Phoenix

Далекобойни - Support - Nuker - Initiator - Escape - Disabler

Обзор

16 + 1.80
12 + 1.30
23 + 3.50
26 - 36
280
0.68

Icarus Dive

Phoenix се впуска напред чрез дъга с фиксирано разстояние в целевата посока. Нанася щети през време и забавя скоростта за движение на всички единици, с които има съприкосновение, а след това обикаля обратно към първоначалната си позиция. Ако Phoenix изпълни Supernova, Icarus Dive приключва.


Fire Spirits

Призовава 4 огнени духа, които кръжат около Phoenix. Всеки от тях може да бъде изстрелян самостоятелно към целевата площ на ефекта. Засегнатите вражески единици поемат щети през време, а скоростта на атака им е значително намалена.


Sun Ray

Phoenix излъчва светлинен сноп за сметка на собственото си здраве. Лъчът нанася щети на враговете и лекува съюзниците с базово количество, плюс процент от тяхното здраве. Процентът нараства при продължителна стрелба с лъча.


Supernova

Phoenix доброволно слага край на текущия си живот за шанса да се прероди. Превръща се в жарко слънце, което обгаря враговете в огромна площ. Слънцето може да бъде унищожено чрез атаки от вражеските герои. След %abilityduration% секунди слънцето експлодира, зашеметявайки всички врагове наблизо, а същевременно с това възстановява Phoenix до пълно здраве, мана и опреснява уменията му. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: СилноБиография

Самотно из непокътнатия мрак проблясвало първото слънце на пазителя. Една чудата съзнателна светлинна точка обречена да разпространява топлина в тази безлюдна пустош. Безчет векове наред, този ослепителен светлинен сигнал целенасочено концентрирал неизмеримата си енергия, преди да разцъфне в изпепеляващия катаклизъм на свръхнова. От този огнен ад запрепускали нови блещукащи светлини, потомство от звезди, идентични със своя първоизточник. Те поели на пътешествие през мрачния небесен океан и се установили в звезден масив. С течение на времето, те също щели да се размножат, чрез пламъка на свръхнова. И тъй този ослепителен цикъл на произход и прераждане щял да се повтаря, докато цялата синева, издялана с тежък труд от титаните, не била обсипана с трептящия им блясък.

Чрез това нестихващо огнено премеждие била сътворена звездата, която простосмъртните назовали Phoenix*. Подобно на предшествениците си тя поела към необятния космос, за да намери своето място сред звездните си събратя. Но все пак любознателността на младочето към онази тъма, в която мъждукащите старейшини намирали утеха, го поглъщала изцяло. И тъй в продължение на дългите кръговрати то се интересувало и събирало знания. И научило, че сред световете, както цели, така и прекършени, скоро ще се развихри връзка от забележително разнообразие заключено в траен конфликт с вселенски последствия. Една повърхност, която щяла да се нуждае от по-голямо въздействие, отколкото далечните лъчи на умиращо слънце биха могли да осигурят.

И тъй това невръстно слънчево отроче приело земна форма, като пътувало нетърпеливо, за да озари със своята топлина онези, които най-много биха се нуждаели от нея. А може би дори биха се възползвали от неговото слънчево провидение.*(Phoenix — в гръцката митология, фениксът е дълголетна митологична огнена птица, която циклично се регенерира или преражда и най-често е асоциирана със слънцето.)

Статистики

25
15
1
Ниво
2,563
1,518
587
Здраве
1,030
536
208
Мана
153-163
98-108
49-59
Щети
8
3
1
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
525
Обсег на атака
1100
Скорост на снаряда

Умения

Icarus Dive

Phoenix се впуска напред чрез дъга с фиксирано разстояние в целевата посока. Нанася щети през време и забавя скоростта за движение на всички единици, с които има съприкосновение, а след това обикаля обратно към първоначалната си позиция. Ако Phoenix изпълни Supernova, Icarus Dive приключва.

Време за изчакване Време за изчакване: 36/34/32/30


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
НУЖНО ЗДРАВЕ: 15%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗГАРЯНЕТО: 4
ЩЕТИ В СЕКУНДА: 10 / 30 / 50 / 70

Въпреки, че пътуванията в космическата шир не са непознати на Phoenix, реенето из атмосферата предлага своите уникални облаги.

Fire Spirits

Призовава 4 огнени духа, които кръжат около Phoenix. Всеки от тях може да бъде изстрелян самостоятелно към целевата площ на ефекта. Засегнатите вражески единици поемат щети през време, а скоростта на атака им е значително намалена.

Нужна мана Нужна мана: 120
Време за изчакване Време за изчакване: 51/44/37/30


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
НУЖНО ЗДРАВЕ: 20%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ДУХОВЕТЕ: 20
РАДИУС: 175 / 175 / 175 / 175
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗГАРЯНЕТО: 4
ЗАБАВЯНЕ НА СКОРОСТТА ЗА АТАКА: 80 / 100 / 120 / 140

Вечно разпадащата се сърцевина на Phoenix често излъчва краткотрайни изблици на съзнателна светлина.

Sun Ray

Phoenix излъчва светлинен сноп за сметка на собственото си здраве. Лъчът нанася щети на враговете и лекува съюзниците с базово количество, плюс процент от тяхното здраве. Процентът нараства при продължителна стрелба с лъча.

Нужна мана Нужна мана: 100/110/120/130
Време за изчакване Време за изчакване: 30


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
НУЖНО ЗДРАВЕ В СЕКУНДА: 6%
БАЗОВИ ЩЕТИ В СЕКУНДА: 14 / 20 / 26 / 32
БАЗОВО ЛЕЧЕНИЕ В СЕКУНДА: 7 / 10 / 13 / 16
МАКС. ЛЕКУВАНЕ: 0.625% / 1.25% / 1.875% / 2.5%

Отворът, през които протича подобна звездна енергия е широк само няколко атома.

Supernova

Phoenix доброволно слага край на текущия си живот за шанса да се прероди. Превръща се в жарко слънце, което обгаря враговете в огромна площ. Слънцето може да бъде унищожено чрез атаки от вражеските герои. След %abilityduration% секунди слънцето експлодира, зашеметявайки всички врагове наблизо, а същевременно с това възстановява Phoenix до пълно здраве, мана и опреснява уменията му. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Силно

Нужна мана Нужна мана: 150/200/250
Време за изчакване Време за изчакване: 120


УМЕНИЕ: няма цел
ЗАСЯГА: съюзнически герои
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
РАДИУС: 1300
ЩЕТИ В СЕКУНДА: 60 / 90 / 120

Соларното огнище на Supernova може да бъде фатално, но все пак от пламъците му възкръсват нови огньове, които да скитат из вечността.