Pudge

Nærkamp - Disabler - Initiator - Durable - Nuker

Oversikt

16 + 1.50
14 + 1.50
25 + 4.00
40 - 46
280
-0.04

Meat Hook

Sender en blodig krok mot en enhet eller sted. Kroken huker til seg den første enheten den støter på, drar enheten tilbake til Pudge og gjør skade hvis det er en fiende.


Rot

En gifitg sky som omringer Pudge gjør intens skade og reduserer bevegelighet – skader både fiendtlige enheter og Pudge selv.


Flesh Heap

Gir Pudge økt magiresistens, samt bonusstyrke som økes hver gang Pudge dreper en fiendtlig helt eller en dør i nærheten. Flesh Heap er tilbakevirkende, som betyr at den kan få ladninger før evnen er lært, som så blir aktive.


Dismember

KANALISERT – Pudge hugger innpå en fiendtlig enhet, så den uskadeliggjøres og tar skade over tid. Pudge helbredes for samme mengde som han skader. Varer lenger på kryp.



Bio

In the Fields of Endless Carnage, far to the south of Quoidge, a corpulent figure works tirelessly through the night--dismembering, disembowelling, piling up the limbs and viscera of the fallen that the battlefield might be clear by dawn. In this cursed realm, nothing can decay or decompose; no corpse may ever return to the earth from which it sprang, no matter how deep you dig the grave. Flocked by carrion birds who need him to cut their meals into beak-sized chunks, Pudge the Butcher hones his skills with blades that grow sharper the longer he uses them. Swish, swish, thunk. Flesh falls from the bone; tendons and ligaments part like wet paper. And while he always had a taste for the butchery, over the ages, Pudge has developed a taste for its byproduct as well. Starting with a gobbet of muscle here, a sip of blood there...before long he was thrusting his jaws deep into the toughest of torsos, like a dog gnawing at rags. Even those who are beyond fearing the Reaper, fear the Butcher.

Statistikk

25
15
1
Nivå
2,829
1,689
625
Helse
936
481
208
Mana
181-187
121-127
65-71
Skade
8
3
-0
Rustning
 
1800 / 800
Synsrekkevidde
150
Angrepsrekkevidde
N/A
Prosjektilhastighet

Evner

Meat Hook

Sender en blodig krok mot en enhet eller sted. Kroken huker til seg den første enheten den støter på, drar enheten tilbake til Pudge og gjør skade hvis det er en fiende.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 125/130/135/140
Nedkjøling Nedkjøling: 27/22/17/12


EVNE: Punktvalg
SKADETYPE: Ren
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Ja
SKADE: 150 / 220 / 290 / 360
BRUKSREKKEVIDDE: 1300

Slakterens krok er et symbolsk mareritt, dens buede blad er en skremmende påminnelse på hans intensjon om å slakte.

Rot

En gifitg sky som omringer Pudge gjør intens skade og reduserer bevegelighet – skader både fiendtlige enheter og Pudge selv.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 0/0/0/0
Nedkjøling Nedkjøling: 0


EVNE: Ingen mål, Veksling
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
RADIUS: 250

En forferdelig lukt kan kjennes før en giftig, kvelende gass som stråler ut fra slakterens evig voksende, råtne kropp.

Flesh Heap

Gir Pudge økt magiresistens, samt bonusstyrke som økes hver gang Pudge dreper en fiendtlig helt eller en dør i nærheten. Flesh Heap er tilbakevirkende, som betyr at den kan få ladninger før evnen er lært, som så blir aktive.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 0/0/0/0
Nedkjøling Nedkjøling: 0


EVNE: Passiv
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
MAGIC RESISTANCE: 8% / 10% / 12% / 14%
REKKEVIDDE: 450

Slakteren gir ordene 'levende skjold' en ny betydning.

Dismember

KANALISERT – Pudge hugger innpå en fiendtlig enhet, så den uskadeliggjøres og tar skade over tid. Pudge helbredes for samme mengde som han skader. Varer lenger på kryp.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 100/130/170
Nedkjøling Nedkjøling: 30/25/20


EVNE: Kanalisert, Enhetsvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Ja
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
CREEP DURATION: 6.0 / 6.0 / 6.0

'Når jeg er ferdig med disse skadedyrene kan de stappes i en pai!'