Phantom Lancer

Yakın Dövüşçü - Sırtlayıcı - Kaçış - İttirici - Ani Hasar

GENEL BAKIŞ

21 + 2.00
26 + 3.20
19 + 2.20
26 - 40
290
3.64

Spirit Lance

Hedefteki düşman biriminin üzerine hasar veren ve yavaşlatan büyülü bir mızrak gönderirken birime saldırması için de aldatıcı bir hayalet çağırır.


Doppelganger

Phantom Lancer, bir süreliğine savaş alanından kaybolur. 1 saniye sonra, Phantom Lancer ve yakınındaki kopyaları, belirlenen alanda rastgele pozisyonlarda, ek olarak 2 özel kopya ile tekrar ortaya çıkar. Tüm illüzyonların süresini uzatır. Bu kopyalardan biri hasar alır ancak hasar vermez, diğeri %%illusion_2_damage_in_pct% daha fazla hasar alır ancak %%illusion_2_damage_out_pct% daha fazla hasar verir. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Basit Etkisizleştirme


Phantom Rush

Bir düşmana saldırı için hedeflenildiğinde, Phantom Lancer hızlıca mesafesi içine şarjlanır, hedefe varınca geçici bir çeviklik güçlendirmesi kazanır. Phantom Lancer'ın illüzyonlarının da bu yeteneği vardır.


Juxtapose

Phantom Lancer'ın, varlığını bölerek kendisinin bir kopyasını çıkartma şansı vardır. Çıkardığı kopyalar kendi varlıklarını bölerek kopyalarını çıkarabilir. Phantom Lancer tarafından çıkan kopyalar 8 saniye, kopyaların kopyaları 4 saniye durur.BİYOGRAFİ

Ücra Pole köyünün krallığın kalbinde olup biten savaşlardan haberi yoktu. Onlar için sakin bir hayat, mızrakla balık avlamaktan ve aileyle yemek yemekten ibaretti. Ama savaş yine de onlara ulaştı. Köylerinin yanından marş eden askerlere katılan mütevazı mızrakçı Azwraith, krallığına ve halkına barış getirmeye and içti. Yoldaşlarıyla beraber Dread Magus Vorn'a karşı son taarruzu gerçekleştirecek olan öncü grubunda bulunuyordu ve arkadaşları büyük bir bedel ödeyecekti. Hücum eden kuvvetler kale yönünde savaştı fakat yalnızca Azwraith içeri girmeyi başarabildi. Kardeşlerinin katlinden dolayı öfkeli ve dikkatli Azwraith, büyücünün ölümcül tuzaklarının ve ruhani muhafızlarının hepsini alt etti. Kısa süre sonra da basit balıkçı, Vorn'un kulesine ulaştı. İkili, savaş meşaleleri gecenin karanlığını aydınlatırken mızrak ve asa ile teke tek savaştı ve Azwraith haykırarak mızrağını düşmanına sapladı. Fakat büyücü ölürken infilak ederek Azwraith'i delen sayısız ışın saldı. Toz yatışıp savaşın dumanı kaybolduktan sonra Azwraith kendini yoldaşlarının oluşturduğu bir kalabalığın arasında buldu. Hepsi kendisinin giydiği şeyleri giymişti, kuşandıklarını kuşanmıştı ve hepsinin kendisinin düşündüklerini düşündüğünü hissedebiliyordu. Arkadaşlarının yaklaştığının farkında olduğundan bu hayaletlere saklanmalarını emretti ve hepsi birer birer gözden kayboldu. Askerler kuleye ulaştıklarında savaşçının büyücüyü yendiğini gördüler. Kahramanlarına yaklaştıklarında mızrakçı birden yokoldu. Önlerinde durmuş olan mızrakçı da bir başka hayaletten başka bir şey değildi.

İstatistikler

25
15
1
SEVİYE
1,894
1,096
511
SAĞLIK PUANI
1,157
637
273
MANA
149-163
97-111
52-66
HASAR
17
10
4
Zırh
 
1800 / 800
GÖRÜŞ MESAFESİ
150
SALDIRI MENZİLİ
900
ATILAN CİSİM HIZI

YETENEKLER

Spirit Lance

Hedefteki düşman biriminin üzerine hasar veren ve yavaşlatan büyülü bir mızrak gönderirken birime saldırması için de aldatıcı bir hayalet çağırır.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 120
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 7


YETENEK: Birim Hedefli
ETKİLER: Düşman Birimleri
HASAR TÜRÜ: Büyüsel
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
YAVAŞLATMA SÜRESİ: 3.25
HAREKET YAVAŞLATMA: 10% / 18% / 26% / 34%
İLLÜZYON SÜRESİ: 2 / 4 / 6 / 8

Azwraith'in mızraklar konusundaki becerisi, ailesinin yemeği olan balıkları yakalamaktan savaş alanına kadar sıçramıştır.

Doppelganger

Phantom Lancer, bir süreliğine savaş alanından kaybolur. 1 saniye sonra, Phantom Lancer ve yakınındaki kopyaları, belirlenen alanda rastgele pozisyonlarda, ek olarak 2 özel kopya ile tekrar ortaya çıkar. Tüm illüzyonların süresini uzatır. Bu kopyalardan biri hasar alır ancak hasar vermez, diğeri %%illusion_2_damage_in_pct% daha fazla hasar alır ancak %%illusion_2_damage_out_pct% daha fazla hasar verir. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Basit Etkisizleştirme

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 50
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 25/20/15/10


YETENEK: Nokta Hedefli
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
HEDEF ALAN BOYUTU: 325
İLLÜZYON TOPLAMA MENZİLİ: 900
TEKRAR GÖRÜNME GECİKMESİ: 1
DOPPELGANGER SÜRESİ: 8
İLLÜZYON SÜRE UZATMASI: 2

Korkunç Magus Vorn'un ölümü Phantom Lancer'ı ışığın tüm tayflarını bükebilme yeteneği ile doldurdu.

Phantom Rush

Bir düşmana saldırı için hedeflenildiğinde, Phantom Lancer hızlıca mesafesi içine şarjlanır, hedefe varınca geçici bir çeviklik güçlendirmesi kazanır. Phantom Lancer'ın illüzyonlarının da bu yeteneği vardır.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 0/0/0/0
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 16/12/8/4


YETENEK: Hedefsiz, Aç/Kapa
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
MİN ŞARJ MESAFESİ: 200
BONUS ÇEVİKLİK: 11 / 22 / 33 / 44

Azwraith, savaş alanında hızın her şey demek olduğunu bilir.

Juxtapose

Phantom Lancer'ın, varlığını bölerek kendisinin bir kopyasını çıkartma şansı vardır. Çıkardığı kopyalar kendi varlıklarını bölerek kopyalarını çıkarabilir. Phantom Lancer tarafından çıkan kopyalar 8 saniye, kopyaların kopyaları 4 saniye durur.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 75
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 60


YETENEK: Pasif
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
KAHRAMAN TETİKLEME ŞANSI: 40% / 45% / 50%
İLLÜZYON TETİKLEME ŞANSI: 8%

Azwraith'in her mızrak saldırısı tıpkı iki normal savaşçıdan geliyormuş gibi hissedilir; ya da üç savaşçıdan; ya da dört...