Riki

Ръкопашни - Carry - Escape - Disabler

Обзор

14 + 1.30
18 + 1.40
18 + 2.40
41 - 45
320
5.52

Smoke Screen

Хвърля димка, заглушавайки враговете, причинявайки пропуски за атаките им.


Blink Strike

Телепортира се зад целевата единица, нанасяйки ѝ бонус щети, ако е вражеска.


Tricks of the Trade

Riki преминава извън света, докато удря произволни вражески единици изотзад в площ около него.


Cloak and Dagger

Riki избледнява в сенките, ставайки невидим. Всеки път, когато Riki удари своя враг в гръб, нанася бонус щети спрямо ловкостта му. Когато Riki атакува, ще става видим.Биография

Riki е второто дете от великата династия Талин. С по-голям брат, спретнат за трона и по-малък закрилян и разглезен и брат, Riki, малкият втори син, изглежда, че бил роден за изкуството на невидимостта. Това било изкуството, в което той се образовал, и което спасило живота му в нощта, когато неговите хора били предадени, а неговото семейство — изклано. Той избягал от царския си произход, малък и пъргав, скромен, използващ дима за прикритие. Той си проправил път отвъд царските земи, използвайки предимството на изненадата, разсичайки едно след друго гърлата на вражеските воини. Сега, свободен от царските си задължения, Riki използва таланта си в услуга на нов занаят: Незабележим убиец. Той заглушава враговете си, изостря уменията си, надявайки се един ден да отмъсти на тези, които избили семейството им, и го лишили от неговите унаследени права.

Статистики

25
15
1
Ниво
1,966
1,130
492
Здраве
848
419
182
Мана
113-117
79-83
59-63
Щети
13
8
6
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Smoke Screen

Хвърля димка, заглушавайки враговете, причинявайки пропуски за атаките им.

Нужна мана Нужна мана: 90
Време за изчакване Време за изчакване: 20/17/14/11


УМЕНИЕ: целева точка
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 6
СТЕПЕН НА ПРОПУСК: 25% / 35% / 45% / 55%

От бягството в нощта на предателството му, Riki оценява ползата от Smoke Screen, който да обърка опонентите му.

Blink Strike

Телепортира се зад целевата единица, нанасяйки ѝ бонус щети, ако е вражеска.

Нужна мана Нужна мана: 50
Време за изчакване Време за изчакване: 0.10


УМЕНИЕ: целева единица
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
БОНУС ЩЕТИ: 25 / 50 / 75 / 100

Бързите движения на Stealth Assassin правят бягството от него невъзможно.

Tricks of the Trade

Riki преминава извън света, докато удря произволни вражески единици изотзад в площ около него.

Нужна мана Нужна мана: 50
Време за изчакване Време за изчакване: 21/18/15/12


УМЕНИЕ: изпълняващо се, целева точка
ЗАСЯГА: съюзнически герои
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
БРОЙ АТАКИ: 4
ЩЕТИ ОТ АТАКА:: 70% / 80% / 90% / 100%

Stealth Assassin не се притеснява от нечестни сражения и специализира атакуването на своите опоненти в гръб.

Cloak and Dagger

Riki избледнява в сенките, ставайки невидим. Всеки път, когато Riki удари своя враг в гръб, нанася бонус щети спрямо ловкостта му. Когато Riki атакува, ще става видим.

Нужна мана Нужна мана: 0/0/0/0
Време за изчакване Време за изчакване: 0


УМЕНИЕ: пасивно
ТИП ЩЕТИ: физически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ОТЛАГАНЕ НА ИЗБЛЕДНЯВАНЕТО: 4 / 3 / 2

Riki идва за Вас.