Pugna

Далекобойни - Nuker - Pusher

Обзор

24 + 5.20
24 + 1.30
19 + 2.00
19 - 27
330
3.36

Nether Blast

Експлодиращ импулс, който нанася щети на врагове и структури в областта. Нанася преполовени щети на структури.


Decrepify

Силна прогонваща магия, забавяща единицата и я прави неспособна да атакува или да бъде нападната. Засегнатите единици поемат допълнителни магически щети.


Nether Ward

Pugna поставя Nether Ward на целевото местонахождение. Той причинява врагове наблизо да губят процент от своята макс. мана всяка секунда и ще стреля по всеки такъв, който изпълни заклинание. Nether Ward нанася базови плюс множителя на щетите по изразходваната мана от вражеския герой.


Life Drain

ИЗПЪЛНЯВАЩО СЕ — Когато се изпълни върху враг, Pugna източва здраве от целевата противникова единица, за да се лекува и предоставя видимост над целта. Ако здравето на Pugna е пълно, а вражеската цел е герой, Life Drain ще възстановява мана, вместо това. Когато се изпълни върху съюзник, Pugna ще източи собственото си здраве към него.



Биография

В рожденото царство на Свадливия, близо до просторите на Отвъдните простори, имало манастир, посветен на Изкуствата на Забвението, които извличали силите си от подземни енергии. Висшият майстор на храма се споразумял да премине в Забвението няколко години по-рано, оставяйки академията си без лидер. От момента на смъртта на майстора регентите на храма започнали гадателски ритуали, за да открият превъплъщението на майстора и евентуално всички знаци, сближаващи незабавно съседството.Няколко селяни приклекнали в сянката на храма, техните алеи и площади се изпълнили с детски смях. Свадливия, обикновен тридесетмесечен жител, бил единственият кандидат от местните хулигани и в деня на назначението си той бил представен в храма заедно с двама обещаващи дребосъци. Ламите предложили на децата купища от захабени реликви, които били ценни притежания на техния предишен висш майстор. Едно момче посегнало за порфирния жезъл на ламата… и го пъхнало в ноздрата си. Едно палаво момиче издърпало амулет, който също принадлежал на ламата, и незабавно го погълнало. Свадливия огледал хладно другите двама и се засмял весело, и ги запалил с изумруден огън, превръщайки ги в прах. След това грабнал жезъла и амулета, казвайки „Мои са!“. Регентите го вдигнали на раменете си, увивайки го в одеждите на техния висш майстор, и бързо го занесли на трона, преди да си промени настроението. След пет години храмът също се превърнал в купчина прах, който угодил на Свадливия до ненасита.

Статистики

25
15
1
Ниво
1,803
1,043
511
Здраве
2,194
1,258
312
Мана
188-196
116-124
43-51
Щети
11
6
3
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
630
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Nether Blast

Експлодиращ импулс, който нанася щети на врагове и структури в областта. Нанася преполовени щети на структури.

Нужна мана Нужна мана: 85/105/125/145
Време за изчакване Време за изчакване: 5


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
BLAST — ОТЛАГАНЕ: 0.9 / 0.9 / 0.9 / 0.9
РАДИУС: 400 / 400 / 400 / 400

Изкуството на Забвението включва оглушителен изблик на изумрудени пламъци от Отвъдните простори.

Decrepify

Силна прогонваща магия, забавяща единицата и я прави неспособна да атакува или да бъде нападната. Засегнатите единици поемат допълнителни магически щети.

Нужна мана Нужна мана: 60
Време за изчакване Време за изчакване: 15/12/9/6


УМЕНИЕ: целева единица
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
УВЕЛИЧЕНИ МАГИЧЕСКИ ЩЕТИ (СЪЮЗНИЧЕСКИ): 25%
УВЕЛИЧЕНИ МАГИЧЕСКИ ЩЕТИ (ВРАГ): 30% / 40% / 50% / 60%
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕ (ВРАГ): 30% / 40% / 50% / 60%

С тази ново овладяна реликва от детството си Pugna се изкушава да изпраща другите в Адското царство, без значение дали е за добро, за лошо или за забавление.

Nether Ward

Pugna поставя Nether Ward на целевото местонахождение. Той причинява врагове наблизо да губят процент от своята макс. мана всяка секунда и ще стреля по всеки такъв, който изпълни заклинание. Nether Ward нанася базови плюс множителя на щетите по изразходваната мана от вражеския герой.

Нужна мана Нужна мана: 80/80/80/80
Време за изчакване Време за изчакване: 35


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
WARD — ОБСЕГ ЗА АТАКА: 1600
БАЗОВИ ЩЕТИ: 50
МАКС. ЗАГУБА НА МАНА: 0.6% / 0.8% / 1% / 1.2%

Докато бил в манастира на Изкуствата на Забвението, Pugna се научил да доминира над съучениците си с прост жезъл, зареден с Адска магия.

Life Drain

ИЗПЪЛНЯВАЩО СЕ — Когато се изпълни върху враг, Pugna източва здраве от целевата противникова единица, за да се лекува и предоставя видимост над целта. Ако здравето на Pugna е пълно, а вражеската цел е герой, Life Drain ще възстановява мана, вместо това. Когато се изпълни върху съюзник, Pugna ще източи собственото си здраве към него.

Нужна мана Нужна мана: 125/175/225
Време за изчакване Време за изчакване: 7


УМЕНИЕ: изпълняващо се, целева единица
ЗАСЯГА: герои
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0

Pugna наистина става по-силен дори и от висшия майстор на Забвението.