterfisket och måltider med familjen allt som krävdes för att leva fullt ut. Trots detta så nådde kriget dem till slut. Den ödmjuke lansiären Azwraith lovade att bringa fred till kungadömet och därmed också sitt folk, när han skrev in sig bland de stridsdugliga då de passerade hans hem. Tillsammans med sina bröder blev han satt i förtruppen till det sista anfallet mot fasan Magus Vorn. För hans kamrater blev priset enormt. När de anfallande trupperna slog sig fram mot fästningen, stod Azwraith ensam kvar bland de sina och lyckades helt själv tränga sig in i borgen. Skärpt av ilskan skapad av sina vänners död, överkom Azwraith varenda en av trollkarlens fällor och frammanade beskyddare. Snart nådde den simple fiskaren Vorns inre tornrum. De båda duellerade genom natten, spjut mot stav, medan kaos härjade under dem, tills Azwraith genomborrade sin motståndare med ett öronbedövande skri. Men trollkarlen upphörde inte bara att existera, utan han exploderade i tusentals småbitar, som fyllde upp hans mördare med styrka. När väl dammet och röken från striden hade börjat lägga sig, fann Azwraith sig stående bland ett myller av sitt slag. Var och en av dem verkade vara klädd precis som han var, beväpnad med samma vapen som han hade och han kunde känna på sig att de tänkte samma tankar som honom. Varse om att hans vapenbröder närmade sig, önskade han bort dessa vålnader och de försvann en efter en. Då soldaterna steg in i rummet, hittade de krigaren som hade besegrat trollkarlen. När de närmade sig honom, försvann han. Den pikbeväpnade mannen som just stått framför dem var inget mer än ett spöke. Den riktiga Azwraith flydde fältet, skamsen över sin ilska, förtvivlad över sin förlust och än mer övertygad att säkra freden för sitt folk i krigen som komma skall.

Statistik

25
15
1
Nivå
1,894
1,096
511
Hälsa
1,131
611
247
Mana
149-163
97-111
52-66
Skada
17
10
4
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
150
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Spirit Lance

Skickar en magisk lans som skadar och saktar ned en fiendeenhet medan en illusion framkallas för att attackera enheten.

Manakostnad Manakostnad: 110/120/130/140
Cooldown Cooldown: 7


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SAKTAR NED I: 3.25
SAKTAR NED: 10% / 18% / 26% / 34%
ILLUSION - VARAKTIGHET: 2 / 4 / 6 / 8

Azwraiths skicklighet med att fånga sin familjs fiskemåltider på spjut visade sig vara rätt så användbart på slagfältet.

Doppelganger

Phantom Lancer briefly vanishes from the battlefield. After 1 second, Phantom Lancer and any of his nearby illusions reappear at a random position within the targeted location, along with two additional doppelgangers. Extends duration of all illusions. The two added doppelgangers have different properties: one takes normal damage and deals none, while the other takes %illusion_2_damage_in_pct%% bonus damage and deals %illusion_2_damage_out_pct%% less damage. DISPEL TYPE: Basic Dispel

Manakostnad Manakostnad: 50
Cooldown Cooldown: 25/20/15/10


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RADIE PÅ MÅLOMRÅDE: 325
SAMLINGSRADIE FÖR ILLUSIONER: 900
FÖRDRÖJNING PÅ ÅTERUPPSTÅENDE: 1
VARAKTIGHET PÅ DUBBELGÅNGARE: 8
VARAKTIGHETSFÖRLÄNGNING FÖR ILLUSIONER: 2

Dread Magus Vorns död skänkte Phantom Lancer förmågan att sammansmältas med all ljusens spektrum.

Phantom Rush

När du väljeren fiende att anfalla rusar Phantom Lancer snabbt till attackräckvidd, och får en temporär agility-ökning när han når målet. Phantom Lancers illusioner har också denna förmåga.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 16/12/8/4


FÖRMÅGA: Inget mål, Växla
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
MIN. ANFALLSAVSTÅND: 250
EXTRA AGILITY: 11 / 22 / 33 / 44

Azwraith vet att på slagfältet kan snabbhet betyda allt.

Juxtapose

Phantom Lancer har en chans att skapa illusioner av sig själv. Illusioner har också en chans att skapa fler. Illusioner som skapas av Phantom Lancer varar i 8 sekunder, medan illusioner skapade av andra illusioner varar i 4 sekunder.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Passiv
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
AKTIVERINGSCHANS HOS HJÄLTE: 40% / 45% / 50%
AKTIVERINGSCHANS HOS ILLUSIONER: 8%

Var och en av Azwraiths lansattacker känns som två från en vanlig krigare; eller tre; eller fyra...