Clockwerk

Na blízko - Iniciátoři - Disableři - Odolní - Nukeři

Přehled

18 + 1.50
13 + 2.30
26 + 3.50
24 - 26
310
1.82

Battery Assault

Vystřeluje do náhodných nepřátel poblíž silně nabité šrapnely, které udělují menší magické poškození a nakrátko omračují své cíle.


Power Cogs

Vytvoří kolem Clockwerka bariéru z energií nabitých ozubených kol, která v sobě uvězní poblíž se nacházející nepřátele. Nepřátelé vně pasti, kteří se kol dotknou, jsou odhozeni a přijdou o část zdraví a many. Kolo, které někoho zasáhne, se poté deaktivuje. Nepřátelé mohou každé kolo několika útoky zničit, zatímco Clokwerkovi k tomu stačí vždy jen jeden útok.


Rocket Flare

Vystřelí světlici s dlouhým doletem, která exploduje nad vybranou oblastí, udělí nepřátelům poškození a oblast na 6 sekund zviditelní.


Hookshot

Rychle vystřelí do cílové lokace záchytný hák. Pokud hák zasáhne jednotku, Clockwerk se k ní přitáhne, a pokud je jednotka nepřátelská, omráčí ji a udělí jí poškození. Všichni nepřátelé, do kterých Clockwerk po cestě vrazí, jsou také omráčeni a utrží poškození.Příběh

Rattletrap je vzdálený příbuzný Snipera a Tinkera a stejně jako mnoho dalších obyvatel Keenu i on si kompenzuje svůj malý vzrůst důvtipem a používáním všemožných přístrojů. Jakožto syn syna hodináře byl Rattletrap mnoho let vychováván pro vedení rodinného podniku, ale poté i do údolí plných nevinných lidí vtrhla válka a zanechala za sebou pouze doutnající sutiny dříve prosperujících vesnic. Těsně předtím, než se tak stalo s vesnicí jeho předků, řekl mu umírající otec: „Tvým řemeslem je nyní boj.“ A jelikož jen špatný řemeslník viní za neúspěch své nástroje, Rattletrap se nikdy nevymlouval. Jakmile pohřbil svého otce společně se sutinami celé vesnice, jal se přeměnit sebe sama v nejdokonalejší nástroj zkázy, jaký svět kdy viděl. Přísahal, že už nikdy nebude zastižen nepřipravený, a díky svým schopnostem sestavil napájené mechanické brnění nazvané Clockwerk, vedle něhož zbroje rytířů z cizích krajů vypadaly jako předimenzované plechovky. Nyní Rattletrap zůstává naživu pomocí přístrojů – stal se z něj malý, ale smrtelně nebezpečný válečník, jehož dovednosti v ničení jsou téměř automatizované a jehož mechanizované zbraně udělají krátký proces s každým, kdo nevěří, že tohle je úsvit nového věku válek. Jaký nadešel čas? Správně, čas Clockwerka!

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,620
1,575
644
Zdraví
962
507
234
Mana
154-156
99-101
50-52
Poškození
12
6
2
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Battery Assault

Vystřeluje do náhodných nepřátel poblíž silně nabité šrapnely, které udělují menší magické poškození a nakrátko omračují své cíle.

Spotřeba many Spotřeba many: 100
Cooldown Cooldown: 24/22/20/18


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
DOSAH: 275 / 275 / 275 / 275
TRVÁNÍ: 10.5 / 10.5 / 10.5 / 10.5

Některá z Rattletrapových zařízení nefungují zcela správně, a proto se jako útočný manévr osvědčilo jejich řízené odpalování.

Power Cogs

Vytvoří kolem Clockwerka bariéru z energií nabitých ozubených kol, která v sobě uvězní poblíž se nacházející nepřátele. Nepřátelé vně pasti, kteří se kol dotknou, jsou odhozeni a přijdou o část zdraví a many. Kolo, které někoho zasáhne, se poté deaktivuje. Nepřátelé mohou každé kolo několika útoky zničit, zatímco Clokwerkovi k tomu stačí vždy jen jeden útok.

Spotřeba many Spotřeba many: 80
Cooldown Cooldown: 15


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 5 / 6 / 7 / 8
POŠKOZENÍ: 50 / 125 / 200 / 275
PÁLENÍ MANY: 50 / 80 / 110 / 140

Jeden z vynálezů, na který je Clockwerk nejvíc pyšný, je nabité ozubené kolo. A to i přesto, že jím jeho spojenci občas opovrhují.

Rocket Flare

Vystřelí světlici s dlouhým doletem, která exploduje nad vybranou oblastí, udělí nepřátelům poškození a oblast na 6 sekund zviditelní.

Spotřeba many Spotřeba many: 35/40/45/50
Cooldown Cooldown: 20/18/16/14


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 600

To, co dříve sloužilo pro různé slavnostní události, je nyní užitečným nástrojem pro průzkum a bombardování.

Hookshot

Rychle vystřelí do cílové lokace záchytný hák. Pokud hák zasáhne jednotku, Clockwerk se k ní přitáhne, a pokud je jednotka nepřátelská, omráčí ji a udělí jí poškození. Všichni nepřátelé, do kterých Clockwerk po cestě vrazí, jsou také omráčeni a utrží poškození.

Spotřeba many Spotřeba many: 150/150/150
Cooldown Cooldown: 60/45/30


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
DOBA OMRÁČENÍ: 1.5 / 1.75 / 2
POŠKOZENÍ: 75 / 175 / 275

Záchytný hák je poměrně těžkopádné zařízení, avšak právě díky němu dokáže Clockwerk v mžiku překonávat až nevídané vzdálenosti.