Pugna

Avstånd - Bombare - Pushare

Överblick

24 + 5.20
24 + 1.30
19 + 2.00
19 - 27
330
3.36

Nether Blast

En exploderande puls åsamkar skada mot fiender och byggnader i området. Åsamkar 50% skada mot byggnader.


Decrepify

En kraftfull förvisande besvärjelse som saktar ned en enhet och gör den oförmögen att attackera eller bli attackerad. Drabbade enheter tar extra magisk skada.


Nether Ward

Pugna places a Nether Ward at the target location. The ward reduces the causes nearby enemy heroes to lose a percentage of their max mana every second, and will fire at any enemy hero who casts a spell. Nether Ward a base damage plus the damage multiplier times the mana spent by the enemy hero.


Life Drain

CHANNELED - When cast on an enemy, Pugna drains health from the target enemy unit to heal himself and granting vision over the target. If Pugna has full HP, and the enemy target is a Hero, Life Drain will restore mana instead. When cast on an ally, Pugna will drain his own health into his ally.Biografi

I riket där Pugna föddes, i närheten av vädringshålen tillhörande de nedre vidderna, stod det ett lamakloster tillägnat förgätenhetens konster, vilket tog sin kraft från de nedre energierna. Den store mästaren över tempelplatsen hade gått in i förgätenheten flera år tidigare, och lämnade sin akademi utan en ledare. Från ögonblicket av deras mästares död, började templets regenter att utföra förutsägelser för att finna deras mästares reinkarnation, och så småningom verkade allt peka på att det var i närheten av templet. Flera byar stod i skuggan av templet, deras gränder och torg var fulla av skratt från skrålande barn. Pugna, blott tretton månader gammal, var endast en utav kandidaterna bland traktens ungar, och på den förutbestämda dagen presenterades han tillsammans med två andra lovande småbarn. Lamorna erbjöd barnen ett virrvarr av burna reliker som var uppskattade tillbehör från deras gamla mästare. En pojke sträckte sig mot en porfyrtrollstav som hade tillhört laman...och satte den i näsborren. En okynnig flicka tog ut en amulett som också hade varit lamans, och svalde den genast. Pugna betraktade kyligt de andra två, gav ifrån sig ett glatt skratt. Han sprängde dem med strålar av smaragdflammor och förvandlade dem till aska på ett ögonblick. Sedan tog han trollstaven och amuletten, och sa "min!" Regenterna hissade upp den strålande Pugna på sina axlar, slöt in honom i mästarens skrud, och skyndade sig till tronen innan hans sinnesstämning kunde ändras. Efter fem år, var templet självt ytterligare en askhög, vilket gjorde Pugna mer belåten än någonsin.

Statistik

25
15
1
Nivå
1,803
1,043
511
Hälsa
2,194
1,258
312
Mana
188-196
116-124
43-51
Skada
11
6
3
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
630
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Nether Blast

En exploderande puls åsamkar skada mot fiender och byggnader i området. Åsamkar 50% skada mot byggnader.

Manakostnad Manakostnad: 85/105/125/145
Cooldown Cooldown: 5


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magical
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
EXPLOSIONSFÖRDRÖJNING: 0.9 / 0.9 / 0.9 / 0.9
RADIE: 400 / 400 / 400 / 400

Glömskans konster inkluderar en öronbedövande explosion av emeraldlågor från Nederhålorna.

Decrepify

En kraftfull förvisande besvärjelse som saktar ned en enhet och gör den oförmögen att attackera eller bli attackerad. Drabbade enheter tar extra magisk skada.

Manakostnad Manakostnad: 60
Cooldown Cooldown: 15/12/9/6


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
ÖKAD MAGISK SKADA MOT ALLIERAD: 25%
ÖKAD MAGISK SKADA MOT FIENDE: 30% / 40% / 50% / 60%
SAKTAR NED FIENDER: 30% / 40% / 50% / 60%

En nu bemästrad relik från hans barndom, glädjer sig Pugna i att fördriva andra till Nedervärlden, oavsett om det är för att göra en god gärning, vara elak, eller helt enkelt ha skoj.

Nether Ward

Pugna places a Nether Ward at the target location. The ward reduces the causes nearby enemy heroes to lose a percentage of their max mana every second, and will fire at any enemy hero who casts a spell. Nether Ward a base damage plus the damage multiplier times the mana spent by the enemy hero.

Manakostnad Manakostnad: 80/80/80/80
Cooldown Cooldown: 35


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magical
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
WARD - ATTACKRÄCKVIDD: 1600
BASE DAMAGE: 50
MAX MANA LOSS: 0.6% / 0.8% / 1% / 1.2%

Medan han var i klostret av Glömskans Konster, lärde sig Pugna att dominera sina klasskamrater med en enda ward laddad med Nether-magi.

Life Drain

CHANNELED - When cast on an enemy, Pugna drains health from the target enemy unit to heal himself and granting vision over the target. If Pugna has full HP, and the enemy target is a Hero, Life Drain will restore mana instead. When cast on an ally, Pugna will drain his own health into his ally.

Manakostnad Manakostnad: 125/175/225
Cooldown Cooldown: 7


FÖRMÅGA: Kanaliserad, Inriktad enhet
PÅVERKAR: Hjältar
SKADETYP: Magical
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0

Pugna har verkligen blivit mer kraftfull än glömskans stormästare.