Riki

Ръкопашни - Carry - Escape - Disabler

Обзор

14 + 1.30
30 + 2.20
18 + 1.90
11 - 15
275
5.2

Smoke Screen

Хвърля димка, заглушавайки враговете, причинявайки пропуски за повечето им атаки, както и забавя движението.


Blink Strike

Телепортира се зад целевата единица, нанасяйки ѝ бонус щети, ако е вражеска.


Cloak and Dagger

Riki избледнява в сенките, ставайки невидим. Всеки път, когато Riki нападне своя враг в гръб, той нанася бонус щети спрямо своята ловкост. Когато Riki атакува, ще стане видим.


Tricks of the Trade

ИЗПЪЛНЯВАЩО СЕ — Riki преминава извън света, докато удря произволни вражески герои в гръб около себе си. Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.Биография

Riki е второто дете от великата династия Талин. С по-голям брат, спретнат за трона и по-малък закрилян и разглезен и брат, Riki, малкият втори син, изглежда, че бил роден за изкуството на невидимостта. Това било изкуството, в което той се образовал, и което спасило живота му в нощта, когато неговите хора били предадени, а неговото семейство — изклано. Той избягал от царския си произход, малък и пъргав, скромен, използващ дима за прикритие. Той си проправил път отвъд царските земи, използвайки предимството на изненадата, разсичайки едно след друго гърлата на вражеските воини. Сега, свободен от царските си задължения, Riki използва таланта си в услуга на нов занаят: Незабележим убиец. Той заглушава враговете си, изостря уменията си, надявайки се един ден да отмъсти на тези, които избили семейството им, и го лишили от неговите унаследени права.

Статистики

25
15
1
Ниво
1,738
997
492
Здраве
848
419
182
Мана
114-118
72-76
41-45
Щети
15
10
5
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Smoke Screen

Хвърля димка, заглушавайки враговете, причинявайки пропуски за повечето им атаки, както и забавя движението.

Нужна мана Нужна мана: 90
Време за изчакване Време за изчакване: 17/15/13/11


УМЕНИЕ: целева точка
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
РАДИУС: 325
СТЕПЕН НА ПРОПУСК: 10% / 30% / 50% / 70%
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 8% / 12% / 16% / 20%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 6

От бягството в нощта на предателството му, Riki оценява ползата от Smoke Screen, който да обърка опонентите му.

Blink Strike

Телепортира се зад целевата единица, нанасяйки ѝ бонус щети, ако е вражеска.

Нужна мана Нужна мана: 50
Време за изчакване Време за изчакване: 16/12/8/4


УМЕНИЕ: целева единица
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
БОНУС ЩЕТИ: 100

Бързите движения на Stealth Assassin правят бягството от него невъзможно.

Cloak and Dagger

Riki избледнява в сенките, ставайки невидим. Всеки път, когато Riki нападне своя враг в гръб, той нанася бонус щети спрямо своята ловкост. Когато Riki атакува, ще стане видим.


УМЕНИЕ: пасивно
ТИП ЩЕТИ: физически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
ОТЛАГАНЕ НА ИЗБЛЕДНЯВАНЕТО: 7.5 / 6 / 4.5 / 3

Riki идва за Вас.

Tricks of the Trade

ИЗПЪЛНЯВАЩО СЕ — Riki преминава извън света, докато удря произволни вражески герои в гръб около себе си. Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Нужна мана Нужна мана: 75
Време за изчакване Време за изчакване: 50/45/40


УМЕНИЕ: няма цел, изпълняващо се
ЗАСЯГА: съюзнически герои
ЧЕСТОТА НА АТАКА: 0.6 / 0.55 / 0.5
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4 / 4.5 / 5
БОНУС ВРЕМЕТРАЕНЕ СЪС СКИПТЪР: 4

Stealth Assassin не се притеснява от нечестни сражения и специализира атакуването на своите опоненти в гръб.