Phoenix

Avstånd - Understöd - Bombare - Initierare - Smitare - Disabler

Överblick

16 + 1.80
12 + 1.30
23 + 3.50
26 - 36
280
0.68

Icarus Dive

Phoenix dyker framåt i en båge och återvänder sedan till ursprungsplatsen, vilket gör skada över tid och saktar ned förflyttningshastigheten hos fiender som den kommer i kontakt med. Om Phoenix använder Supernova, avslutas dykningen.


Fire Spirits

Framkallar 4 eldandar som cirkulerar omkring Phoenix. Varje ande kan avfyras var för sig mot inriktade områden. Fiender som träffas tar skada över tid och får sin attackhastighet drastiskt sänkt.


Sun Ray

Phoenix avfyrar en ljusstråle på bekostnad av sin egen hälsa. Strålen skadar fiender och helar allierade för ett grundvärde plus en procentandel av deras hälsa. Procentandelen ökar ju längre strålen är aktiv.


Supernova

Phoenix avslutar villigt sitt nuvarande liv för chansen att bli pånyttfödd. Förvandlas till en brinnande sol som bränner fiender inom ett stort område. Solen kan förstöras av attacker från fiendehjältar. Efter %abilityduration% sekunder exploderar solen, vilket bedövar alla fiender i närheten, återställer Pheonix till full hälsa och mana och återställer dess förmågor. DISPEL: StarkBiografi

Ensam ute i det orörda mörkret lyste Bevararens första sol, en singulär punkt av medvetet ljus vars öde var att sprida värme i det tomma intet. Genom oräkneliga tidsåldrar, sammansmälte denna bländande stjärna sin oöverskådliga energi innan den exploderade i en omvälvande supernova. Från detta inferno kom nya stjärnor, barn som var identiska till sin förälder, som färdades genom ett mörkt hav och placerade ut sig i konstellationer. Inom tid skulle de också fortplanta sig genom supernovans eld. Så skulle denna bländande cykel av födsel och återfödsel upprepa sig tills alla himlavalv skapade av Titanernas möda bevärdigades av ljus och sken.

Vid denna tidslösa smältdegel kollapsade stjärnan som dödliga skulle komma att kalla Pheonix till skepnad, och som dess förfäder stöttes den iväg i ett ändlöst kosmos för att hitta sin plats bland sina stjärnbröder. Fast nyfikenheten mot det som de skymmande äldre tröstade sig med i mörkret konsumerade barnet, och så över långa cykler studerade den och gjorde sig underrättad. Den lärde sig att bland världar både hela och förstörda skulle snart uppstå en koppling av anmärkningsvärd variation, låst i en bestående konflikt av kosmisk konsekvens, ett plan som skulle behöva mer inflytande än vad en döende sols avlägsna strålar kunde ge. Och så tog detta solbarn en jordslig form, som ivrigt färdas för att sprida sin värme på de som behöver det mest, och kanske ta vara på sitt solöde.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,563
1,518
587
Hälsa
1,030
536
208
Mana
153-163
98-108
49-59
Skada
8
3
1
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
525
Attackräckvidd
1100
Projektilhastighet

Förmågor

Icarus Dive

Phoenix dyker framåt i en båge och återvänder sedan till ursprungsplatsen, vilket gör skada över tid och saktar ned förflyttningshastigheten hos fiender som den kommer i kontakt med. Om Phoenix använder Supernova, avslutas dykningen.

Cooldown Cooldown: 36/34/32/30


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
HÄLSOKOSTNAD: 15%
BRÄNNTID: 4
SKADA PER SEKUND: 10 / 30 / 50 / 70

Att flyga inom en atmosfär kan vara unikt tillfredsställande, för en som är van att färdas genom det kosmiska intet.

Fire Spirits

Framkallar 4 eldandar som cirkulerar omkring Phoenix. Varje ande kan avfyras var för sig mot inriktade områden. Fiender som träffas tar skada över tid och får sin attackhastighet drastiskt sänkt.

Manakostnad Manakostnad: 120
Cooldown Cooldown: 51/44/37/30


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
HÄLSOKOSTNAD: 20%
ANDE - VARAKTIGHET: 20
RADIE: 175 / 175 / 175 / 175
BRÄNNTID: 4
SAKTAR NED ATTACK: 80 / 100 / 120 / 140

Phoenix ständigt kollapsande kärna avger ofta kortlivade utbrott av medvetet ljus.

Sun Ray

Phoenix avfyrar en ljusstråle på bekostnad av sin egen hälsa. Strålen skadar fiender och helar allierade för ett grundvärde plus en procentandel av deras hälsa. Procentandelen ökar ju längre strålen är aktiv.

Manakostnad Manakostnad: 100/110/120/130
Cooldown Cooldown: 30


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
HÄLSOKOSTNAD PER SEKUND: 6%
GRUNDSKADA PER SEKUND: 14 / 20 / 26 / 32
GRUNDHELANDE PER SEKUND: 7 / 10 / 13 / 16
MAX. HELANDE: 0.625% / 1.25% / 1.875% / 2.5%

Ventilen genom vilket sådan stjärnenergi flödar är bara några atomer bred.

Supernova

Phoenix avslutar villigt sitt nuvarande liv för chansen att bli pånyttfödd. Förvandlas till en brinnande sol som bränner fiender inom ett stort område. Solen kan förstöras av attacker från fiendehjältar. Efter %abilityduration% sekunder exploderar solen, vilket bedövar alla fiender i närheten, återställer Pheonix till full hälsa och mana och återställer dess förmågor. DISPEL: Stark

Manakostnad Manakostnad: 150/200/250
Cooldown Cooldown: 120


FÖRMÅGA: Inget mål
PÅVERKAR: Allierade hjältar
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RADIE: 1300
SKADA PER SEKUND: 60 / 90 / 120

Den enorma hettan från en Supernova kan vara dödlig, men från dess flammor uppstår nya fyrar som ska vandra i evigheten.