Pugna

Na dálku - Nukeři - Pusheři

Přehled

24 + 5.20
24 + 1.30
19 + 2.00
19 - 27
330
3.36

Nether Blast

Vytvoří kouli ze smaragdových plamenů, která po chvíli vybuchne a udělí poškození nepřátelům a budovám poblíž. Budovám však udělí pouze poloviční poškození.


Decrepify

Silné vykazovací kouzlo, které zpomalí jednotku a znemožní jí útočit, avšak také ji před útoky chrání. Ovlivněné jednotky dostávají vyšší magické poškození.


Nether Ward

Pugna položí na vybrané místo Nether Wardu. Tato warda způsobuje, že okolní nepřátelští hrdinové každou sekundu ztratí určité procento ze své maximální hodnoty many, a pokud se odváží seslat kouzlo, warda na ně zaútočí. Poškození se rovná základu navýšenému o násobek spotřebované many a násobiče poškození.


Life Drain

VYVOLÁVÁ SE – Pokud je schopnost použita na nepřítele, začne z něj Pugna vysávat zdraví pro sebe a také na něj získá dohled. Pokud má Pugna plné zdraví a cílovou jednotkou je hrdina, bude schopnost sát manu. Pokud je schopnost použita na spojence, předá mu Pugna své vlastní zdraví.Příběh

V rodišti Pugny, poblíž průduchů z hlubin podsvětí, stával lámaistický klášter zasvěcený umění Zapomnění, které čerpá svou moc právě z energie podsvětí. Velmistr tohoto chrámu před lety zesnul a odebral se do Zapomnění, zanechávajíce akademii bez vůdce. Ihned po mistrově smrti proto regenti tohoto chrámu začali s věšteckými rituály, aby se dozvěděli, v co se jejich mistr reinkarnoval. Všechna znamení ukazovala, že se nachází v bezprostředním okolí. Ve stínu chrámu se rozprostíralo několik vesniček i s jejich sady a náměstími plnými smějících se dětí. Pugna, starý pouze třináct měsíců, byl jedním z kandidátů, a tak byl s dalšími dvěma dětmi v předurčený den předveden do chrámu, kde je lámové posadili před hromadu opotřebovaných relikvií, ceněný majetek svého bývalého velmistra. Netrvalo dlouho a jeden z chlapců sáhl po porfýrové hůlce, jež tomuto lámovi patřila... a strčil si ji do nosu. Rozpustilá dívka si vylovila amulet, který také patřil lámovi, a v mžiku ho spolkla. Pugna na ně chladnokrevně pohlédl, pousmál se a obě děti sežehl smaragdovým plamenem, který je v mžiku proměnil v popel. Poté popadl hůlku a amulet a vykřikl: „Moje!“ Regenti vyhoupli rozradostněného Pugnu na svá ramena, zabalili ho do rouch svého velmistra a pospíchali s ním k trůnu dříve, než se změní jeho nálada. Do pěti let lehl popelem i chrám samotný, což Pugnu nesmírně potěšilo…

Statistiky

25
15
1
Úroveň
1,803
1,043
511
Zdraví
2,194
1,258
312
Mana
188-196
116-124
43-51
Poškození
11
6
3
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
630
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Nether Blast

Vytvoří kouli ze smaragdových plamenů, která po chvíli vybuchne a udělí poškození nepřátelům a budovám poblíž. Budovám však udělí pouze poloviční poškození.

Spotřeba many Spotřeba many: 85/105/125/145
Cooldown Cooldown: 5


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
PRODLEVA VÝBUCHU: 0.9 / 0.9 / 0.9 / 0.9
ROZSAH: 400 / 400 / 400 / 400

Umění Zapomnění zahrnuje i ohlušující vlnu smaragdových plamenů vycházejících z hlubin podsvětí.

Decrepify

Silné vykazovací kouzlo, které zpomalí jednotku a znemožní jí útočit, avšak také ji před útoky chrání. Ovlivněné jednotky dostávají vyšší magické poškození.

Spotřeba many Spotřeba many: 60
Cooldown Cooldown: 15/12/9/6


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
NAVÝŠENÍ MAGICKÉHO POŠKOZENÍ SPOJENCŮ: 25%
NAVÝŠENÍ MAGICKÉHO POŠKOZENÍ NEPŘÁTEL: 30% / 40% / 50% / 60%
ZPOMALENÍ POHYBU NEPŘÁTEL: 30% / 40% / 50% / 60%

Pugna se vyžívá ve vyhošťování ostatních do podsvětí, ať už je to pro dobro, zlo nebo jednoduše pro zábavu.

Nether Ward

Pugna položí na vybrané místo Nether Wardu. Tato warda způsobuje, že okolní nepřátelští hrdinové každou sekundu ztratí určité procento ze své maximální hodnoty many, a pokud se odváží seslat kouzlo, warda na ně zaútočí. Poškození se rovná základu navýšenému o násobek spotřebované many a násobiče poškození.

Spotřeba many Spotřeba many: 80/80/80/80
Cooldown Cooldown: 35


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
DOSAH ÚTOKU WARDY: 1600
ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ: 50
ZTRÁTA DLE MAX. MANY: 0.6% / 0.8% / 1% / 1.2%

Když se ještě Pugna v lámaistickém klášteře učil umění Zapomnění, porážel své spolužáky pomocí wardy nabité energií podsvětí.

Life Drain

VYVOLÁVÁ SE – Pokud je schopnost použita na nepřítele, začne z něj Pugna vysávat zdraví pro sebe a také na něj získá dohled. Pokud má Pugna plné zdraví a cílovou jednotkou je hrdina, bude schopnost sát manu. Pokud je schopnost použita na spojence, předá mu Pugna své vlastní zdraví.

Spotřeba many Spotřeba many: 125/175/225
Cooldown Cooldown: 7


TYP SCHOPNOSTI: Vyvolává se, Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Hrdinové
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0

Pugna překonal svými schopnostmi i velmistry Zapomnění.