Phoenix

Na dálku - Supporti - Nukeři - Iniciátoři - Escape - Disableři

Přehled

16 + 1.80
12 + 1.30
23 + 3.50
26 - 36
280
0.68

Icarus Dive

Phoenix se střemhlav vrhne do vybrané oblasti v určité vzdálenosti, udělí průběžné poškození a zpomalí pohyb jednotek, se kterými přijde do styku, a poté se navrátí na svou původní pozici. Pokud Phoenix použije schopnost Supernova, jeho střemhlavý let se přeruší.


Fire Spirits

Vyvolá 4 ohnivé duše, které začnou obíhat kolem Phoenixe. Každou z nich lze nezávisle na ostatních vypustit do vybrané oblasti. Zasažené nepřátelské jednotky budou dostávat průběžné poškození a bude výrazně snížena rychlost jejich útoku.


Sun Ray

Phoenix vypustí paprsek světla sající jeho zdraví. Paprsek uděluje poškození a léčí spojence základní hodnotou, ke které je přičteno určité procento z jejich maximálního zdraví. Procento se navyšuje během trvání schopnosti.


Supernova

Phoenix dobrovolně obětuje svůj život za šanci na znovuzrození. Po použití se promění v rozpálené slunce, které spaluje nepřátele v rozlehlé oblasti. Slunce může být zničeno pouze útoky od nepřátelských hrdinů. Pokud není zničeno, po %abilityduration% sekundách vybuchne, omráčí všechny poblíž se nacházející nepřátele a promění se v Phoenixe s obnoveným zdravím, manou a schopnostmi. SILNÉ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLOPříběh

Dávno tomu, kdy nedotčenou temnotu protínalo zářivé světlo prvního slunce, jediného bodu inteligentního světla, kterému bylo přisouzeno rozšířit teplo v prázdnotě. Po předlouhé věky toto slunce putovalo, a to až do té doby, než jeho nezměrná energie vyústila do kataklyzmatického výbuchu. Díky tomu se rozdělilo na další slunce, která se rozeběhla tehdy ještě temným vesmírem na všechny strany. A stejně jako jejich rodič, i tato slunce skončila svou pouť masivním výbuchem, ze kterého vznikla další slunce. A tento koloběh následně pokračoval do té doby, než mělo každé místo ve vesmíru svůj zářící bod.

Při jednom z výbuchů se však stalo něco zvláštního. Zrodila se bytost, kterou smrtelníci nazývají Phoenix a která byla stejně jako její předci vhozena do nekonečného kosmu a měla za úkol najít si své místo. Avšak zvědavost donutila Phoenixe zjistit, co skrývají pohasínající staré hvězdy v temnotě. Ukázalo se, že jde o zárodek mezihvězdného konfliktu, který by mohl nevratně proměnit podobu všech světů a možná i celého vesmíru. Naštěstí se mu podařilo zjistit, kde se tento konflikt začíná zhmotňovat. Rozhodl se tedy, že na sebe vezme pozemskou podobu, a dychtivě se vydal na cestu za těmi, kteří jej potřebují nejvíce. A kdo ví, možná právě tak naplní svůj osud.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,563
1,518
587
Zdraví
1,030
536
208
Mana
153-163
98-108
49-59
Poškození
8
3
1
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
525
Dosah útoku
1100
Rychlost střely

Schopnosti

Icarus Dive

Phoenix se střemhlav vrhne do vybrané oblasti v určité vzdálenosti, udělí průběžné poškození a zpomalí pohyb jednotek, se kterými přijde do styku, a poté se navrátí na svou původní pozici. Pokud Phoenix použije schopnost Supernova, jeho střemhlavý let se přeruší.

Cooldown Cooldown: 36/34/32/30


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
SPOTŘEBA ZDRAVÍ: 15%
DOBA HOŘENÍ: 4
POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 10 / 30 / 50 / 70

Ačkoliv není Phoenix v cestování vesmírem žádným nováčkem, prolétávání atmosférou ho zvláštním způsobem uspokojuje.

Fire Spirits

Vyvolá 4 ohnivé duše, které začnou obíhat kolem Phoenixe. Každou z nich lze nezávisle na ostatních vypustit do vybrané oblasti. Zasažené nepřátelské jednotky budou dostávat průběžné poškození a bude výrazně snížena rychlost jejich útoku.

Spotřeba many Spotřeba many: 120
Cooldown Cooldown: 51/44/37/30


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
SPOTŘEBA ZDRAVÍ: 20%
TRVÁNÍ DUŠE: 20
DOSAH: 175 / 175 / 175 / 175
DOBA HOŘENÍ: 4
ZPOMALENÍ ÚTOKU: 80 / 100 / 120 / 140

Ve Phoenixově nestálém jádru se občas zrodí inteligentní ohnivé duše.

Sun Ray

Phoenix vypustí paprsek světla sající jeho zdraví. Paprsek uděluje poškození a léčí spojence základní hodnotou, ke které je přičteno určité procento z jejich maximálního zdraví. Procento se navyšuje během trvání schopnosti.

Spotřeba many Spotřeba many: 100/110/120/130
Cooldown Cooldown: 30


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
SPOTŘEBA ZDRAVÍ ZA SEKUNDU: 6%
ZÁKL. POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 14 / 20 / 26 / 32
ZÁKLADNÍ LÉČENÍ ZA SEKUNDU: 7 / 10 / 13 / 16
MAX. LÉČENÍ: 0.625% / 1.25% / 1.875% / 2.5%

Skulina, kterou mezihvězdná energie z Phoenixova jádra protéká, je široká pouze několik atomů.

Supernova

Phoenix dobrovolně obětuje svůj život za šanci na znovuzrození. Po použití se promění v rozpálené slunce, které spaluje nepřátele v rozlehlé oblasti. Slunce může být zničeno pouze útoky od nepřátelských hrdinů. Pokud není zničeno, po %abilityduration% sekundách vybuchne, omráčí všechny poblíž se nacházející nepřátele a promění se v Phoenixe s obnoveným zdravím, manou a schopnostmi. SILNÉ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

Spotřeba many Spotřeba many: 150/200/250
Cooldown Cooldown: 120


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PŮSOBÍ NA: Spojenečtí hrdinové
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 1300
POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 60 / 90 / 120

Supernova může být pro Phoenixe smrtící, avšak z jejích plamenů povstanou nové paprsky připravené putovat vesmírem až do konce věků.