Timbersaw

Melee - Nuker - Durable - Escape

Overzicht

23 + 2.70
16 + 1.60
24 + 3.20
26 - 30
290
1.24

Whirling Death

Timbersaw whirls extremely sharp edges, damaging enemies and destroying trees around him in an area. If an enemy hero is affected, it loses some of its primary attribute for a short duration. Whirling Death will deal bonus damage per tree destroyed.


Timber Chain

Timbersaw schiet een ketting af die zich vastzet aan de eerste boom die het raakt, waarbij hij zich er naartoe trekt. Een vijand in het pad ontvangt schade.


Reactive Armor

Elke keer dat Timbersaw wordt aangevallen, worden zijn gezondheidsherstel en pantser verhoogd.


Chakram

Fires your main saw blade at the target location where it will spin in place, dealing damage in an area around it. Enemies caught in the saw blade will move more slowly for every 5% of health missing. The blade deals damage and cuts down trees in its path when fired and retracted. While active the ability costs mana, and you lose the ability to attack.Biografie

Rizzrack kon nog steeds het geschreeuw in zijn gedachten horen. Hij bleef werken, woest moersleutels draaien, schroeven aanbrengen, bouwen en lassen en smeden. Slapen deed hij niet; hij bouwde alleen. Maanden waren voorbij gegaan sinds hij zichzelf had opgesloten in zijn ooms werkplaats, en zijn bevrijding was nabij. Hij wreef over zijn rug terwijl zijn ogen dichtvielen, en zag een deken aan bloemen, drijvend in de kalme golven van Augury Bay voordat ze explodeerden in een wolk van stuifmeel die levens stil maakte terwijl het longen overnam. Hij werd wakker met een verstikkende start. Urenlang vulde het ritmische geluid van een slijpsteen de werkplaats terwijl hij een tweetal gigantische messen verscherpte, zijn gedachten gevuld met de afbeeldingen van stengels die buren wurgden, huizen omhulden. De overstroming van Augury Bay was niets in vergelijking met de gruwelijke verschrikkingen die het water had achtergelaten binnen de stadsmuren. Maar het zaagpak zou hem sterk en veilig maken, zo dacht hij. Het gaf hem een klein beetje hoop voordat de volle kracht van zijn angst zijn vervallende gedachten zou verbrijzelen. Takken en schors en bloed. Wanneer de stad viel, vluchtte Rizzrack weg van de bomen die liepen, en vochten, en vermoordden. Bomen hadden de poorten vernietigd en zwermden de stad in. Bomen hadden het laatste dat Augury Bay als verdediging kon opbrengen verpletterd, en vernield, en vertrapt, en achtervolgden de weinige vluchtelingen. In muffe stilte controleerde hij de dikke ketting van de arm van zijn pak, zijn handen trillend terwijl ze langs elke verbinding bewogen. Een bevende vinger gleed over de klauw die gehecht was aan de arm. Het pak was klaar.

Met zijn hand bevend zette hij de machine met de messen aan. Angst dreef hem, angst voor wat hem te wachten stond, en voor wat hij zou moeten zien om ook maar een beetje hoop te hebben dat hij vrede kon vinden. Terwijl het zaagpak tot leven kwam wist hij dat hij zijn angst in de ogen moest aankijken, en hij wist dat hij het totaal niet leuk zou gaan vinden.

Statistieken

25
15
1
Level
2,445
1,457
606
Gezondheid
1,401
790
299
Mana
147-151
95-99
50-54
Schade
9
4
1
Pantser
 
1800 / 800
Zichtbereik
150
Aanvalsbereik
900
Projectielsnelheid

Vaardigheden

Whirling Death

Timbersaw whirls extremely sharp edges, damaging enemies and destroying trees around him in an area. If an enemy hero is affected, it loses some of its primary attribute for a short duration. Whirling Death will deal bonus damage per tree destroyed.

Manakosten Manakosten: 70
Afkoeltijd Afkoeltijd: 6


VAARDIGHEID: Geen doelwit
SCHADETYPE: Puur
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Nee
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
STRAAL: 300
SCHADE: 90 / 120 / 150 / 180
BONUSSCHADE PER BOOM: 12 / 18 / 24 / 30
DUUR VERLIES: 14

Rizzrack heeft een directe kettingzaagafweer, voor het geval hij door de klimplanten en andere planten uit zijn nachtmerries wordt omringd.

Timber Chain

Timbersaw schiet een ketting af die zich vastzet aan de eerste boom die het raakt, waarbij hij zich er naartoe trekt. Een vijand in het pad ontvangt schade.

Manakosten Manakosten: 60/70/80/90
Afkoeltijd Afkoeltijd: 4


VAARDIGHEID: Doellocatie
SCHADETYPE: Puur
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Nee
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
STRAAL: 225 / 225 / 225 / 225
SNELHEID: 1600 / 2000 / 2400 / 2800
SCHADE: 100 / 140 / 180 / 220

Je weet nooit wanneer je aan kwaadaardige jonge boompjes moet ontsnappen.

Reactive Armor

Elke keer dat Timbersaw wordt aangevallen, worden zijn gezondheidsherstel en pantser verhoogd.

Manakosten Manakosten: 0/0/0/0
Afkoeltijd Afkoeltijd: 0


VAARDIGHEID: Passief
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
BONUSPANTSER: 0.9 / 1 / 1.1 / 1.2
BONUSGEZONDHEIDSHERSTEL: 1 / 1.1 / 1.2 / 1.3
LADINGSDUUR: 10 / 13 / 16 / 19

Het zaagpak is uitgerust om te reageren op de kleinste aanraking met versterkte verdedigingen.

Chakram

Fires your main saw blade at the target location where it will spin in place, dealing damage in an area around it. Enemies caught in the saw blade will move more slowly for every 5% of health missing. The blade deals damage and cuts down trees in its path when fired and retracted. While active the ability costs mana, and you lose the ability to attack.

Manakosten Manakosten: 80/140/200
Afkoeltijd Afkoeltijd: 8


VAARDIGHEID: Doellocatie
SCHADETYPE: Puur
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Nee
SCHADE: 0 / 0 / 0 / 0
STRAAL: 200
CONTACTSCHADE: 100 / 140 / 180
SCHADE PER SECONDE: 50 / 75 / 100
VERTRAGING: 5%
MANAKOSTEN PER SECONDE: 16 / 23 / 30

Het ultieme gereedschap tegen planten.